| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra obchodu a financí

Útvar:
Katedra obchodu a financí
Department of Trade and Accounting
Zkratka Kód Typ útvaru
KOF 11210 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kof/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Smutka Luboš, prof. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Šánová Petra, Ing. Ph.D.
Tajemník:
Beranová Markéta, Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Abrhám Josef, doc. Ing. Ph.D.
Beranová Markéta, Ing. Ph.D.
Bína Filipová Dana, Ing.
Bočok Vojtěch, Ing.
Civín Lubomír, doc. Ing. CSc., MBA
Čábelková Inna, Ing. Ph.D.
Eichler Michal, Ing.
Firsova Nadezda, Ing.
Hemková Veronika, Bc.
Hes Aleš, doc. Ing. CSc.
Hinke Jana, doc. Ing. Ph.D.
Hricová Daniela, Ing. Ph.D.
Hrubcová Barbora, Ing.
Ječmínek Jakub, Ing.
Jindřichovská Irena, doc. Ing. CSc.
Kuchařová Ivana, Ing. Ph.D.
Kukalová Gabriela, Ing. Ph.D., MBA
Lőrinczová Enikő, Ing. Ph.D.
Maitah Kamil, Ing.
Moravec Lukáš, Ing. Ph.D.
Navrátilová Miroslava, Ing.
Pfeiferová Daniela, Ing. Ph.D.
Pilař Tomáš, Ing.
Rain Tomáš, Ing. Ph.D.
Regnerová Olga, Ing.
Ric Tomáš, Ing.
Rohan Jan, Ing.
Schilla Filip, Ing.
Smutka Luboš, prof. Ing. Ph.D.
Strielkowski Wadim, PhDr. Ph.D.
Šálková Daniela, Ing. Ph.D.
Šánová Petra, Ing. Ph.D.
Široký Jan, prof. Ing. CSc.
Šišková Jitka, Ing. Ph.D.
Špírková Eva, Ing.
Štáfek Pavel, Ing. Ph.D.
Šturcová Jana, Ing. Ph.D.
Toušek Zdeněk, Ing. Ph.D.
Ulrich Milan, Ing.
Ulrych Miroslav, Ing.
Valder Antonín, doc. Ing. CSc.
Vdoviak Marián, Ing.

Informace o útvaru

Historie:
Katedra obchodu a financí vznikla v r.1991 z důvodů restrukturalizace a transformace pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Odborné zaměření katedry dalo dobrý předpoklad k dotváření odborného profilu absolventa Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze a to zejména prostřednictvím obchodních a finančních disciplín. Katedra vytvořila v krátké době systémový rámec odborných předmětů, které zahrnovaly oblasti obchodu, marketingu a financí jak v základní teoretické rovině, tak i v praktických aplikacích. Oblast studijního a vědeckého zájmu se nesoustředil pouze na agrární sektor. S rozvojem otevřenosti trhu ČR katedra kladla důraz zejména na základní teoretická východiska, která byla uplatnitelná i v ostatních odvětvích, např. v bankovnictví, finančnictví, zahraničním obchodě, v malém a středním podnikání, později v polovině 90. let katedra rozšířila své zaměření na rozvíjení teoretických poznatků, které byly žádány praxí a rozvojem trhu práce v mezinárodním kontextu.
Zaměření:
Katedra patří mezi profilová pracoviště nejen fakulty , ale i univerzity. Poskytuje výuku na všech úrovních bakalářského, magisterského a doktorandského studia v disciplinách zaměřených na obchod, finance, systém daní, účetní systémy, jakost a certifikaci potravin, kontrolu jakosti zemědělských produktů. Ve výuce jsou využívány moderní softwarové produkty. Výzkumná činnost je zaměřena jednak na faktory rozvoje mezinárodního obchodu agrárního sektoru a návazných odvětví a jednak na ekologicky a trvale udržitelný rozvoj v zemědělství.
Pedagogická činnost:
V současné době katedra vzdělává studenty k systémovému chápání podnikových a směnných procesů - zbožních, finančních a informačních. Situace v ekonomice českého agrárního sektoru vyžaduje připravit studenty schopnostmi a dovednostmi pro úspěšnou koordinaci těchto procesů a to i nad rámec uvedeného prostoru. Pracovníci katedry neustále rozvíjejí obsahové stránky předmětů, které tvoří nejen teoretický základ, ale především prohlubují odbornou specializaci studentů. Zájem studentů o studium předmětů zabezpečované katedrou převyšuje kapacitní možnosti katedry.
Výzkumná činnost:
Katedra se podílí na řešení vědeckovýzkumných úkolů fakultního a interního výzkumu. Na katedře jsou řešeny externí i interní granty přidělené z Fondu rozvoje vysokých škol, Grantové agentury České republiky a grantové agentury PEF z oblasti obchodu, účetnictví, financí a jakosti. Publikační činnost katedry je spojena s aktivní účastí na konferencích a seminářích v tuzemsku i zahraničí.
Zahraniční styky:
Spolupráce katedry v mezinárodním měřítku je zaměřena na špičková pracoviště zahraničních univerzit.
Další aktivity:
Spolupráce a poradenská činnost s odbornou praxí v oblasti obchodu, účetnictví, financí a jakosti potravin. Katedra pořádá odborné semináře a konzultace pro podnikatelské subjekty nejen z oblasti zemědělství. V rámci exkurzí a praxí studentů navazuje nové kontakty s významnými zemědělskými a potravinářskými subjekty.
 
page foot