| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (3) (1) 5 (1) 6 (1) A (304) B (91) C (99) Č (14)
D (161) E (195) F (80) G (39) H (135) I (184) J (12) K (133) L (43) M (384)
N (119) O (192) P (468) Q (3) R (148) Ř (9) S (408) Š (13) T (152) U (47)
Ú (13) V (937) W (7) X (1) Y (4) Z (195) Ž (4)

Search results


Biodiversity dynamics across a continuum of space, time, and their scales (BEAST)
Grant holder Mgr. Petr Keil, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2027
Grant provider Evropská komise
More information »
Biorafinace a cirkulární ekonomika pro udržitelnost
Grant holder doc. Ing. Lenka Wimmerová, MSc., Ph.D.
Grant duration 2023 - 2028
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
BETTER Life - Bringing Excellence to Transformative Socially Engaged Research in Life Sciences through Integrated Digital Centers
Grant holder prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2025
Grant provider Evropská komise
More information »
Bibliometrické softwary, citační databáze a jejich využití v Bibliometrii
Grant holder Ing. Tereza Šímová
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA PEF
More information »
Biodiversity in tropical agroecosystems
Grant holder prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FTZ
More information »
Biodiverzita půdy: ochrana společenstev na úroveň druhů
Grant holder doc. RNDr. Markéta Marečková, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Biotechnological, molecular and proteomic methods: tools for crop improvement
Grant holder Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FTZ
More information »
Behaviour of actors in agri-food chains
Grant holder Ing., Dr. sc. agr., Dr. sc. habil. Miroslava Bavorová
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FTZ
More information »
Bezpečné a funkční potraviny
Grant holder Ing. Petra Škvorová
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Biodiversity in tropical agroecosystems
Grant holder prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FTZ
More information »
Biologická ochrana proti mikrobním fytopatogenům u vybraných zahradnických plodin
Grant holder doc. RNDr. Čeněk Novotný, CSc.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Biologické oživení nepřírodních stanovišť jako příklad kolonizace ranně sukcesních biotopů
Grant holder Ing. Anna Pilařová
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Biotechnologické, proteomické a molekulární postupy jako nástroj ve šlechtění plodin
Grant holder Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FTZ
More information »
Behavior of actors in agri-food chains
Grant holder Ing., Dr. sc. agr., Dr. sc. habil. Miroslava Bavorová
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FTZ
More information »
Binder-free particleboards from totora (Schoenoplectus californicus. C.A.Mey, Sojak) stems
Grant holder Gourav Kamboj
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FLD
More information »
Biodiversity in tropical agroecosystems
Grant holder prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FTZ
More information »
Biologické oživení nepřírodních stanovišť jako příklad kolonizace ranně skcesních biotopů
Grant holder Ing. Anna Pilařová
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Biotechnologické, proteomické a molekulární postupy jako nástroj ve šlechtění plodin
Grant holder Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FTZ
More information »
Bezpečnostní mapování porostu podél dopravní infrastruktury
Grant holder Ing. Jan Komárek, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2021
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Binder-free particleboards from totora (Schoenoplectus californicus. C.A.Mey, Sojak) stems
Grant holder Gourav Kamboj
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FLD
More information »
 
page foot