| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Podmínky pěstování kukuřice seté na silně erozně ohrožené půdě
Grant holder Ing. Jan Petrů
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Podpora experimentální činnosti studentů doktorského studia na KARP
Grant holder Ing. Petr Dvořák
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora inovace výuky, rozvoje výzkumu a meziuniverzitní spolupráce SAUM a TSU (Moldavsko)
Grant holder doc. Ing. Bc. Tatiana Alexiou Ivanova, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2022
Grant provider Ministerstvo zahraničních věcí ČR
More information »
Podpora společného výzkumu akademických pracovníků Katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů při přípravě diplomových a disertačních prací zaměřených na vegetační ekologii, stres rostlin a obsahové látky zájmových druhů
Grant holder Ing. Pavla Vachová, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora spolupráce akademických pracovníků a studentů v oblasti výzkumné a publikační činnosti katedry agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Grant holder doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Podpora vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti ekologického zemědělství
Grant holder prof. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2022
Grant provider Ministerstvo zahraničních věcí ČR
More information »
Posouzení vlivu elektropohonu a pohonu se spalovacím motorem při provozu vysokozdvižných vozíků
Grant holder Ing. Eva Olmrová, MBA
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA TF
More information »
Postoj spotřebitelů ke kultivovanému masu v České republice u generace Z
Grant holder Ing. Lucie Pilařová
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA PEF
More information »
Potenciál geograficky nepůvodních druhů dřevin v lesním hospodářství ČR
Grant holder prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Potential of agricultural lands afforestation for sequestration of atmospheric carbon
Grant holder Ing. Jiří Záruba
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FLD
More information »
Prediction of bark beetle outbreak spreading using TANABBO systém
Grant holder MSc. Nana Pirtskhalava-Karpova
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FLD
More information »
Probíhající globální invaze zoonotické hlístice Angiostrongylus cantonensis: analýza rizik rozšíření v Evropě
Grant holder Ing. Karel Douda, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2024
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Profil bioaktivních a nutričně významných sloučenin zeleniny pěstované v bezpůdních systémech
Grant holder Martin Liška
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Proteomic and metabolic analyses of the detoxification pathways of the Eurasian Spruce baark beetle
Grant holder Aisha Naseer
Grant duration 2022 - 2023
Grant provider GA FLD
More information »
Publication and Research Activities Development for Education in Life Sciences at Hawassa University
Grant holder prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Grant duration 2022 - 2022
Grant provider Ministerstvo zahraničních věcí ČR
More information »
Pedogeneze koluviálních půd: multidisciplinární přístup v modelování dynamiky vývoje v prostředí půda - krajina
Grant holder doc. RNDr. Tereza Zádorová, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2023
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Performance evaluation of GPM IMERG precipitation over the tropical oceans
Grant holder PhDr. Mgr. RAJANI PRADHAN
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FZP
More information »
Plánování kapacit sociálních služeb a související občanské vybavenosti
Grant holder Ing. arch. Tomáš Peltan, PhD.
Grant duration 2021 - 2023
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Podpora inovace výuky, rozvoje výzkumu a meziuniverzitní spolupráce SAUM a TSU (Moldavsko)
Grant holder doc. Ing. Bc. Tatiana Alexiou Ivanova, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2021
Grant provider Ministerstvo zahraničních věcí ČR
More information »
Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů při přípravě disertačních a diplomových zaměřených na stres rostlin s přihlédnutím k vlivu chladu na jejich fyziologii a obsahové látky, rozvoj venko
Grant holder PharmDr. Jan Kubeš, Ph.D.
Grant duration 2021 - 2022
Grant provider GA FAPPZ
More information »
 
page foot