| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra profesního a personálního rozvoje

Útvar:
Katedra profesního a personálního rozvoje
Katedra profesního a personálního rozvoje
Zkratka Kód Typ útvaru
KPPR 61200 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kppr/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Votava Jiří, Mgr. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Dydňanská Radka, Mgr. Ph.D.
Hloušková Lenka, Mgr. Ph.D.
Hlubučková Andrea, PhDr.
Šedivý Jiří, PhDr. Mgr.
Tomšíková Kateřina, Ing. Ph.D.
Votava Jiří, Mgr. Ph.D.
Vozková Anna, Mgr. Ph.D.

Informace o útvaru

Historie:
Katedra profesního a personálního rozvoje (dále KPPR) na Institutu vzdělávání a poradenství (dále IVP) vznikla 1. 6. 2005 při transformaci původní katedry pedagogiky ČZU, která byla rektorátním pracovištěm. Ta měla na ČZU tradici i v oblasti pedagogické přípravy učitelů univerzity a byla metodickým a poradenským pracovištěm pro pedagogy univerzity. V této oblasti m.j. pokračuje i KPPR.V souladu s Dlouhodobým záměrem ČZU v Praze po transformaci původní katedry pedagogiky na Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze a nová katedra profesního a personálního rozvoje stala jeho součástí stejně jako další vzniklé katedry.
Zaměření:
Aktivity katedry profesního a personálního rozvoje jsou směrovány především dovnitř univerzity. Katedra organizuje různé formy vzdělávání v oblasti primární pedagogické přípravy mladých pedagogů univerzity, v oblasti zvyšování pedagogických kompetencí vysokoškolských pedagogů, rozvoje prezentačních a pedagogických dovedností pro doktorandy ČZU. Podílí se na sociálně-psychologickém poradenství pro studenty (příp. zaměstnance), realizuje odbornou poradenskou činnost v oblasti pedagogiky pro pedagogická pracoviště ČZU. Nabízí rovněž krátkodobé kurzy pro zaměstnance i nepedagogické pracovníky ČZU, podílí se na poradenství v oblasti uplatnění absolventů. Katedra se spolupodílí na realizaci evaluačního šetření pedagogického procesu na univerzitě podle pokynů vedení univerzity a vedení IVP. Poskytuje odbornou poradenskou činnost v oblasti pedagogiky pro pedagogická pracoviště ČZU. KPPR je pověřena vytvořením jednotného rámce pro univerzitu třetího věku na ČZU a podle pokynů vedení univerzity a IVP realizuje systém centrální koordinace činnosti Univerzity třetího věku.
Pedagogická činnost:
Hlavní pedagogická činnost členů katedry spočívá ve výuce v akreditovaných bakalářských programech garantovaných IVP, dále v kurzech pro mladé pedagogy, doktorandy, v kurzech zvyšování pedagogických kompetencích pedagogů univerzity, v kurzech pro zaměstnance a podílí se na výuce v programech celoživotního vzdělávání U3V.
Výzkumná činnost:
KPPR zaměří svoje vědecko-výzkumné aktivity zejména na požadavky a potřeby pracovníků, studentů a doktorandů ČZU v oblasti dalšího vzdělávání. Předpokládá spolupráci s vedením fakult a ITS. Výzkumným šetřením prověřuje evaluačních nástroje používané na ČZU pro zajištění zvýšení validity prezentovaných výsledků. Členové katedry se podílejí na výzkumných aktivitách, které jsou řízeny v rámci celého IVP.
Zahraniční styky:
V zahraniční činnosti KPPR koordinuje s ostatními katedrami IVP, vychází z aktivit IVP a doplňuje je především v oblasti psychologických disciplín.
 
page foot