| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


MARVIC - Developing and testing a framework for the design of harmonized, context- specific Monitoring, Reporting and Verification systems for soil Carbon and greenhouse gas balances by Agricultural activities
Grant holder Ing. Mgr. Jana Poláková, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2027
Grant provider Evropská komise
More information »
Metodologie identifikace a dalších forenzních analýz biologického materiálu a patogenů z volně žijících a exotických živočichů.
Grant holder prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
Grant duration 2023 - 2026
Grant provider Ministerstvo vnitra ČR
More information »
Metody segmentace textu historických abeced ve vývoji OCR
Grant holder Ing. Tomáš Novák
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA PEF
More information »
Mikroorganismy a jejich role při zlepšování zdraví živočichů
Grant holder Ing. Barbora Lampová
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Mobile Laser Scanning for precision forestry from data collection to tree parameters
Grant holder Arunima Singh
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FLD
More information »
Modelování distribuce vybraných druhů ptáků v rozdílných typech habitatů s přispěním dat o spektrální heterogenitě prostředí
Grant holder Ing. Dominika Prajzlerová
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FZP
More information »
Modelování výšky lesa v ČR z družicových dat GEDI
Grant holder Ing. Eliška Šárovcová
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FZP
More information »
Monitoring of duck nests predation on Artificial Floating Islands
Grant holder Bc. Monika Homolková
Grant duration 2023 - 2024
Grant provider GA FZP
More information »
MSCA4UKRAINE - Yelizaveta Chernysh
Grant holder doc. Ing. Hynek Roubík, Ph.D.
Grant duration 2023 - 2025
Grant provider Evropská komise
More information »
Mediální gramotnost interaktivně a pro všechny
Grant holder Mgr. Kristýna Paulová
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider Ministerstvo vnitra ČR
More information »
Medicinal and edible plants from tropics as source of biologically active compounds
Grant holder prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FTZ
More information »
Mechanismus mobility a transformace pesticidů na rozhraní kořeny/půda v rhizosféře mokřadů
Grant holder doc. Dr. Ing. Zhongbing Chen
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Metriky a stanovení kritérií pro hodnocení projektů ve vztahu s agilními metodikami
Grant holder Ing. Matěj Brnka
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA PEF
More information »
Mikroorganismy jako prostředek k podpoře zdraví a k optimalizaci zemědělství
Grant holder Ing. Kristýna Horváthová
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Modeling bio-physical and socio-economic determinants of tree planting in the Czech Republic: A spatio-temporal analysis
Grant holder Saghi Movahhed Moghaddam, MSc.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Modelování a verifikace nestacionárních úloh se zaměřením na trasování pohybu částic v tekutině
Grant holder Ing. Lenka Křivánková
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA TF
More information »
Modelování distribuce vybraných druhů ptáků v rozdílných typech habitatů s přispěním dat o spektrální heterogenitě prostředí
Grant holder Ing. Dominika Prajzlerová
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Moderní technologie úpravny vody na bázi průmyslu 4.0
Grant holder Ing. David Guth
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA TF
More information »
Molekulární, bioinformatická a statistická analýza genetických dat
Grant holder Ing. Jakub Vašek, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Možnost využití torifikované ořechové slupky jako doplňkového paliva k fosilním zdrojům.
Grant holder Ing. Lukáš Jeníček
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA TF
More information »
 
page foot