| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Danube Region Water Lighthouse Action (DALIA)
Grant holder Mgr. Kateřina Chmelíková
Grant duration 2023 - 2026
Grant provider Evropská komise
More information »
Detekce pachových markerů metodami analytické chemie a jejich využití ve výcviku služebních psů
Grant holder Ing. Matěj Božik, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2026
Grant provider Ministerstvo vnitra ČR
More information »
Determination of Synthetic Pyrethroid Concentration and Stability in Forest Protection Applications
Grant holder Bc. Jan Zelený
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FLD
More information »
Development and analyses of thermal insulation materials based on cellulose fibres
Grant holder Tadeáš Zachara
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FLD
More information »
Development of R package for different Budyko curve models with the integration of C++ for efficiently handling the big dataset
Grant holder Ujjwal Singh
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FZP
More information »
Dopady konfliktu na Ukrajině na mezinárodní obchod s minerálními dusíkatými hnojivy
Grant holder Ing. Jiří Marušiak
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA PEF
More information »
Dálkový průzkum Země jako nástroj pro detekci kvalitativních a kvantitativních změn ve vybraných biotopech ČR
Grant holder Ing. Jan Procházka
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Dekódování specifického biogeochemického cyklu Cd na rozhraní rostlina-půda za využití stabilních izotopů
Grant holder prof. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Detekce obsazenosti v inteligentních budovách
Grant holder Ing. Lukáš Kovář
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA PEF
More information »
Determination of habitat preference of Great Crested newt (Triturus cristatus) and Alpine newt (Ichthyosaura alpestris) in terrestrial environment by conservation dog
Grant holder Ing. Lucie Kleprlíková
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FLD
More information »
Development and testing of the autonomous trap for collecting the spruce bark beetles (Ips typographus L.).
Grant holder Bc. Daniel Tyšer
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FLD
More information »
Development of polyploid genotypes in Mentha spicata L. using In vitro somatic polyploidization
Grant holder prof. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FTZ
More information »
DIGITAF - DIGItal Tools to help AgroForestry meet climate, biodiversity and farming sustainability goals: linking field and cloud
Grant holder prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2026
Grant provider Evropská komise
More information »
Dlouhodobá dynamika disturbancí jako hybatel taxonomické, funkční a fylogenetické diverzity společenstev pralesů
Grant holder Ing. Martin Mikoláš, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Dlouhověké biopásy pro efektivní podporu biodiverzity v zemědělské krajině
Grant holder Ing. Michal Knapp, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Dopad pandemie Covid na restaurační segment gastronomického průmyslu
Grant holder Ing. Slavibor Petržílka
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA PEF
More information »
Dynamics of tree growth in Tropical Forest Ghana
Grant holder Mag. Phil. Forzia Ibrahim
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FLD
More information »
Definovaná minimální mikrobiota v ochraně proti potravinovému patogenu Salmonella enterica
Grant holder prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2024
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Dendroecological perspective on shade tolerance across primary temperate mountain forests in Europe
Grant holder PaedDr. Ing. Jakob Pavlin
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FLD
More information »
Diferenciální genová exprese hostitelských linií štěnice domácí z člověka a netopýrů
Grant holder Mgr. Markéta Sasínková
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FZP
More information »
 
page foot