| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Asociace vybraných SNP mutací kandidátních genů s hladinami složek kančího pachu a parametry jatečné hodnoty.
Grant holder Ing. Kateřina Zadinová, Ph.D.
Grant duration 2016 - 2016
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Aktivní zapojení studentů oboru Produkční zahradnictví do experimentů orientovaných na ovocné dřeviny při řešení diplomových prací
Grant holder doc. Ing. Josef Sus, CSc.
Grant duration 2015 - 2015
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně - ekonomického, politického a právního v České republice
Grant holder prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
Grant duration 2015 - 2018
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
Analýza efektivnosti investičních podpor v potravinářském průmyslu
Grant holder Ing. Zdeňka Náglová
Grant duration 2015 - 2015
Grant provider GA PEF
More information »
Analýza národní lesnické politiky v České republice jako nástroje pro přípravu, formulaci a realizaci evropské lesnické politiky
Grant holder Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D.
Grant duration 2015 - 2017
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Autonomní měřící platforma pro práci v polních podmínkách
Grant holder RNDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Grant duration 2015 - 2015
Grant provider GA TF
More information »
A new methodological approach for identification of industrial pollution: Isotope fingerprinting and bacterial community changes
Grant holder prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Grant duration 2014 - 2017
Grant provider Finanční mechanismus EHP/Norska
More information »
Adhezivní vlastnosti probiotických kmenů k buňkám střevní mukózy
Grant holder doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.
Grant duration 2014 - 2015
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Analyses of Institutional, Educational and Technological Measures in Family Farming leading to Sustainable Rural Development in selected regions of the Global South
Grant holder Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Grant duration 2014 - 2014
Grant provider GA FTZ
More information »
Analýza růstových trendů smíšených lesních porostů: testování dendrochronologických metod
Grant holder prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Grant duration 2014 - 2015
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Analýza trendů početnosti skokana štíhlého (Rana dalmatina) na severočeských výsypkách
Grant holder Ing. Daniela Budská (Smolová)
Grant duration 2014 - 2014
Grant provider GA FZP
More information »
Analýza základního odtoku
Grant holder Ing. Tereza Vrbová
Grant duration 2014 - 2014
Grant provider GA FZP
More information »
Aplikace genetických a statistických metod ve šlechtění rostlin a hospodářských zvířat
Grant holder Ing. Jakub Vašek, Ph.D.
Grant duration 2014 - 2014
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Aplikace regionální frekvenční analýzy a metody L-momentů pro vyhodnocení erozní účinnosti srážek
Grant holder Ing. Alena Pavlásková
Grant duration 2014 - 2014
Grant provider GA FZP
More information »
Assessing water quality improvement options concerning nutrient and pharmaceutical contaminants in rural watersheds
Grant holder prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Grant duration 2014 - 2017
Grant provider Finanční mechanismus EHP/Norska
More information »
Atraktivita částí elektromagnetického spektra pro hmyz
Grant holder Ing. Michal Pikner
Grant duration 2014 - 2014
Grant provider GA FZP
More information »
Agricultural Drought Monitoring and Assessment driven by Satellites
Grant holder prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
Grant duration 2013 - 2013
Grant provider Evropská komise
More information »
Akumulace těžkých kovů ve vegetaci na kořenových čistírnách odpadních vod a v přirozených mokřadech
Grant holder Ing. Tereza Dvořáková Březinová, Ph.D.
Grant duration 2013 - 2013
Grant provider GA FZP
More information »
Alternativy zpracování biomasy a živočišných odpadů v bioplynových stanicích a jejich vliv na ekonomiku podniku
Grant holder Ing. Jiří Mach, Ph.D.
Grant duration 2013 - 2014
Grant provider GA PEF
More information »
Amount of nutrients in soil and in the above-ground biomass and its effect on different sward-height patches under different grazing regimes
Grant holder prof. Dr. Ing. Vilém Pavlů
Grant duration 2013 - 2013
Grant provider GA FZP
More information »
 
page foot