| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (3) (1) 5 (1) 6 (1) A (304) B (91) C (99) Č (14)
D (161) E (195) F (80) G (39) H (135) I (184) J (12) K (133) L (43) M (384)
N (119) O (192) P (468) Q (3) R (148) Ř (9) S (408) Š (13) T (152) U (47)
Ú (13) V (937) W (7) X (1) Y (4) Z (195) Ž (4)

Search results


Danube Region Water Lighthouse Action (DALIA)
Grant holder Mgr. Kateřina Chmelíková
Grant duration 2023 - 2026
Grant provider Evropská komise
More information »
Detekce pachových markerů metodami analytické chemie a jejich využití ve výcviku služebních psů
Grant holder Ing. Matěj Božik, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2026
Grant provider Ministerstvo vnitra ČR
More information »
Dálkový průzkum Země jako nástroj pro detekci kvalitativních a kvantitativních změn ve vybraných biotopech ČR
Grant holder Ing. Jan Procházka
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Dekódování specifického biogeochemického cyklu Cd na rozhraní rostlina-půda za využití stabilních izotopů
Grant holder prof. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Detekce obsazenosti v inteligentních budovách
Grant holder Ing. Lukáš Kovář
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA PEF
More information »
Determination of habitat preference of Great Crested newt (Triturus cristatus) and Alpine newt (Ichthyosaura alpestris) in terrestrial environment by conservation dog
Grant holder Ing. Lucie Kleprlíková
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FLD
More information »
Development and testing of the autonomous trap for collecting the spruce bark beetles (Ips typographus L.).
Grant holder Bc. Daniel Tyšer
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FLD
More information »
Development of polyploid genotypes in Mentha spicata L. using In vitro somatic polyploidization
Grant holder prof. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FTZ
More information »
DIGITAF - DIGItal Tools to help AgroForestry meet climate, biodiversity and farming sustainability goals: linking field and cloud
Grant holder prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2026
Grant provider Evropská komise
More information »
Dlouhodobá dynamika disturbancí jako hybatel taxonomické, funkční a fylogenetické diverzity společenstev pralesů
Grant holder Ing. Martin Mikoláš, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Dlouhověké biopásy pro efektivní podporu biodiverzity v zemědělské krajině
Grant holder Ing. Michal Knapp, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Dopad pandemie Covid na restaurační segment gastronomického průmyslu
Grant holder Ing. Slavibor Petržílka
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA PEF
More information »
Dynamics of tree growth in Tropical Forest Ghana
Grant holder Mag. Phil. Forzia Ibrahim
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FLD
More information »
Definovaná minimální mikrobiota v ochraně proti potravinovému patogenu Salmonella enterica
Grant holder prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2024
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Dendroecological perspective on shade tolerance across primary temperate mountain forests in Europe
Grant holder PaedDr. Ing. Jakob Pavlin
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FLD
More information »
Diferenciální genová exprese hostitelských linií štěnice domácí z člověka a netopýrů
Grant holder Mgr. Markéta Sasínková
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FZP
More information »
Digitální dvojče zemědělského stroje v interakci s modelem zeminy a jeho verifikace
Grant holder Ing. Jiří Kuře
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA TF
More information »
Diverzifikace a posílení konkurenceschopnosti akvakultury podporou akvaponie jako inovativní zemědělské technologie produkce potravin
Grant holder Ing. Miloslav Petrtýl, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2025
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
Dlouhodobé pokusy jako cenný zdroj pro výzkum travních porostů
Grant holder Ing. Lenka Pavlů, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Dynamika primárních lesů: analýza faktorů ovlivňujících biomasu a indikátory biodiverzity
Grant holder prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2024
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
 
page foot