| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Veronika Legarová, Ph.D. (6615)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny :: Konzultace
středa 13:30 - 15.00
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KEJDOVÁ RYSOVÁ, L. – **CEJNAR, P. – **HANUŠ, O. – LEGAROVÁ, V. – HAVLÍK, J. – **NEJESCHLEBOVÁ, H. – **NĚMEČKOVÁ, I. – **JEDELSKÁ, R. – BOŽIK, M. Use of MALDI-TOF MS technology in small ruminant milk adulteration using raw bovine milk. Journal of Dairy Science, 2022, roč. 105, č. 6, s. 4882-4894. ISSN: 0022-0302.

KEJDOVÁ RYSOVÁ, L. – **HANUŠ, O. – **ŘÍHA, J. – **NEJESCHLEBOVÁ, H. – LEGAROVÁ, V. – **TICHOVSKÝ, P. – **KOPECKÝ, J. – **JEDELSKÁ, R.Vliv mechanické redukce počtu somatických buněk na složení a vlastnosti mléka. 2022, SBORNÍK SOUHRNŮ SDĚLENÍ - BOOK OF ABSTRACTS z 50. Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin (CzechFoodChem 2022) - Posterové sdělení .

KEJDOVÁ RYSOVÁ, L. – PACÁKOVÁ, Z. – **HANUŠ, O. – LEGAROVÁ, V. – HAVLÍK, J. – MASCELLANI, A. – **NEJESCHLEBOVÁ, H. – **NĚMEČKOVÁ, I. Detekce falšování kozího mléka mlékem kravským pomocí metody 1H NMR, Detection of adulteration of goat's milk with cow's milk by 1H NMR, , 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), 1920222-V4, Státní veterinární správa, IČO: 00018562, 6. 12. 2021, kontrola bezpečnosti potravin , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Státní veterinární správa a oponenti , 26.01.2022,

KEJDOVÁ RYSOVÁ, L. – **CEJNAR, P. – **HANUŠ, O. – BOŽIK, M. – LEGAROVÁ, V. – **NEJESCHLEBOVÁ, H. – **NĚMEČKOVÁ, I. Detekce falšování kozího a ovčího mléka kravským mlékem metodou MALDI-TOF MS, Detection of goat and sheep milk adulteration with cow's milk by MALDI-TOF MS, , 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), 1920222-V5, Státní veterinární správa, IČO: 00018562, 22. 4. 2022, kontrola bezpečnosti potravin, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Státní veterinární správa a oponenti, 17.05.2022,

HERMANOVÁ, S. – LEGAROVÁ, V.Chemické složení mléka buvolů chovaných v České republice. 2022, Poster prezentovaný na online konferenci Mléko a Sýry organizovanou Vysokou školou chemicko-technologickou Obsah posteru zanesen ve sborníku CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY SÝRŮ 2022 Výsledky přehlídek a sborník příspěvků konference Mléko a sýry.

RYSOVÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – PACÁKOVÁ, Z. – **HANUŠ, O. – **NĚMEČKOVÁ, I. – **KLIMEŠOVÁ, M. – HAVLÍK, J. Detection of bovine milk adulteration in caprine milk with N-acetyl carbohydrate biomarkers by using 1H nuclear magnetic resonance spectroscopy. Journal of Dairy Science, 2021, roč. 104, č. 9, s. 9583-9595. ISSN: 0022-0302.

LIŠKA, M. – RYSOVÁ, L. – LEGAROVÁ, V. Mýty a fakta o mléku. Náš chov, 2021, roč. 2 2021, č. 2, s. 39-41. ISSN: 0027-8068.

ŠEBOVÁ, A. – RYSOVÁ, L. – LEGAROVÁ, V. Co jste o buvolím mléku nevěděli. Náš chov, 2021, roč. 62021, č. 6, s. 20-22. ISSN: 0027-8068.

RYSOVÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – GAŠPARÍK, M. – DUCHÁČEK, J. – PYTLÍK, J. – CODL, R. – STÁDNÍK, L. Změny v systému zasušování dojnice. Náš chov, 2021, roč. 81, č. 7, s. 39-42. ISSN: 0027-8068.

**HANUŠ, O. – **ŘÍHA, J. – **NEJESCHLEBOVÁ, H. – RYSOVÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – **TICHOVSKÝ, P. – **KOPECKÝ, J. – **JEDELSKÁ, R. Změny technologických vlastností mléka a jeho IR spekter při významné redukci počtu somatických buněk. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2021, roč. 32, č. 6, s. 15-23. ISSN: 1212-950X.

**HANUŠ, O. – LEGAROVÁ, V. – RYSOVÁ, L. – **NEJESCHLEBOVÁ, H.Vzdělávací Workshop pro pracovníky Chovatelského družstva Impuls a Společnosti pro kontrolu užitkovosti. 2021, .

RYSOVÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – **HANUŠ, O. – **NĚMEČKOVÁ, I.Výroční průběžná zpráva projektu NAZV QK 1920222. 2021, Nové spolehlivé metody detekce falšování kozího a ovčího mléka a mléčných výrobků - QK1920222, výroční zpráva. Projekt výzkumu a vývoje řešený v programu VaV pro Ministerstvo zemědělství II je realizovaný v letech 2019 - 2021, 12 str..

LEGAROVÁ, V. – JEHLIČKA, T.; idPublikace = 89248; Název: Oznámení o vytvoření duševního vlastnictví-- Neexistuje podtyp publikace prototyp --

**MAZZAGLIA, A. – LEGAROVÁ, V. – **GIAQUINTA, R. – **LANZA, C. – **RESTUCCIA, C. The influence of almond flour, inulin and whey protein on the sensory and microbiological quality of goat milk yogurt. LWT-Food Science and Technology, 2020, roč. neuvedeno, č. 124, s. 0-0. ISSN: 0023-6438.

RYSOVÁ, L. – LEGAROVÁ, V.Výroční průběžná zpráva projektu NAZV QK 1920222. 2020, Výroční zpráva 2020. Projekt QK1920222 "Nové spolehlivé metody detekce falšování kozího a ovčího mléka a mléčných výrobků". Poskytovatel MZe. 6 s..

**HANUŠ, O. – RYSOVÁ, L. – **NĚMEČKOVÁ, I. – LEGAROVÁ, V. – **KUČERA, J. – **KLIMEŠOVÁ, M. – **JEDELSKÁ, R. – **KOPECKÝ, J. – **NEJESCHLEBOVÁ, L. Změny technologických vlastností mléka malých přežvýkavců v důsledku falšování mlékem kravským. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2020, roč. 31, č. 6, s. 4-13. ISSN: 1212-950X.

LEGAROVÁ, V. – JEHLIČKA, T.Patentová přihláška "Mléčný výrobek se sladinou" PV 2020-707. 2020, .

**HANUŠ, O. – **NĚMEČKOVÁ, I. – RYSOVÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – **KOPECKÝ, J. Možnosti identifikace falšování syrového mléka. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2019, roč. 177, č. 6, s. 1-7. ISSN: 1212-950X.

FRAŇKOVÁ, A. – ŠMÍD, J. – BERNARDOS, A. – FINKOUSOVÁ, A. – MARŠÍK, P. – NOVOTNÝ, D. – LEGAROVÁ, V. – PULKRÁBEK, J. – KLOUČEK, P. The antifungal activity of essential oils in combination with warm air flow against postharvest phytopathogenic fungi in apples. Food Control, 2016, roč. 68, č. , s. 62-68. ISSN: 0956-7135.

KOUŘIMSKÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – PANOVSKÁ, Z. – PÁNEK, J. Quality of Cows' Milk from Organic and Conventional Farming. Czech Journal of Food Sciences, 2014, roč. 32, č. 4, s. 398-405. ISSN: 1212-1800.

FRAŇKOVÁ, A. – LEGAROVÁ, V. – KLOUČEK, P. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Senzorické hodnocení klíčků mungo ošetřených plynnou fází silic. 2014, Aktuální otázky pěstování léčivých aromatických a kořeninových rostlin, 19. Odborný seminář s mezinárodní účastí 16.1. 2014, roč. 19, s.112-114. ISBN: 978-80-7375-933-9.

LEGAROVÁ, V. – VÍTOVÁ, K. – KOUŘIMSKÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení senzorické kvality jogurtů z kozího mléka. 2014, Celostátní přehlídky sýrů 2014. Výsledky přehlídek a sborník příspěvků konference Mléko a sýry, Praha 22. - 23. 1. 2014, s. 201-204. ISBN 978-80-7080-909-9.

FRAŇKOVÁ, A. – LEGAROVÁ, V. – KLOUČEK, P. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sensory evaluation of mung beans treated with vapors of three essential oils . 2013, In: 2013 EFFoST Annual Meeting: Bio-based Technologies in the Context of European Food Innovation Systems, 12. - 15. 11. 2013, Savoia Hotel Regency, Bologna, Italy. 2013, s. 23, EUR.

KOUŘIMSKÁ, L. – PANOVSKÁ, Z. – LEGAROVÁ, V. – PACÁKOVÁ, Z. Correlation of sensory and physicochemical properties of selected apple cultivars. Acta Alimentaria, 2013, roč. 42, č. 2, s. 208-219. ISSN: 0139-3006.

ŠMÍD, J. – FRAŇKOVÁ, A. – LEGAROVÁ, V. – KLOUČEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ošetřování rostlinných produktů pomocí kombinace silic a proudu teplého vzduchu. 2013, In: Výzkum a zkušenosti - pěstování rostlin v ekologickém zemědělství, 25. 6. 2013, Praha Uhříněves. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 37-40, CST. ISBN: 978-80-213-2385-8.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

LEGAROVÁ, V. Mléko ve výživě člověka. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2012, roč. 23, č. 134, s. 13-15. ISSN: 1212-950X.

LEGAROVÁ, V.; idPublikace = 56747; Název: Senzorická analýza syrovátkových nápojů-- Neexistuje podtyp publikace --

LEGAROVÁ, V.; idPublikace = 56749; Název: Laktóza a její deriváty-- Neexistuje podtyp publikace --

GÜZELER, N. – KOUŘIMSKÁ, L. – LEGAROVÁ, V. Tradiční turecké mléčné výrobky. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2012, roč. 23, č. 134, s. 15-19. ISSN: 1212-950X.

KOUŘIMSKÁ, L. – FANTOVÁ, M. – VONDRÁČKOVÁ, E. – LEGAROVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv krmení řasami na nutriční hodnotu kozího mléka. 2012, Sborník přednášek a posterů "Hygiena a technologie potravin - XLII. Lenfeldovy a Höklovy dny", Brno 17.-18.10.2012, s. 160-163. ISBN: 978-80-7305-632-2.

LEGAROVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Senzorická kvalita ochucených syrovátkových nápojů. 2011. Sborník přednášek a posterů "Food Hygiene and Technology 41st Lenfeld's and Hökl's Days", Brno 12. - 13. 10. 2011, s. 118-121. ISBN 978-80-7305-594-3.

LEGAROVÁ, V. Fermentace syrovátky bakteriemi mléčného kvašení. ..., 2011, roč. 22, č 128, s. 16-17.

LEGAROVÁ, V. – KOUŘIMSKÁ, L. Metody sledování změn obsahu laktosy a dalších analytů během fermentace syrovátky. Chemicke listy, 2011, roč. 105, č 11, s. 869-873. ISSN: 0009-2770.

KOUŘIMSKÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – VEJVODOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání syrového kravského mléka z ekologického a konvenčního zemědělství. 2011. Sborník přednášek a posterů "Food Hygiene and Technology 41st Lenfeld's and Hökl's Days", Brno 12. - 13. 10. 2011, s. 15-19. ISBN 978-80-7305-594-3.

KOUŘIMSKÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – VEJVODOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Počet somatických buněk v mléce z ekologických a konvenčních chovů. 2011. Sborník referátů ze semináře s mezinárodní účastí „Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků VIII.“, Brno 19. 5. 2011, s. 38-39. ISBN: 978-80-7375-509-6.

LEGAROVÁ, V.; idPublikace = 53315; Název: Syrovátkové nápoje-- Neexistuje podtyp publikace --

LEGAROVÁ, V. Sýry a jejich podávání. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2010, roč. 118, č. 118, s. 16 - 18. ISSN: 1212-950X.

LEGAROVÁ, V. – KOUŘIMSKÁ, L. The effect of kappa-casein genotype on the quality of milk and fresh cheese. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 4, s. 213 - 217. ISSN: 1211-3174.

Senzorická analýza tvrdých a polotvrdých sýrů - Ing. Veronika Legarová, Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Tereza Michlová, 2010

Stanovení obsahu vápníku v přírodních sýrech - Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Tereza Michlová, Ing. Veronika Legarová, 2010

Sledování změny obsahu laktózy ve fermentovaných syrovátkových nápojích - Ing. Veronika Legarová, Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Blanka Dvořáková, Alena Gabrielová, 2010

Sledování změny obsahu laktózy během fermentace syrovátkových nápojů - Ing. Veronika Legarová, Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Blanka Dvořáková, Alena Gabrielová, 2010

Sledování obsahu soli faremně vyráběných sýrů - Ing. Veronika Legarová, Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., K. Kochánková (externí), 2010

Sledování kvality mléčných výrobků z naší tržní sítě - Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Alena Gabrielová, Jana Poděbradská (externí), Alexandra Mikotová (externí), Ing. Veronika Legarová, 2010

Porovnání hlavních složek mléka z konvenčního a ekologického zemědělství - Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Veronika Legarová, Jana Poděbradská (externí), Zuzana Vejvodová (externí), Pavel Hering (externí), 2010

Porovnání hlavních složek mléka a masa z konvenčního a ekologického zemědělství - Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Ludmila Prokůpková, Ph.D., Ing. Veronika Legarová, Pavel Hering (externí), 2010

Nutriční význam tuku kozího a ovčího mléka - Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Kateřina Janušová (externí), Ing. Veronika Legarová, 2010

LEGAROVÁ, V. – KOUŘIMSKÁ, L. Sensory quality evaluation of whey-based beverages. Mljekarstvo, 2010, roč. 60, č. 4, s. 280 - 287. ISSN: 0026-704X.

Faremní zpracování mléka, Hodnocení výrobků (Seminář pro praxi) - Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Kateřina Jiralová, Ing. Veronika Legarová, 2010

Laktosa a její změny během fermentace syrovátky a mléka termofilními bakteriemi mléčného kvašení - Ing. Veronika Legarová, Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Jana Hájková (externí), 2010

Analytické metody hodnocení účinnosti antioxidantů ve vybraných druzích koření - Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., D. Chrpová (externí), Jan Pánek (externí), L. Kolesárová (externí), Ing. Veronika Legarová, 2010

KOUŘIMSKÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – KUBÍNOVÁ, A. Korelace změn kvalitativních parametrů jablek během skladování. Zahradnictví, 2009, roč. 2009, č. 7, s. 46 - 48. ISSN: 1213-7596.

KOUŘIMSKÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – PROKŮPKOVÁ, L. Senzorická kvalita faremních výrobků z kozího, kravského a ovčího mléka. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2009, roč. 2009, č. 117, s. 41 - 42. ISSN: 1212-950X.

Zákysové kultury - Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Legarová Veronika; Dvořáková Blanka; Jiralová Kateřina, 2009

Kysané mléčné výrobky - Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Legarová Veronika; Dvořáková Blanka; Jiralová Kateřina, 2009

Sýry - Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Legarová Veronika; Dvořáková Blanka; Jiralová Kateřina, 2009

Faremní zpracování mléka, Hodnocení výrobků (Seminář pro praxi) - Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Jiralová Kateřina; Ing. Prokůpková Ludmila, Ph.D.; doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Dvořáková Blanka; Ing. Legarová Veronika; Gabrielová Alena; Ing. Doxanský Petr, 2009

Kvalita zemědělské produkce (Seminář) - Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Legarová Veronika; Ing. Prokůpková Ludmila, Ph.D.; Jiralová Kateřina, 2009

Comparison of Major Milk Components in Dairy Cows’ Milk from Morning and Evening Milking - Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Pacáková Zuzana; Ing. Legarová Veronika; doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Golian J., 2009

Porovnání kravského mléka z ranního a večerního dojení - Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Pacáková Zuzana; Ing. Legarová Veronika; doc. Ing. Babička Luboš, CSc., 2009

Sledování kyselosti kozích sýrů a tvarohů - Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Charvátová R.; Ing. Legarová Veronika, 2009

Sledování procesu fermentace sladké syrovátky k možnosti jejího využití pro přípravu zakysaných nápojů - Ing. Legarová Veronika; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2009

Důsledky působení intravitálních vlivů na kvalitu králičího masa - Ing. Prokůpková Ludmila, Ph.D.; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; Ing. Doxanský Petr; Ing. Janda Karel; Ing. Legarová Veronika, 2009

 
page foot