| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (3) (1) 5 (1) 6 (1) A (304) B (91) C (99) Č (14)
D (161) E (195) F (80) G (39) H (135) I (184) J (12) K (133) L (43) M (384)
N (119) O (192) P (468) Q (3) R (148) Ř (9) S (408) Š (13) T (152) U (47)
Ú (13) V (937) W (7) X (1) Y (4) Z (195) Ž (4)

Search results


Metodologie identifikace a dalších forenzních analýz biologického materiálu a patogenů z volně žijících a exotických živočichů.
Grant holder prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
Grant duration 2023 - 2026
Grant provider Ministerstvo vnitra ČR
More information »
Mediální gramotnost interaktivně a pro všechny
Grant holder Kristýna Paulová
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider Ministerstvo vnitra ČR
More information »
Medicinal and edible plants from tropics as source of biologically active compounds
Grant holder prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FTZ
More information »
Mechanismus mobility a transformace pesticidů na rozhraní kořeny/půda v rhizosféře mokřadů
Grant holder doc. Dr. Ing. Zhongbing Chen
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Metriky a stanovení kritérií pro hodnocení projektů ve vztahu s agilními metodikami
Grant holder Ing. Matěj Brnka
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA PEF
More information »
Mikroorganismy jako prostředek k podpoře zdraví a k optimalizaci zemědělství
Grant holder Ing. Kristýna Horváthová
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Modeling bio-physical and socio-economic determinants of tree planting in the Czech Republic: A spatio-temporal analysis
Grant holder Saghi Movahhed Moghaddam, MSc.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Modelování a verifikace nestacionárních úloh se zaměřením na trasování pohybu částic v tekutině
Grant holder Ing. Lenka Křivánková
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA TF
More information »
Modelování distribuce vybraných druhů ptáků v rozdílných typech habitatů s přispěním dat o spektrální heterogenitě prostředí
Grant holder Ing. Dominika Prajzlerová
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FZP
More information »
Moderní technologie úpravny vody na bázi průmyslu 4.0
Grant holder Ing. David Guth
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA TF
More information »
Molekulární, bioinformatická a statistická analýza genetických dat
Grant holder Ing. Jakub Vašek, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Možnost využití torifikované ořechové slupky jako doplňkového paliva k fosilním zdrojům.
Grant holder Ing. Lukáš Jeníček
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA TF
More information »
Možnosti určování vlastností dřevní štěpky analýzou obrazu.
Grant holder Ing. Martin Maděra
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA TF
More information »
Management genových zdrojů lesních dřevin při klimatické změně
Grant holder prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2024
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Management of natural rgeneration to dynamics of forest ecosystems and global climate change in sudeten mountains
Grant holder Ing. Zdeněk Fuchs
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FLD
More information »
Manganese oxides for the degradation of organic micropollutants in greywater: implications for the intensification of constructed wetlands performance
Grant holder Mayang Christy Perdana
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FZP
More information »
Mapování zdravotního stavu lesů, druhů dřevin a lesních rizik pomocí inovatívnich ICT dat a přístupů
Grant holder doc. Ing. Peter Surový, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2024
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Metabolomic screening tools for host-plant resistance in ornamental crops
Grant holder Anna Mascellani
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Meziuniverzitní spolupráce jako nástroj zvýšení kvality vybraných ukrajinských univerzit
Grant holder Ing. Jana Hvozdovičová, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2021
Grant provider Česká rozvojová agentura
More information »
Minulost, současnost a budoucnost virtuálních týmů: bibliometrická analýza
Grant holder Ing. Tereza Šímová
Grant duration 2021 - 2021
Grant provider GA PEF
More information »
 
page foot