| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra udržitelných technologií

Útvar:
Katedra udržitelných technologií
Department of Sustainable Technologies
Zkratka Kód Typ útvaru
KUT 51130 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kut/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Banout Jan, prof. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Mazancová Jana, Ing. Ph.D.
Tajemník:
Bonušová Běla, Ing.
Zástupce VT:
Banout Jan, prof. Ing. Ph.D.
Editor CV:
Banout Jan, prof. Ing. Ph.D.
Editor SYLABUS:
Banout Jan, prof. Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Adu-Boahen Bernice
Alagbe Gbolahan Oluwasegun, M.Sc.
Alexiou Ivanova Tatiana, doc. Ing. Bc. Ph.D.
Amoussouhoui Rico Lionel Senanmi, MSc.
Banout Jan, prof. Ing. Ph.D.
Bappah Musa, Ing.
Beránková Tereza, Bc.
Bercy Antoine, Ing. B.Sc.
Bonušová Běla, Ing.
Buček Aleš, Mgr. Ph.D.
Duong Van Hau
Duque Dussan Eduardo, Ing.
Fitri Hidayatul, Ing.
Hammond Hammond Stacy Denise
Hasan Ghaith, Ing.
Hemmatian Mojgan
Chernysh Yelizaveta, Dr.
Chubur Viktoriia
Iyioku Gospel Ayodele
Jackline Mukisa Phiona, Ing. MSc.
Jelínek Marek, Ing.
Ketuama Chama Theodore
Krepl Vladimír, doc. Ing. CSc.
Kučerová Iva, Ing. Ph.D.
Lapiso Tewodros Tarekegn
Lapiso Tewodros Tarekegn, MSc.
Mareš Kryštof, Ing.
Marešová Denisa, Ing.
Mawar Ningsih Lydia, M.Sc.
Mazancová Jana, Ing. Ph.D.
Motýlová Barbora, Ing.
Mwanza Samuel, Ing. Bc.
Nainggolan Ellyas Alga, M.Sc.
Nazari Shabnam, MSc.
Ogbu Charles
Paramonova Kseniia, Ing.
Roubík Hynek, doc. Ing. Ph.D.
Sedláčková Jitka, Ing.
Shobajo AbdulAzeez, Ing. BSc.
Situmeang Ricardo
Staš Jan, Ing.
Svoboda Daniel, Mgr.
Svoboda Daniel, Mgr.
Šobotník Jan, doc. Mgr. Ph.D.
Urbanová Klára, doc. Ing. Ph.D.
Vojáček Filip, Ing.

Informace o útvaru

Historie:
Historie katedry sahá až do roku 1967, kdy byla založena jako jedna ze tří kateder Institutu tropického a subtropického zemědělství spolu s katedrou živočišné produkce tropů a subtropů a s katedrou rostlinné produkce tropů a subtropů. Od počátku svého vzniku zajišťovala katedra výuku předmětů a výzkum v oblasti zemědělského inženýrství, zemědělských technologií a ekonomiky ještě jako katedra Inženýrství, ekonomiky a rozvoje venkova tropů a subtropů, která zanikla v roce 2008 rozštěpením na dvě katedry, a sice katedru udržitelných technologií a katedru ekonomického rozvoje se zaměřením na tropické a subtropické oblasti či rozvojové země. Do roku 1989 studovali na katedře Udržitelných technologií (KUT) především zahraniční studenti z rozvojových zemí. Od roku 1992 je studijní program otevřen také pro české studenty.
Zaměření:
KUT se v současné době zaměřuje na výuku a výzkum v technicko-environmentálních oborech, které mají přímý dopad na rozvoj zemědělství a venkova v oblastech tropů a subtropů. Základním zaměřením katedry je orientace na tzv. „vhodné technologie“ (tzv. Appropriate technologies) v oblastech tropů a subtropů a rozvojových zemí. Základem těchto technologií jsou minimální negativní dopady na životní prostředí, využívání obnovitelných energií a v neposlední řadě i jejich dobrá adopce ze strany příjemce.
Pedagogická činnost:
KUT se podílí na výuce ve většině akreditovaných oborů ITS. Je hlavním garantem dvouletého navazujícího magisterského oboru „Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů“. V současné době zajišťuje výuku cca 15 předmětů v bakalářském a magisterském stupni. Výuka většiny předmětů probíhá v anglickém jazyce. Kromě výše uvedených předmětů se katedra podílí i na výuce doktorských předmětů. Zajišťuje i výuku pro zahraniční studenty v rámci speciálních výměnných programů jako např. LLP ERASMUS. V neposlední řadě se podílí na výuce Univerzity třetího věku.
Výzkumná činnost:
Výzkumná činnost katedry je zaměřena na vhodné technologie ve venkovských oblastech tropů a subtropů. Vhodné technologie v zemědělství jsou takové, které mají přijatelné pořizovací náklady pro místní obyvatelstvo a současně využívají lokální zdroje (materiálové, energetické, lidské) způsobem, který minimalizuje negativní dopady na lidskou společnost a životní prostředí. V souladu s tím se výzkum zabývá užitím obnovitelné energie pro zemědělskou produkci, zpracováním organického odpadu ve venkovských oblastech i monitorováním neadekvátních zemědělských systémů ve vztahu k jejich dopadům na životní prostředí v tropických a subtropických oblastech. KUT se orientuje i na problematiku snižování chudoby v rozvojových zemích. V současné době je převážná část výzkumu katedry financována z projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR), kdy katedra řeší nebo se podílí na řešení pěti projektů. Další financování plyne z vnitřních grantů ČZU v Praze. V oblasti vědy a výzkumu spolupracuje katedra s ostatními fakultami ČZU v Praze, dále s výzkumnými ústavy v ČR, a to především s Výzkumným ústavem zemědělské techniky (VUZT) a s Výzkumným ústavem rostlinné výroby (VURV).
Zahraniční styky:
V rámci zahraniční odborné spolupráce udržuje katedra kontakty s vědeckými pracovišti CNEARC a AGROPOLIS, Montpellier, Francie. Dále s katedrou zemědělského inženýrství ve Witzenhausenu, University Kassel, SRN, s katedrou mechanizace zemědělské fakulty polytechnické university ve Valencii, Španělsko, s Institutem zemědělsko-ekologického inženýrství ALTERRA, Wageningen, Nizozemí. Při řešení projektů ZRS je katedra v kontaktu s celou řadou partnerských institucí v zemích příjemců rozvojové pomoci. Pracovníci katedry zajišťují kontakt a spolupráci s profesionální nevládní organizací NATURA (Network of European Agricultural Tropically and Subtropically Oriented Universities and Scientific Complexes Related with Agricultural Development), jejíž členy jsou rektoři a profesoři universit, ředitelé výzkumných ústavů a čelní experti v oblasti tropického a subtropického zemědělství ze zemí EU. Velmi významné jsou i kontakty katedry s FAO (Food and Agriculture Organization) a UNIDO (United Nations Industrial Development Organiozation).
 
page foot