| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Podpora rozvoje mezinárodních mobilit výzkumných pracovníků ČZU v Praze (PROMO)
Grant holder prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.
Grant duration 2018 - 2020
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Grant holder Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D.
Grant duration 2018 - 2019
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Pokročilé zpracování dat leteckého laserového skenování za účelem schematizace vodních toků pro potřeby matematického modelování
Grant holder Ing. Lenka Pavlíčková
Grant duration 2018 - 2019
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Posouzení technologie úsporného zpracování půdy
Grant holder Ing. Adéla Melicharová
Grant duration 2018 - 2018
Grant provider GA TF
More information »
Postglaciální historie diploidně-polyploidního komplexu Alnus glutinosa na Balkánském poloostrově
Grant holder Ing. Jan Šmíd
Grant duration 2018 - 2019
Grant provider CIGA
More information »
Použití biouhlí ze zbytkové biomasy pro sorpci digestátu ze zemědělských bioplynových stanic při aplikaci na zemědělskou půdu
Grant holder Ing. Jan Velebil
Grant duration 2018 - 2019
Grant provider CIGA
More information »
PowerHUB - transfer technologií
Grant holder Ing. Vojtěch Novotný, PhD.
Grant duration 2018 - 2020
Grant provider Evropská komise
More information »
Praktické aspekty použití biouhlu v rozdílných půdách a substrátech
Grant holder Ing. Markéta Miháliková, Ph.D.
Grant duration 2018 - 2019
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Predikce predizpozice pro vznik intramamárních infekcí na základě morfologie struku a ultrasonografického pozorování vnitřních strukových struktur u dojnic plemene Jersey a Holštýn; a následné vyhodnocení vlivu na kvalitu mléka a dojitelnost
Grant holder Ing. Matúš Gašparík, Ph.D.
Grant duration 2018 - 2019
Grant provider CIGA
More information »
Promotion of sustainable use of neglected and underutilized resources among small-scale farmers: Knowledge, Markets, Values and Institutions
Grant holder Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Grant duration 2018 - 2018
Grant provider GA FTZ
More information »
Prostory funkcí a aproximace
Grant holder doc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
Grant duration 2018 - 2021
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Přezimování slunéček: vliv zimních teplot na přezimování, energetické zásoby a imunitní systém
Grant holder Ing. Michal Řeřicha, Ph.D.
Grant duration 2018 - 2020
Grant provider GA FZP
More information »
Přírodní látky jako konzervanty potravin
Grant holder prof. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Grant duration 2018 - 2018
Grant provider GA FTZ
More information »
Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů při přípravě diplomových a disertačních prací zaměřených na stres rostlin, rozvoj venkova a krajiny
Grant holder RNDr. Milan Skalický, Ph.D.
Grant duration 2017 - 2018
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora vědecko-výzkumných a publikačních aktivit studentů DSP se zahradnickou specializací
Grant holder doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Grant duration 2017 - 2019
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora výzkumné a publikační činnosti v oblasti výživy rostlin
Grant holder Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
Grant duration 2017 - 2018
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Pokročilé metody stanovení in vitro antimikrobiální aktivity rostlinných látek, extraktů a silic
Grant holder Ing. Johana Rondevaldová, Ph.D.
Grant duration 2017 - 2018
Grant provider CIGA
More information »
Posouzení vlivu aplikace minerálních a organických látek na hydrofyzikální vlastnosti půd
Grant holder Martin Kovář
Grant duration 2017 - 2019
Grant provider GA FZP
More information »
Prostorová orientace loveckých plemen psů: interakce mezi senzorickou percepcí a faktory ovlivňujícími schopnost orientace
Grant holder Ing. Kateřina Benediktová, Ph.D.
Grant duration 2017 - 2018
Grant provider CIGA
More information »
Prostorová predikce půdních vlastností a jednotek založená na poloze v krajině a dalších charakteristikách stanoviště
Grant holder prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Grant duration 2017 - 2019
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
 
page foot