| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (3) (1) 5 (1) 6 (1) A (304) B (91) C (99) Č (14)
D (161) E (195) F (80) G (39) H (135) I (184) J (12) K (133) L (43) M (384)
N (119) O (192) P (468) Q (3) R (148) Ř (9) S (408) Š (13) T (152) U (47)
Ú (13) V (937) W (7) X (1) Y (4) Z (195) Ž (4)

Search results


Komplexní laboratorní strategie pro identifikaci druhů hmyzu určeného k lidské spotřebě a produkci zpracované živočišné bílkoviny, autentikace potravin na jeho bázi
Grant holder prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Kovy a jejich izotopy v prostředí aktivních a opuštěných důlních oblastí subsaharské Afriky – pochopení jejich geochemie a environmentálních dopadů
Grant holder doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Kilometre-Sized Flows on Mars: Controlling Factors and Geomorphology
Grant holder Mgr. Vojtěch Cuřín
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Komplexní vyhodnocení plnění produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa u porostů přípravných dřevin
Grant holder doc. Ing. Roman Dudík, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Kravské exkrementy a hnůj jako rezervoár acinetobakterů představujících riziko pro lidské zdraví
Grant holder prof. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Kvantitativní přístupy k detekci online propagandy
Grant holder Ing. Petr Cihelka
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA PEF
More information »
Komplexní posouzení aplikace upravených čistírenských kalů v zemědělství s ohledem na mikropolutanty
Grant holder prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2023
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
Kvalita ovzduší v kabině vozidla v běžném provozu a jeho aktivní ovlivnění pro eliminaci bezpečnostních rizik
Grant holder doc. Ing. Jan Hart, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA TF
More information »
Kvantitativní analýzy nukleových kyselin a genomická selekce
Grant holder Ing. Vladimíra Sedláková, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Kancelář pro podporu mezinárodních projektů zaměřených na Life Sciences v rámci Evropského výzkumného prostoru III
Grant holder prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2023
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Klima a krajina: Water - Energy Nexus
Grant holder Ing. Mgr. Lukáš Pacek, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2023
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem
Grant holder doc. Ing. Kristina Janečková Molnárová, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2022
Grant provider Ministerstvo kultury ČR
More information »
Kvalita ovzduší v kabině vozidla a její vliv na bezpečnost provozu
Grant holder doc. Ing. Jan Hart, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA TF
More information »
Kvalita vody a účinnost přírodního čištění vody ve vybraných biotopových koupalištích ČR
Grant holder Ing. Jakub Burket
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FZP
More information »
Kvantifikace dopadů sucha na lesnicky významné druhy dřevin v klimatickém gradientu České republiky
Grant holder doc. Ing. Radim Matula, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2023
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Kapacitní sonda pro měření tloušťky ledu
Grant holder Ing. Tomáš Pícha
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA TF
More information »
Komplexní řešení obnovy a pěstování lesa v oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa.
Grant holder prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Grant duration 2019 - 2021
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
Komunikace jako nástroj harmonizace potřeb společnosti a lesnického sektoru
Grant holder RNDr. Marcel Riedl, CSc.
Grant duration 2019 - 2021
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
Kvalita a bezpečnost produkce kuřecího masa při zkrmování moučky z hmyzu, limitovaném krmení a pastvě
Grant holder Ing. Darina Chodová, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2023
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
Kvantifikácia vplyvu intenzity a rozsahu prírodných disturbancií a štruktúry lesa na biologickú rozmanitosť pralesov mierneho pásma
Grant holder Mgr. Matej Ferenčík
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FLD
More information »
 
page foot