| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Alphabetical list

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Search results


Aktivity typu proof-of-concept 2 na ČZU v Praze
Grant holder Mgr. Barbora Prixová
Grant duration 2020 - 2022
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
Analýza 3D point cloud modelů velikosti a struktury rostlin
Grant holder doc. Ing. Michal Stočes, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2020
Grant provider GA PEF
More information »
Analýza cest zavlékání nepůvodních druhů rostlin v rámci střední Evropy: vlastnosti druhů, možnosti predikce a prevence
Grant holder Ing. Josef Kutlvašr
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FZP
More information »
Analýza čistoty práce harvestorové technologie v lesních ekosystémech v závislosti na výkonnosti práce
Grant holder doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Analýza kinematického a sociální aspektu hry u savců na fylogenetické, neuroanatomické, ontogenetické a funkční rovině
Grant holder doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.
Grant duration 2020 - 2022
Grant provider Grantová agentura ČR
More information »
Analýza proudění kapaliny hydrodynamickým čerpadlem a čerpadlem v turbínovém režimu
Grant holder Ing. David Sitte
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA TF
More information »
Analýza přístupu manažerů k riziku a jejich následná kategorizace
Grant holder prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2020
Grant provider GA PEF
More information »
Analýza složení směsného komunálního odpadu vznikajícího od občanů na vybraných lokalitách
Grant holder Ing. Shuran Zhao
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA TF
More information »
Analýza vlivu peletizace biomasy na její uhlíkovou stopu
Grant holder Ing. Lukáš Jeníček
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA TF
More information »
Analýza vlivu pomocných půdních látek na fyzikální vlastnosti půdy a stav vegetace s využitím metod dálkového průzkumu Země
Grant holder Ing. Václav Novák, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA TF
More information »
Analýza znečištění vod a jejich vlivu na oživení koryta v Sokolovské uhelné pánvi a Lužickém uhelném revíru za využití metod přímého hodnocení a metod DPZ
Grant holder Ing. Bc. Martin Berka
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FZP
More information »
Analyzing Urban Heat Island Effect in Prague in Changing Climate Using Regional Climate Model
Grant holder Tugba Dogan
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FZP
More information »
Antipredatory behavior of incubating subtropical lapwings
Grant holder Ing. Kateřina Brynychová
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FZP
More information »
Applications of Machine Learning and Data Mining in Optimizing Decision making in Smart Environments
Grant holder doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2020
Grant provider GA PEF
More information »
Are protected areas safeguarding avian communities in the Czech Republic?
Grant holder Ing. Kristina Floigl, B.Sc.
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FZP
More information »
Artificial Intelligence Framework Analysis for Crisis Management (AI-FACM)
Grant holder doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
Grant duration 2020 - 2020
Grant provider GA PEF
More information »
Augmentation of landscape composition metrics for empirical models of land use and water quality.
Grant holder Ing. Linda Staponites
Grant duration 2020 - 2021
Grant provider GA FZP
More information »
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu
Grant holder Dr. Ing. Martin Možný
Grant duration 2019 - 2023
Grant provider Ministerstvo zemědělství ČR
More information »
AgriClima – Vývoj inovativních klimatických systémů
Grant holder prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2022
Grant provider Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
More information »
Agrolesnické systémy pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožované dopady klimatických změn a lidskou činností
Grant holder prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Grant duration 2019 - 2022
Grant provider Technologická agentura ČR
More information »
 
page foot