| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky

Útvar:
Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky
Department of Microbiology, Nutrition and Dietetics
Zkratka Kód Typ útvaru
KMVD 21250 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kmvd/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Vlková Eva, prof. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Kouřimská Lenka, prof. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Hučko Boris, doc. Ing. CSc.
Sekretariát:
Kocourková Milada
Zástupce VT:
Hučko Boris, doc. Ing. CSc.
Editor SYLABUS:
Hučko Boris, doc. Ing. CSc.
Editor CV:
Hučko Boris, doc. Ing. CSc.
Editor CV:
Kodešová Tereza, Ing.
Editor CV:
Modráčková Nikol, Ing. Ph.D.
Editor CV:
Neužil Bunešová Věra, doc. Ing. PhD.

Členové útvaru

Členové:
Amin Ahmad
Bittnerová Lucie, Ing.
Bondareva Valeriya, Ing.
Čeňková Michaela, Ing.
Doleželíková Kristýna, Ing. Ph.D.
Doskočil Ivo, Ing. Ph.D.
Drábková Karolína, Ing.
Draboňová Barbora, Ing.
Englmaierová Michaela, Ing. Ph.D.
Farris Kristina, Mgr.
Figalová Sandra, Mgr. Bc.
Havlová Adéla, Ing.
Homolka Petr, doc. Ing. CSc., Ph.D.
Homolková Dana, Ing.
Horváthová Kristýna, Ing.
Hroncová Zuzana, Ing. Ph.D.
Hubert Jan, doc. Mgr. Ph.D.
Hučko Boris, doc. Ing. CSc.
Hyršlová Ivana, Ing.
Chrpová Diana, Ing. Mgr. Ph.D.
Ingribelli Eugenio, MSc.
Jílková Anna, Ing.
Joch Miroslav, Ing. Ph.D.
Jochová Kateřina, Ing.
Khalili Tilami Sarvenaz, Ing. Ph.D.
Killer Jiří, doc. Ing. Ph.D.
Kocourková Milada
Kodešová Tereza, Ing.
Kopecká Anežka, Ing.
Kouřimská Lenka, prof. Ing. Ph.D.
Kozáková Štěpánka, Ing.
Lampová Barbora, Ing.
Lišková Anna, Ing.
Machovcová Denisa, Mgr.
Makovská Marie, Ing.
Malíková Lucie, Ing. Ph.D.
Marečková Markéta, doc. RNDr. Ph.D.
Máslová Alena, Ing.
Maťhová Andrea, Ing. et Ing.
Mkhies Shafika
Modráčková Nikol, Ing. Ph.D.
Mrvíková Iva, Ing.
Musiienko Daria, Ing.
Musilová Šárka, doc. Ing. Ph.D.
Naderydehsheikh Fereshteh, PhDr. Mgr.
Neužil Bunešová Věra, doc. Ing. PhD.
Pánek Jan, doc. Ing. CSc.
Paulová Tereza, Ing.
Pechar Radko, Mgr. Ph.D.
Pěchoučková Eva, prof. MVDr. Ph.D.
Petříčková Dora, Bc.
Plachý Vladimír, Ing. Ph.D.
Plecitý Roman, Ing.
Pokhrel Kshitiz, Ing.
Pruchová Marie
Růžek Lubomír, doc. Ing. CSc.
Sabolová Monika, Ing. Ph.D.
Sechovcová Hana, Ing. Mgr. Ph.D.
Soukup Josef, Ing.
Szmek Jan, Ing.
Ševčíková Sylvie
Škvorová Petra, Ing.
Šubrtová Salmonová Hana, Ing. PhD.
Šufliarský Peter, Ing.
Švejstil Roman, Ing. Ph.D.
Tichá Denisa, Ing.
Vadroňová Mariana, Ing.
Vejvodová Pavla, Ing.
Vinkler Jan, Ing.
Vlková Eva, prof. Ing. Ph.D.
Volek Zdeněk, doc. Ing. Ph.D.
Voříšek Karel, prof. Ing. CSc.
Žatečka Ladislav, Ing.
Žůrek Luděk, prof. Ing. Ph.D.

Informace o útvaru

Historie:

Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky (KMVD) vznikla rozhodnutím vedení a senátu AF v únoru 2004 sloučením Katedry mikrobiologie a biotechnologie (KMB) a Katedry výživy a krmení hospodářských zvířat (KVKHZ).
Pedagogická činnost:

Ve výuce v roce 2004 katedra KMVD pokrývala široké spektrum předmětů z oblasti mikrobiologie, biotechnologie, pedobiologie, výživy a krmení zvířat, výživy člověka, dietetiky, krmivářství apod., hlavně na AF, dále na PEF, FLE a ITSZ. Celkem se jednalo o 31 předmětů včetně výuky v magisterském oboru „Natural Resources and Environment“.
Výzkumná činnost:
Výzkumná činnost je orientována na čtyři hlavní oblasti: -půdní mikrobiologie -mikrobiologie trávicího traktu a mléčných výrobků se zvláštním zřetelem na bifidobakterie -hodnocení kvality krmných komponentů a výživa zvířat -hodnocení kvality potravin a výživa lidí Při studiu ekologie a funkce gastrointestinálních bakterií je trvale zvýšená pozornost věnována bakteriím mléčného kvašení (zvláště bifidobakteriím) a vlivu oligosacharidů na mikroflóru trávicího traktu. Nově jsou používány metody FISH (fluorescence in situ hybridization) a PCR (polymerase chain reaction) pro identifikaci bifidobakterií v potravinách a výkalech. Intenzivně je sledována mikroflóra novorozenců.
Půdně-mikrobiologický výzkum je zaměřen především na komplexní posouzení biologické aktivity půdního prostředí (antropogenní půdy, monitoring mikrobiální aktivity rozdílných genetických typů půd, vliv zatížení těžkými kovy na lesní půdy, vliv zatravnění a agrotechniky, apod.)
Výzkum v oblasti výživy byl zaměřen na rozvoj a vývin předžaludků telat v závislosti na krmné dávce; zhodnocení zrna domácích luskovin jako náhrady bílkovinných zdrojů v krmné dávce drůbeže a prasat; nutriční hodnotu novošlechtěním pšenice pro monogastrická zvířata; zhodnocení vlivu obsahu proteinu i jednotlivých aminokyselin u hybridů masných a supermasných prasat.
Výzkum v oblasti lidské výživy je zaměřen na problematiku biologicky aktivních látek v potravinách, jako jsou dietární puriny, podílející se na vzniku hyperurikemie, nebo inhibitory lidského purinového metabolismu, které mohou její projevy tlumit. Dalším řešeným tématem je problematika fytoestrogenů v luštěninách, antioxidantů v potravinách nebo látek s imuno-stimulační aktivitou. V minulosti se katedra podílela na projektu bezpečnosti a nezávadnosti vody a potravin ve Vietnamu, v provincii Hue.
V oblasti aplikovaného výzkumu zajišťuje katedra servisní činnost v krmivářské analytice a biologických experimentech (bilanční i růstové), zejména na laboratorních a drobných hospodářských zvířatech. V této oblasti katedra rozsáhle spolupracuje s 20 podniky v rámci celé ČR.
V rámci „ Programu podpory poradenství ve veřejném zájmu“ tvůrčí pracovníci katedry, vedle účasti na školeních pořádaných katedrou, přednáší a konzultují problematiku výživy zvířat, krmení jednotlivých druhů hospodářských, domácích i laboratorních zvířat, využívání krmiv a krmných směsí pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat a problematiku hodnocení krmiv pro potřeby zemědělských výrobních podniků, krmivářských podniků a farmářů.
Další aktivity:
PODROBNĚJŠÍ STRÁNKY KATEDRY
 
page foot