| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Potenciál lokálních a globálních druhových databází pro modelování distribuce vybraných druhů ptáků s využitím neklasifikovaných multispektrálních dat
Grant holder Ing. Petr Balej
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FZP
More information »
Potenciál technologie blockchain v České republice v kontextu vývoje evropských politik v oblasti zemědělství a potravinářství
Grant holder prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2020
Grant provider GA PEF
More information »
Použití multi-senzorové biologging technologie k posouzení vlivu antropogenní činnosti na chování a prostorovou kognici prasete divokého a jelena evropského
Grant holder Ing. Václav Silovský
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FLD
More information »
Prevalence of Leucocytozoon infection in the Boreal Owl breeding population in relation to varying environmental conditions
Grant holder Fernando Alfonso Riera Izarra
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FZP
More information »
Price changes on agrifood markets in post-Soviet countries under Russian import ban and sanctions
Grant holder Ing. Mikhail Krivko, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2020
Grant provider GA PEF
More information »
Promotion of sustainable management of underutilized resources: knowledge, diversification, markets, value chains and education
Grant holder Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FTZ
More information »
Proteázy z rodiny M28 u nematodů: jejich fyziologické role a potenciál v nových terapeutických strategiích
Grant holder RNDr. Jan Dvořák, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2022
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Protection of plužina landscapes in the Czech Republic
Grant holder Frederick Peter Lowther-Harris
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FZP
More information »
Pyrolýzní proces POME jako odpadního produktu při zpracování palmy olejné
Grant holder Ing. Tomáš Saller
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA TF
More information »
Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře za účelem optimalizace výživného stavu půdy, ochrany proti erozi, stabilizace výnosu a kvality produkce
Grant holder prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
Grant duration 2019 - 2023
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
Physiology and behavior of wild and domestic tropical ungulates
Grant holder doc. Francisco Ceacero Herrador, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FTZ
More information »
Pilotní strategický plán boje s rezistentními kmeny parazitických červů v českých hospodářských chovech přežvýkavců
Grant holder doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2021
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů při přípravě diplomových a disertačních prací zaměřených na stres rostlin, obsahových látek, rozvoj venkova a krajiny
Grant holder PharmDr. Jan Kubeš, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora studentů ve výzkumu behaviorální ekologie s využitím automatických modulárních systémů
Grant holder prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FZP
More information »
Podpora studentů ve výzkumu geoenvironmentálních věd
Grant holder prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FZP
More information »
Podpora studentů ve výzkumu hydroklimatických věd
Grant holder prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FZP
More information »
Podpora studentů ve výzkumu přirozených a umělých mokřadů
Grant holder prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FZP
More information »
Podpora vědecké práce doktorandů KCHHZ v oblasti transferu nutričně významných látek v potravním řetězci
Grant holder prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora vědecké práce studentů zaměřených na evoluční biologii a molekulární ekologii
Grant holder prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FZP
More information »
Podpora vědecko-výzkumné a publikační činnosti pro studium vztahů mezi rostlinami a živinami při zohlednění půdně-klimatických podmínek
Grant holder Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FAPPZ
More information »
 
page foot