| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Plán péče pro rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého v České republice
Grant holder doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.
Grant duration 2015 - 2016
Grant provider Finanční mechanismus EHP/Norska
More information »
Podpora a rozvoj vědecké práce studentů doktorského studia oboru Speciální zootechnika při zpracování doktorských disertačních prací.
Grant holder prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
Grant duration 2015 - 2015
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora a rozvoj vědecké práce studentů magisterského studia při zpracování diplomových prací.
Grant holder prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
Grant duration 2015 - 2015
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora experimentální činnosti studentů a jejího provozního zabezpečení podle metodik diplomových prací řešených na Katedře pícninářství a trávníkářství v roce 2015
Grant holder prof. Ing. Josef Hakl, Ph.D.
Grant duration 2015 - 2015
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora harmonizace Boloňského systému vysokého školství u zemědělských vysokých škol na Ukrajině
Grant holder Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Grant duration 2015 - 2015
Grant provider Ministerstvo zahraničních věcí ČR
More information »
Podpora publikační činnosti a mobility studentů doktorského studia na Katedře agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Grant holder prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
Grant duration 2015 - 2015
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů MgrSP při přípravě diplomových prací zaměřených na zemědělství a rozvoj venkovského prostoru.
Grant holder prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
Grant duration 2015 - 2015
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora studentů magisterského studia
Grant holder RNDr. Oldřich Vacek, CSc.
Grant duration 2015 - 2015
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Populační ekologie zrzohlávky rudozobé v jihočeských rybničních pánvích
Grant holder Mgr. Klára Poláková
Grant duration 2015 - 2016
Grant provider GA FZP
More information »
Posouzení rizik biologických invazí živočišných druhů, se kterými se obchoduje v Evropské unii
Grant holder doc. Ing. Jiří Patoka, Ph.D., DiS.
Grant duration 2015 - 2017
Grant provider CIGA
More information »
Problematika UI/UX v návaznosti na aplikace podporující regionální rozvoj a obory příbuzné
Grant holder doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Grant duration 2015 - 2016
Grant provider GA PEF
More information »
Představuje komercializace tradičních produktů vhodné řešení pro rozvoj horských zemědělských systémů Kyrgyzstánu?
Grant holder Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Grant duration 2015 - 2015
Grant provider GA FTZ
More information »
Příprava a ověření metodiky pro hodnoc.
Grant holder Ing. Petr Javůrek
Grant duration 2015 - 2015
Grant provider GA FLD
More information »
Podpora a rozvoj vědecké práce studentů magisterského studia při zpracování diplomových prací.
Grant holder prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
Grant duration 2014 - 2014
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora experimentální činnosti studentů a jejího provozního zabezpečení podle metodik magisterských diplomových prací řešených na Katedře pícninářství a trávníkářství v roce 2014
Grant holder Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.
Grant duration 2014 - 2014
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora končících a začínajících studentů DSP na katedře pedologie a ochrany půd
Grant holder prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Grant duration 2014 - 2014
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů MgrSP při přípravě diplomových prací zaměřených na zemědělství a rozvoj venkovského prostoru.
Grant holder prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
Grant duration 2014 - 2014
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Politické a správní aspekty rozvoje venkova v novém období regionální politiky (2014 - 2020)
Grant holder Ing. Sylvie Kobzev Kotásková, Ph.D.
Grant duration 2014 - 2015
Grant provider GA PEF
More information »
Populační ekologie šťovíku kadeřavého (Rumex crispus): srovnání české, švédské a sibiřské populace v 2. roce růstu
Grant holder Mgr. Vladimíra Jurasová
Grant duration 2014 - 2014
Grant provider GA FZP
More information »
Porovnání půdních vlastností a diverzity rostlin na rekultivovaných a nerekultivovaných Kladenských haldách
Grant holder Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D.
Grant duration 2014 - 2014
Grant provider GA FZP
More information »
 
page foot