| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Genetická evaluace a posouzení variability mikrosatelitových lokusů a S-lokusu autoinkompatibility třešně ptačí (Prunus avium L.) v intenzivně ovlivněné příměstské krajině a v populaci výběrových stromů z přirozených lesních porostů
Grant holder Ing. Jiří Korecký, Ph.D.
Grant duration 2014 - 2015
Grant provider CIGA
More information »
Geneze historické plužiny ve světle interdisciplinárního přístupu
Grant holder Ing. Lukáš Pospíšil
Grant duration 2013 - 2013
Grant provider GA FZP
More information »
Genový tok v rámci plemen domestikantů a mezi domestikanty a rodičovskými druhy
Grant holder Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Grant duration 2013 - 2013
Grant provider GA FTZ
More information »
Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy
Grant holder Ing. Radek Roub, Ph.D.
Grant duration 2013 - 2015
Grant provider Ministerstvo vnitra ČR
More information »
Gruzie
Grant holder Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.
Grant duration 2013 - 2013
Grant provider Ministerstvo zahraničních věcí ČR
More information »
Genetická variabilita vybraných plemen psů a ochranářská genetika vlka eurasijského
Grant holder Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Grant duration 2012 - 2013
Grant provider GA FTZ
More information »
Genetický rozbor vybraných populací zvířat
Grant holder prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
Grant duration 2012 - 2012
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Geologicko-pedologický a biologický výzkum r§zných typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny
Grant holder prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
Grant duration 2009 - 2011
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Genotypová diverzita a morfologická variabilita populace Mycosphaerela graminicola, identifikace genů rezistence pšenice a studium obranných reakcí pro využití v kontrole braničnatky pšeničné
Grant holder prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
Grant duration 2008 - 2012
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
Geochemické, pedologické a biologické aspekty přístupnosti arsenu a jeho sloučenin pro rostliny
Grant holder prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.
Grant duration 2006 - 2008
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
GIS o půdách ČR v systému SOTER kompatibilní s EUSIS a jeho využití v programech EU a pro potřeby resortů
Grant holder prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
Grant duration 2003 - 2005
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
 
page foot