| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Autonomní navádění secích strojů a automatické zjišťování nadměrně zhutněného podorničí
Grant holder prof. Dr. Ing. František Kumhála
Grant duration 2018 - 2021
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Analýza citlivosti nového odhadu heritability k předpokladům platnosti Hardy-Weinbergovy rovnováhy
Grant holder Ing. Kateřina Chaloupková
Grant duration 2017 - 2019
Grant provider GA FLD
More information »
Analýza komoditní struktury českého agrárního zahraničního obchodu
Grant holder prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.
Grant duration 2017 - 2018
Grant provider GA PEF
More information »
Analýza komoditní struktury českého agrárního zahraničního obchodu
Grant holder Ing. Tomáš Vacek, PhD.
Grant duration 2017 - 2018
Grant provider GA PEF
More information »
Analýza konsekvencí obchodování s emisemi skleníkových plynů v lesním hospodářství ČR
Grant holder doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.
Grant duration 2017 - 2019
Grant provider GA FLD
More information »
Analýza kraniometrické variability v populaci srnce obecného (Capreolus capreolus) v okrese Žďár nad Sázavou
Grant holder Ing. Klára Matějka Košinová, Ph.D.
Grant duration 2017 - 2018
Grant provider GA FLD
More information »
Analýza půdní mikrovariability po zpracování půdy kypřičem s parabolickými slupicemi v závislosti na makrovariabilitě půdních podmínek na půdním bloku.
Grant holder Michael Hofbauer
Grant duration 2017 - 2018
Grant provider GA FAPPZ
More information »
Analýza stavu a perspektiv dřevozpracujícího průmyslu v ČR
Grant holder Ing. Radek Rinn, Ph.D.
Grant duration 2017 - 2018
Grant provider CIGA
More information »
Analýza vlivu směsných biopaliv na provozní parametry vznětových motorů
Grant holder Ing. Petr Jindra, Ph.D.
Grant duration 2017 - 2017
Grant provider GA TF
More information »
Aplikace rostlinných explantátů v množení a šlechtění rostlin; molekulární proteomické analýzy u vybraných plodin
Grant holder Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Grant duration 2017 - 2017
Grant provider GA FTZ
More information »
Asociační studie polymorfismů a genových expresí u prasečích genů CYP2E1, HSD3B1 a RDH16 ve vztahu k hladině androstenonu, skatolu a indolu v tukové tkáni prasat
Grant holder Ing. Kateřina Zadinová, Ph.D.
Grant duration 2017 - 2018
Grant provider CIGA
More information »
Abrazivní opotřebení bainiticko-martenzitických ocelí
Grant holder Ing. Adam Kešner, Ph.D.
Grant duration 2016 - 2016
Grant provider GA TF
More information »
Aktivita jelena evropského (Cervus elaphus) a jelena siky (Cervus nippon) ve VVP Hradiště.
Grant holder Mgr. Tomáš Peterka
Grant duration 2016 - 2017
Grant provider GA FLD
More information »
Algoritmy včasného rozpoznání operací realizovaných za účelem zkrácení DPH se zacílením na převládající daňové úniky realizované v organizovaných spojeních osob nebo za použití ukradené identity - v podmínkách systému kontrolních hlášení
Grant holder Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Grant duration 2016 - 2017
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Analýza genové exprese a akumulace dehydrinů u smrku ztepilého
Grant holder RNDr. Jaroslav Čepl, Ph.D.
Grant duration 2016 - 2017
Grant provider CIGA
More information »
Analýza modelů cenové konkurence na oligopolních trzích potravinářských komodit
Grant holder Ing. Lenka Kopecká, Ph.D.
Grant duration 2016 - 2017
Grant provider GA PEF
More information »
Analýza stimulů rozvoje dřevozpracujícího průmyslu v České a Slovenské republice a jejich vyhodnocení, využití a vliv na rozvoj DSP v podmínkách obou států.
Grant holder Ing. Zuzana Gaffová
Grant duration 2016 - 2017
Grant provider GA FLD
More information »
Analýza vlivu biopaliv na provozní parametry spalovacích motorů
Grant holder Ing. Petr Jindra, Ph.D.
Grant duration 2016 - 2016
Grant provider GA TF
More information »
Analýza vybraných metod odhadu říční batymetrie
Grant holder Ing. Luděk Bureš, Ph.D.
Grant duration 2016 - 2017
Grant provider GA FZP
More information »
Aplikace modelů volatility GARCH na trhu zemědělských komodit s aspektem asymetrie
Grant holder Ing. Michal Čermák
Grant duration 2016 - 2016
Grant provider GA PEF
More information »
 
page foot