| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra obchodu a financí

Útvar:
Katedra obchodu a financí
Department of Trade and Accounting
Zkratka Kód Typ útvaru
KOF 11210 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kof/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Smutka Luboš, prof. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Šánová Petra, Ing. Ph.D.
Tajemník:
Beranová Markéta, Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Abrhám Josef, doc. Ing. Ph.D.
Alloh Karel, Ing.
Beranová Markéta, Ing. Ph.D.
Bergnerová Aranka, Ing.
Bilan Yuriy, prof.
Bína Filipová Dana, Ing.
Bočok Vojtěch, Ing.
Brož David, Ing.
Civín Lubomír, doc. Ing. CSc., MBA
Čábelková Inna, doc. Ing. Ph.D.
Drabik Dušan, Ing. Ph.D.
Dvořák Marek, Ing. Ph.D., Ing.Paed.IGIP
Eichler Michal, Ing.
Fandi Ghaeth, Ing. Ph.D.
Firsova Nadezda, Ing.
Ghanem Safwan, Ing.
Hes Aleš, doc. Ing. CSc.
Hinke Jana, doc. Ing. Ph.D.
Hrubcová Barbora, Ing.
Ječmínek Jakub, Ing.
Jindřichovská Irena, doc. Ing. CSc.
Kluger Vít, Ing.
Kontsevaya Stanislava, Ing.
Krivko Mikhail, Ing. Ph.D.
Křečková Renáta, Ing.
Kuchařová Ivana, Ing. Ph.D.
Kukalová Gabriela, Ing. Ph.D., MBA
Kurek Katarzyna Anna, Dr.
Lőrinczová Enikő, Ing. Ph.D.
Maitah Kamil, Ing.
Mareš David, Ing. Ph.D., MBA
Moravec Lukáš, Ing. Ph.D.
Navrátilová Miroslava, Ing.
Ortikov Akhmadjon
Pártlová Petra, doc. Ing. Ph.D.
Petržílka Slavibor, Ing.
Pfeiferová Daniela, Ing. Ph.D.
Pilař Tomáš, Ing.
Ptošková Barbora, Ing.
Rain Tomáš, Ing. Ph.D.
Regnerová Olga, Ing. Ph.D.
Rehabi Mohammad, PhDr. Mgr.
Ric Tomáš, Ing.
Rohan Jan, Ing. PhD.
Rotterová Svitlana, Mgr.
Schilla Filip, Ing.
Smutka Luboš, prof. Ing. Ph.D.
Soukupová Jana, Ing. Ph.D.
Strielkowski Wadim, PhDr. Ph.D.
Šálková Daniela, doc. Ing. Ph.D.
Šánová Petra, Ing. Ph.D.
Šišková Jitka, Ing. Ph.D.
Špírková Eva, Ing.
Štáfek Pavel, Ing. Ph.D.
Tabák Ladislav
Toušek Zdeněk, Ing. Ph.D.
Ulrich Milan, Ing.
Vdoviak Marián, Ing.
Vondráček Martin, Ing.
Yekimov Sergiy, Dr. Ph.D.
Zhytna Olesya, Ing.

Informace o útvaru

Historie:
Katedra obchodu a financí vznikla v r.1991 z důvodů restrukturalizace a transformace pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Odborné zaměření katedry dalo dobrý předpoklad k dotváření odborného profilu absolventa Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze a to zejména prostřednictvím obchodních a finančních disciplín. Katedra vytvořila v krátké době systémový rámec odborných předmětů, které zahrnovaly oblasti obchodu, marketingu a financí jak v základní teoretické rovině, tak i v praktických aplikacích. Oblast studijního a vědeckého zájmu se nesoustředil pouze na agrární sektor. S rozvojem otevřenosti trhu ČR katedra kladla důraz zejména na základní teoretická východiska, která byla uplatnitelná i v ostatních odvětvích, např. v bankovnictví, finančnictví, zahraničním obchodě, v malém a středním podnikání, později v polovině 90. let katedra rozšířila své zaměření na rozvíjení teoretických poznatků, které byly žádány praxí a rozvojem trhu práce v mezinárodním kontextu.
Zaměření:
Katedra patří mezi profilová pracoviště nejen fakulty , ale i univerzity. Poskytuje výuku na všech úrovních bakalářského, magisterského a doktorandského studia v disciplinách zaměřených na obchod, finance, systém daní, účetní systémy, jakost a certifikaci potravin, kontrolu jakosti zemědělských produktů. Ve výuce jsou využívány moderní softwarové produkty. Výzkumná činnost je zaměřena jednak na faktory rozvoje mezinárodního obchodu agrárního sektoru a návazných odvětví a jednak na ekologicky a trvale udržitelný rozvoj v zemědělství.
Pedagogická činnost:
V současné době katedra vzdělává studenty k systémovému chápání podnikových a směnných procesů - zbožních, finančních a informačních. Situace v ekonomice českého agrárního sektoru vyžaduje připravit studenty schopnostmi a dovednostmi pro úspěšnou koordinaci těchto procesů a to i nad rámec uvedeného prostoru. Pracovníci katedry neustále rozvíjejí obsahové stránky předmětů, které tvoří nejen teoretický základ, ale především prohlubují odbornou specializaci studentů. Zájem studentů o studium předmětů zabezpečované katedrou převyšuje kapacitní možnosti katedry.
Výzkumná činnost:
Katedra se podílí na řešení vědeckovýzkumných úkolů fakultního a interního výzkumu. Na katedře jsou řešeny externí i interní granty přidělené z Fondu rozvoje vysokých škol, Grantové agentury České republiky a grantové agentury PEF z oblasti obchodu, účetnictví, financí a jakosti. Publikační činnost katedry je spojena s aktivní účastí na konferencích a seminářích v tuzemsku i zahraničí.
Zahraniční styky:
Spolupráce katedry v mezinárodním měřítku je zaměřena na špičková pracoviště zahraničních univerzit.
Další aktivity:
Spolupráce a poradenská činnost s odbornou praxí v oblasti obchodu, účetnictví, financí a jakosti potravin. Katedra pořádá odborné semináře a konzultace pro podnikatelské subjekty nejen z oblasti zemědělství. V rámci exkurzí a praxí studentů navazuje nové kontakty s významnými zemědělskými a potravinářskými subjekty.
 
page foot