| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Katedra kvality a bezpečnosti potravin

Útvar:
Katedra kvality a bezpečnosti potravin
Department of Food Science
Zkratka Kód Typ útvaru
KKBP 21310 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kkbp/    

Vedení útvaru

Vedoucí:
Klouček Pavel, doc. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Nový Pavel, Ing. Ph.D.
Tajemník:
Jiralová Kateřina
Sekretariát:
Jiralová Kateřina
Zástupce VT:
Jiralová Kateřina
Editor CV:
Jiralová Kateřina
Editor SYLABUS:
Jiralová Kateřina
Editor CV:
Nový Pavel, Ing. Ph.D.

Členové útvaru

Členové:
Binderová Denisa, Ing.
Božik Matěj, Ing. MSc, Ph.D.
Bureš Daniel, Ing. Ph.D.
Davidová Hana
Dvořáková Blanka
Faměra Oldřich, Ing. CSc.
Fořtová Jana, Ing.
Fourová Karolína, Ing.
Fraňková Adéla, Ing. Ph.D.
Havlík Jaroslav, doc. Ing. Ph.D.
Idrees Muhammad Ghazanfar, PhDr. Mgr.
Ismaiel Lama
Jaimes José Diógenes, Ing.
Janatová Anežka, Ing.
Jiráková Šárka
Jiralová Kateřina
Kadlecová Barbora
Kahánková Zdeňka, Ing.
Klouček Pavel, doc. Ing. Ph.D.
Kotal Ondřej, Ing.
Kudrnáčová Eva, Ing.
Kurhan Sebnem
Lee Saet Byeol, Ing.
Legarová Veronika, Ing. Ph.D.
Malik Jan, Ing.
Malíková Barbora, Bc.
Marina Teresa
Maršík Petr, Mgr. Ph.D.
Mascellani Anna, PaedDr. Ing.
Mrňa Pavel, Ing.
Nový Pavel, Ing. Ph.D.
Orosz Michal, Ing.
Patrovský Matěj
Peklová Zuzana, Ing.
Potůčková Miroslava, Ing.
Pumprová Karolína, Ing.
Rezková Petra
Riljáková Božena
Rysová Lucie, Ing.
Skala Tomáš, Ing.
Střelková Tereza, Ing.
Sýkora Tomáš
Šašková Martina, Ing.
Šťastný Jan, Bc.
Tauchen Jan, Ing. Ph.D.
Tomisová Kateřina, Ing.
Vejvodová Pavla, Ing.
Veselý Ondřej, Ing.

Informace o útvaru

Historie:

Katedra kvality zemědělských produktů (KKZP) byla založena v dubnu 2004 jako logický výsledek rozvoje zemědělsko-potravinářského sektoru požadujícího absolventy se širokými znalostmi zaměřenými na kvalitu zemědělských produktů ve vztahu k jejich zpracování v potravinářském průmyslu i jiných odvětvích.Zaměření:

KKZP se zaměřuje na kvalitu jak živočišných, tak rostlinných zemědělských produktů s ohledem na požadavky zakotvené ve společné zemědělské politice a evropské legislativě.
Cílem je pokrýt oblast bezpečnosti a kvality zemědělských produktů „od pole až po vidličku“.Pedagogická činnost:

KKZP vyučuje studenty bakalářských, magisterských a doktorandských studijních programů v následujících oblastech:

1. kvalita a zpracování rostlinných produktů
2. kvalita a zpracování živočišných produktů
3. kvalita a zpracování mléka a mléčných výrobků
4. senzorická analýza zemědělských produktů
5. konzervace potravin a posklizňové úpravy
6. bezpečnost, kvalita a certifikace potravinVýzkumná činnost:

Výzkumná činnost KKZP se zaměřuje do několika oblastí.

Laboratoř obilovin provádí širokou škálu analýz, určení rheologických parametrů a hodnocení kvality obilovin s ohledem na jejich pekařské vlastnosti.

Dále experimentuje s různými druhy mouky mletými v laboratorních podmínkách s následným hodnocením jejich kvality.

Mlékařská laboratoř je vybavena pro rutinní i speciální analýzy mléka a mléčných výrobků. Nezabývá se pouze kravským mlékem, ale výzkum je zaměřen také na mléko kozí a ovčí, kvalitu mléka a mléčných výrobků z těchto druhů a faremní zpracování mléka.

Jednou ze sledovaných charakteristik je složení mléka a jeho vliv na kvalitu a složení finálních produktů. Jeden z projektů v oblasti mléčných výrobků je zaměřen na vliv uzení a jakost uzených sýrů.

Experimenty se zeleninou jsou zaměřeny na její pěstování za různých podmínek hnojení, resp. porovnání vlivu nehnojení, hnojení minerálními hnojivy a fermentovanou prasečí kejdou.

Senzorická analýza zemědělských produktů se orientuje na sledování organoleptických změn rostlinných a živočišných produktů během jejich skladování a zpracování.
Zahraniční styky:

KKZP spolupracuje s Katedrou hygieny a bezpečnosti potravin Slovenské zemědělské univerzity v Nitře. Společně s touto katedrou byla v květnu 2006 zorganizována konference „Drůbež a mléko ve výživě člověka“.
Další aktivity:

Pravidelně 2x ročně pořádá KKZP semináře pro farmáře.

První z nich je zaměřen na senzorické hodnocení faremních výrobků, druhý na analytické metody hodnocení mléka a mléčných výrobků, faremní výrobu sýrů, HACCP systémy pro farmáře apod.

 
page foot