| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Akumulace solární energie
Grant holder Ing. Jana Šafránková, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA TF
More information »
Ambientní inteligence v rozhodovacích problémech v podmínkách neurčitosti
Grant holder doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2021
Grant provider GA PEF
More information »
An Ethnobiology of Neglected and Underutilized Tropical Species
Grant holder doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FTZ
More information »
Analýza determinantů poptávky a nabídky na trhu zdravotnických prostředků v ČR – perspektivy trhu
Grant holder Ing. Petra Hospodková, Ph.D., MBA
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA PEF
More information »
Analýza faktorů ovlivňujících výkonnost Univerzálního dokončovacího stroje UDS 214
Grant holder Ing. Michal Jůza
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA TF
More information »
Analýza chybového chování v rozhodovacím procesu manažerů s využitím manažerské simulační hry FactOrEasy®
Grant holder Ing. Michal Prokop, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2019
Grant provider GA PEF
More information »
Analýza nových postupů sběru dat z víceoperačních strojů k určování jejich výkonnosti
Grant holder Ondřej Nuhlíček
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA FLD
More information »
Analýza týmových rolí v IT projektech pomocí speciální hry AGILNĚ
Grant holder Ing. Ondřej Havazík
Grant duration 2019 - 2019
Grant provider GA PEF
More information »
Atributy řízení alternativních business modelů v produkci potravin
Grant holder prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2021
Grant provider GA PEF
More information »
Automatizovaná klasifikace činností uživatelů při laboratorním testování použitelnosti a UX
Grant holder Ing. Jakub Štěpán Novák
Grant duration 2019 - 2020
Grant provider GA PEF
More information »
Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny
Grant holder prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Grant duration 2018 - 2020
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Aktivní management pro podporu biodiverzity, stability a adaptability lesních ekosystémů na probíhající změny prostředí na lesních a nelesních půdách
Grant holder Ing. Jan Cukor, Ph.D.
Grant duration 2018 - 2019
Grant provider GA FLD
More information »
Analýza objemových rozdílů mezi výstupy z prvotní evidence harvestorů a stanovením porostní zásoby metodikou národní inventarizace lesů II.
Grant holder Ing. Monika Löwe
Grant duration 2018 - 2019
Grant provider GA FLD
More information »
Analýza rizik spojených s přenosem velkokapacitních dat a dat ze senzorických sítí prostřednictvím bezdrátového přenosu v pásmech ISM
Grant holder doc. Ing. Jan Hart, Ph.D.
Grant duration 2018 - 2018
Grant provider GA TF
More information »
Analýza vlivu biopaliv na provozní parametry spalovacích motorů
Grant holder doc. Ing. Martin Kotek, Ph.D.
Grant duration 2018 - 2018
Grant provider GA TF
More information »
Analýza vybraných fyzikálních vlastností půdy po aplikaci biouhlu
Grant holder Ing. Václav Novák, Ph.D.
Grant duration 2018 - 2018
Grant provider GA TF
More information »
Antimikrobiální látky z rostlin a jejich využití v ochraně zemědělských produktů
Grant holder Ing. Martina Šašková
Grant duration 2018 - 2019
Grant provider CIGA
More information »
Aplikace biotechnologických a proteomických postupů u vybraných plodin
Grant holder Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
Grant duration 2018 - 2018
Grant provider GA FTZ
More information »
Are forests getting younger? A case study of environmental changes impact on growth dynamics of old-growth forests of Carpathians
Grant holder Bc. Krešimir Begovič
Grant duration 2018 - 2019
Grant provider GA FLD
More information »
Asymetrické vlivy změn úrokových sazeb ČNB na investiční aktivitu ekonomických subjektů v odvětvích národního hospodářství ČR
Grant holder Ing. David Křížek, PhD.
Grant duration 2018 - 2018
Grant provider GA PEF
More information »
 
page foot