| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Analýza vybraných faktorů ovlivňujících výskyt Chalara fraxinea v prostředí – pokračování
Grant holder Ing. Ludmila Havrdová
Grant duration 2012 - 2012
Grant provider GA FLD
More information »
Analýza vybraných technických a technologických parametrů výroby energetické štěpky
Grant holder doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Grant duration 2012 - 2013
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Angola - Posilování místních kapacit vedoucí k upevnění udržitelnosti výstupů předchozícj úprojektů ZRS ČR v oblasti odborného vzdělávání
Grant holder Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Grant duration 2012 - 2012
Grant provider Ministerstvo zahraničních věcí ČR
More information »
Antimikrobiální a antioxidační aktivita extraktů a látek rostlinného původu
Grant holder prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Grant duration 2012 - 2013
Grant provider GA FTZ
More information »
Aplikace Evropské úmluvy o krajině do zásad územního rozvoje
Grant holder prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Grant duration 2012 - 2013
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Aplikace užití solárních technologií v zemědělském a environmentálním inženýrství
Grant holder prof. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Grant duration 2012 - 2013
Grant provider GA FTZ
More information »
Aspekty transportu rizikových kovů přes biologické membrány
Grant holder prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
Grant duration 2012 - 2015
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Autoregulace hypodermického odtoku v malých povodích 
Grant holder doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc.
Grant duration 2012 - 2015
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Agronomické charakteristiky a výživný stav půdy a rostlin v kultuře žita pěstovaného v dlouhodobém experimentu s rotací plodin a v trvalé kultuře
Grant holder prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Grant duration 2011 - 2012
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Analýza dynamiky horského smrkového lesa na vybraných lokalitách v České republice a Rumunsku s využitím historických a dendroekologických metod
Grant holder prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Grant duration 2011 - 2014
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Analýza preferenčního proudění v laboratorních podmínkách
Grant holder Ing. Miroslav Fér, Ph.D.
Grant duration 2011 - 2011
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Analýza segmentového kapacitního čidla
Grant holder Ing. Jakub Lev, Ph.D.
Grant duration 2011 - 2011
Grant provider GA TF
More information »
Analýza svalového napětí krčních a bederních svalů a svalů zad operátora harvestorové technologie pomocí přístroje Biofeedback 2000 Xpert
Grant holder Ing. Jan Macků, Ph.D.
Grant duration 2011 - 2011
Grant provider GA FLD
More information »
Analýza vybraných faktorů ovlivňujících distribuci Chalara fraxinea v prostředí
Grant holder Ing. Ludmila Havrdová
Grant duration 2011 - 2011
Grant provider GA FLD
More information »
Analýza vývoje historických krajinných struktur, možností jejich ochrany a zpřístupnění
Grant holder prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Grant duration 2011 - 2014
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Akcentace procesní orientace tvorby databázových struktur jako hlavního faktoru decelerace odezvy webových aplikací.
Grant holder doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D.
Grant duration 2010 - 2010
Grant provider GA PEF
More information »
Analýza a zpracování signálů programem MATLAB
Grant holder doc. Ing. Miloslav Linda, Ph.D.
Grant duration 2010 - 2010
Grant provider GA TF
More information »
Analýza kovů v tkáních škeble říční (Anodonta anatina) v řece Sázavě
Grant holder Mgr. Michal Bílý, Ph.D.
Grant duration 2010 - 2010
Grant provider GA FZP
More information »
Analýza vlivu psychického stresu a únavy operátora na výkonnost harvestorové technologie
Grant holder Ing. Jan Macků, Ph.D.
Grant duration 2010 - 2010
Grant provider GA FLD
More information »
Angola - Zlepšení institucionální podpory pro rozvoj OZŠ- Catabola
Grant holder Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Grant duration 2010 - 2011
Grant provider Ministerstvo zahraničních věcí ČR
More information »
 
page foot