| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Podpora výzkumu doktorandů zaměřeného na využití dat pozorování Země v ekologii a environmentálních vědách
Grant holder prof. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FZP
More information »
Podpora výzkumu doktorandů zaměřených na studium vlivu historie, vlastnických vztahů a současného managementu na krajinu, zejména vodní režim, ochranu půdy a biodiverzitu.
Grant holder prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FZP
More information »
Pokročilé sorbenty pro separaci mikroplastů a mikropolutantů z vod
Grant holder doc. Ing. Lenka Wimmerová, MSc., Ph.D.
Grant duration 2019 - 2022
Grant provider Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
More information »
PoliRural - Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People
Grant holder doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2022
Grant provider Evropská komise
More information »
Polyfunkční soustava autonomně regulovatelných drobných vodních nádrží a mokřadních systémů umožňující i difuzní čištění in situ
Grant holder Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2023
Grant provider Ministerstvo životního prostředí ČR
More information »
Porovnání vegetativní a reprodukční fitness v přírodních populacích Orchis purpurea na geografickém gradientu ČR
Grant holder Mgr. Radka Broumová
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FLD
More information »
Posouzení technologie úsporného zpracování půdy
Grant holder Ing. Adéla Melicharová
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA TF
More information »
Post-disturbance regeneration patterns and seedling ecology in Picea-abiesdominated temperate mountain forests of Central Europe
Grant holder Jessika Margaretha Pettit
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FLD
More information »
Postupy pro podporu jedle bělokoré v lesním hospodářství ČR
Grant holder prof. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2023
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
Použití 3D scannerů v kraniometrii a odontologii
Grant holder Ing. Klára Matějka Košinová, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FLD
More information »
Použití multi-senzorové biologging technologie k posouzení vlivu antropogenní činnosti na chování a prostorovou kognici prasete divokého a jelena evropského
Grant holder Ing. Václav Silovský
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FLD
More information »
Prohloubení výzkumu v oblasti herbicidní rezistence a biologické ochrany v rámci doktorského studia
Grant holder prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Prostorová variabilita potenciálně rizikových prvků v půdě s ohledem na obsah půdní organické hmoty (SOM)
Grant holder Ing. Petra Křížová, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Přímá volba starostů
Grant holder Ing. Václav Bubeníček, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2021
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Příspěvek geochemie k nedestruktivnímu archeologickému výzkumu
Grant holder Mgr. Jan Horák, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2022
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Přítomnost a aktivita mikroorganismů v těle hostitele a vnějším prostředí s ohledem na kvalitu a bezpečnost potravin a krmiv
Grant holder Lucie Malá
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Palivové modely smrkových lesů jako podklad pro modelování šíření lesních požárů pomocí softwaru FARSITE
Grant holder Ing. Roman Berčák
Grant duration 2018 - 2019
Grant provider GA FLD
More information »
Pilotní projekt daňové laboratoře s využitím HUBRU PEF
Grant holder Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Grant duration 2018 - 2019
Grant provider GA PEF
More information »
Pilotní projekt daňové laboratoře s využitím HUBRU PEF
Grant holder Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Grant duration 2018 - 2019
Grant provider GA PEF
More information »
Podpora experimentální práce studentů doktorského studia v oblasti herbicidní rezistence a vlivu agrotechnických postupů na mikrovariabilitu půdního prostředí
Grant holder prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Grant duration 2018 - 2019
Grant provider GA FAPPZ
More information »
 
page foot