| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Podpora výzkumu, publikační činnosti a transferu vědeckých poznatků do praxe při studiu faktorů ovlivňujících půdní úrodnost
Grant holder Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Pokročilé metody návrhu funkčního designu zemědělských strojů s využitím nejmodernějších numerických metod
Grant holder doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2023
Grant provider Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
More information »
Porovnání účinnosti inovativních nanosorbentů pro kovy a metaloidy v půdách kontaminovaných hutní činností: Geochemický a ekotoxikologický přístup
Grant holder prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2023
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Posilování vědeckých kapacit a spolupráce ukrajinských univerzit v agrárních vědách
Grant holder doc. Ing. Hynek Roubík, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2021
Grant provider Ministerstvo zahraničních věcí ČR
More information »
Post-sovětský region v kontextu mezinárodně obchodních aktivit: příležitosti a hrozby vyplývající ze vzájemné spolupráce
Grant holder prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2023
Grant provider GA PEF
More information »
Predikce pádu stromů pro zajištění bezpečnosti železničního provozu
Grant holder Ing. Václav Bažant, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2023
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Progresivní metody hospodářsko-úpravnického plánování pro podporu trvale udržitelného lesního hospodářství
Grant holder doc. Ing. Jan Kašpar, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2025
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
Proměna krajinné mikrostruktury v Evropě
Grant holder Václav Fanta, PhD.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FZP
More information »
Proximate causes and underlying driving forces of landscape change trees outside forest
Grant holder Kemal Onur Özman
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FZP
More information »
Publication and Research Activities Development for Education in Life Sciences at Hawassa University
Grant holder prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2021
Grant provider Ministerstvo zahraničních věcí ČR
More information »
Půdní organická hmota - hodnocení vybraných indikátorů kvality
Grant holder prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
Grant duration 2021 - 2025
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
Půdní prostředí a jeho variabilita, náhled na půdu z mnoha směrů
Grant holder RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Physiological and behavioral responses of tropical ungulates to different husbandry techniques
Grant holder doc. Francisco Ceacero Herrador, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FTZ
More information »
Podmíněné pravděpodobnosti přechodu z suchého do vlhkého prostředí a naopak v Evropě v období 1766–2015
Grant holder Ing. Zuzana Bešťáková
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FZP
More information »
Podpora společného výzkumu akademických pracovníků Katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů při přípravě diplomových a disertačních prací zaměřených na vegetační ekologii, stres rostlin a obsahové látky zájmových druhů
Grant holder Ing. Pavla Vachová, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora vědecké práce doktorandů KCHHZ při ověřování potenciálu selekce dojnic na vhodné morfologické vlastnosti struku pro zlepšení zdraví mléčné žlázy a zvýšení přirozené rezistence organismu vůči mastitidě
Grant holder doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora výzkumné a publikační činnosti studentů v oblasti agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Grant holder doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Polární prach a jeho role při klimatických změnách
Grant holder Mgr. Pavla Waldhauserová
Grant duration 2020 - 2022
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Poměr pohlaví mláďat ve vztahu s hladinou testosteronu matek
Grant holder Ing. Martin Janouš
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Potenciál a rizika závlah na území ČR v měnícím se klimatu
Grant holder prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2024
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
 
page foot