| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Analýza a návrh úpravy pravidel pro stanovení výše příspěvků a dotací pro vysoké školy z rozpočtu MŠMT na základě výsledků analýzy DEA efektivnosti
Grant holder Ing. Martin Flégl, PhD.
Grant duration 2013 - 2014
Grant provider GA PEF
More information »
Analýza a řešení environmentálních rizik provozu malých vodních elektráren ve vazbě na vodní organizmy
Grant holder prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D.
Grant duration 2013 - 2014
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Analýza a vizualizace výstupů GPS telemetrie jelenovitých v Doupovských horách a NP České Švýcarsko
Grant holder doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
Grant duration 2013 - 2014
Grant provider CIGA
More information »
Analýza distribuce a infiltrace srážek v porostech kukuřice seté
Grant holder doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
Grant duration 2013 - 2013
Grant provider GA TF
More information »
Analýza dopadů dotačních programů v oblasti cestovního ruchu na ekonomiku turistické oblasti Český Ráj
Grant holder Ing. Michaela Havlíková, Ph.D.
Grant duration 2013 - 2014
Grant provider GA PEF
More information »
Analýza elektrických vlastností systémů v oblasti fyzikální energetiky a zemědělských produktů
Grant holder prof. Ing. Martin Libra, CSc., dr. h. c.
Grant duration 2013 - 2013
Grant provider GA TF
More information »
Analýza mitochondriální a jaderné DNA ryb rodu karas (Carassius)
Grant holder Ing. Kateřina Rylková, Ph.D.
Grant duration 2013 - 2013
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Analýza parametrů supravodivé levitace, konstrukce
Grant holder Ing. Martin Vosátka
Grant duration 2013 - 2013
Grant provider GA TF
More information »
Analýza realizační efektivnosti poskytovaných dotací zemědělským podnikům
Grant holder Ing. Zdeňka Náglová
Grant duration 2013 - 2014
Grant provider GA PEF
More information »
Analýza současného stavu a návrh opatření pro systematické uplatňování systémů integrované ochrany proti obtížně hubitelným a rezistentním plevelům v obilninách
Grant holder prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Grant duration 2013 - 2017
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
Analýza vlivu kvality výškopisných dat na hydrologické charakteristiky povodí
Grant holder Ing. Štěpán Vizina
Grant duration 2013 - 2013
Grant provider GA FZP
More information »
Analýza vybraných faktorů efektivity fungování rurálních produkčních a mikrofinančních institucí
Grant holder Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.
Grant duration 2013 - 2013
Grant provider GA FTZ
More information »
Analýza vývoje krajiny ČR v podrobném měřítku hodnocení
Grant holder prof. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
Grant duration 2013 - 2013
Grant provider GA FZP
More information »
Angola - technická podpora
Grant holder Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Grant duration 2013 - 2013
Grant provider Ministerstvo zahraničních věcí ČR
More information »
Aplikace molekulárních markerů u méně známých druhů tropických a subtropických rostlin: studium genetické variability mezi populacemi; ověření genetické stability u in vitro regenerantů
Grant holder Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Grant duration 2013 - 2013
Grant provider GA FTZ
More information »
Analytická podpora mapování rizik
Grant holder prof. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
Grant duration 2012 - 2014
Grant provider Ministerstvo vnitra ČR
More information »
Analýza faktorů ovlivňujících rozdílné postavení mužů a žen na trhu práce
Grant holder Ing. Hana Vostrá Vydrová
Grant duration 2012 - 2013
Grant provider GA PEF
More information »
ANALÝZA HODNOTOVÉ PRODUKCE V POROSTECH S PROBÍHAJÍCÍ PŘESTAVBOU NA LÚ KLOKOČNÁ (LESY ČR, s. p.)
Grant holder Ing. Bc. Otakar Švec, Ph.D.
Grant duration 2012 - 2012
Grant provider GA FLD
More information »
Analýza charakteristik povodí s využitím geografického informačního systému - GIS a porovnání jejich závislostí
Grant holder Ing. Štěpán Vizina
Grant duration 2012 - 2012
Grant provider GA FZP
More information »
Analýza vstupních dendrometrických veličin pro zjištění podílu jakostních tříd u buku lesního (Fagus sylvatica L.)
Grant holder Ing. Lubomír Tipmann, MSc., MBA, DiS.
Grant duration 2012 - 2012
Grant provider GA FLD
More information »
 
page foot