| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Bohuslav Peterka, Ph.D. (2826)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 4334
    • +420 22438 3104
    • +420 22438 6334
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny :: Konzultační hodiny pro diplomanty a studenty
č.d. TFD/66 - čtvrtek, Rektorát č.d. R/214 - pátek. Prosím studenty, aby si termín schůzky domluvili předem. Děkuji.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

MADER, D. – PEXA, M. – PETERKA, B. – DVOŘÁK, M. – KOTEK, M. Possibilities of performance measurement of combustion engines. MM Science Journal. , 2018, roč. 2018, č. March, s. 2234-2237. ISSN: 1803-1269 .

PEXA, M. – ČEDÍK, J. – PETERKA, B. – HOLÚBEK, M. The operational parameters and emissions of portable generator after long-term operation on n-butanol. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. SI 1, s. 1190-1199. ISSN: 1406-894X.

PETERKA, B. – PEXA, M. – ALEŠ, Z. – PAVLŮ, J. – VESELÁ, K. – ČEDÍK, J. Vliv n-butanolu na olejovou náplň spalovacího motoru. Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, roč. 134, č. 3, s. 114-117. ISSN: 1210-3306.

ČEDÍK, J. – PETERKA, B. – MADER, D. Vliv n-butanolu na provozní parametry vznětového spalovacího motoru. Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, roč. 134, č. 9-10, s. 328-331. ISSN: 1210-3306.

ČEDÍK, J. – PEXA, M. – PETERKA, B. – HOLÚBEK, M. – MADER, D. – **PRAŽAN, ING. PH.D., R. Effect of biobutanol-sunflower oil-diesel fuel blends on combustion characteristics of compression ignition engine. Acta Technologica Agriculturae, 2018, roč. 21, č. 4, s. 130-135. ISSN: 1335-2555.

POŠTA, J. – PETERKA, B. – ALEŠ, Z. – PAVLŮ, J. – PEXA, M. Selection and evaluation of degradation intensity indicators of gas combustion engine oil. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. SI 1, s. 1198-1203. ISSN: 1406-894X.

PETERKA, B. – PEXA, M. – ČEDÍK, J. – MADER, D. – KOTEK, M. Comparison of exhaust emissions and fuel consumption of small combustion engine of portable generator operated on petrol and biobutanol. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. SI 1, s. 1162-1169. ISSN: 1406-894X.

PEXA, M. – POŠTA, J. – PETERKA, B. – ČERVENKA, V. – PORAZIL, J. Způsob stanovení momentu setrvačnosti rotujících hmot spalovacího motoru vozidla. -- Neuvedený název vydavatele --. 306886. 19.07.2017.

PETERKA, B. – PEXA, M. – ČEDÍK, J. – ALEŠ, Z. The influence of biobutanol on performance parameters of mobile generator. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 1, s. 167-173. ISSN: 1406-894X.

POŠTA, J. – PETERKA, B. – ALEŠ, Z. – PEXA, M. – PAVLŮ, J. – VUTAN, H. Lubricity of thermo-oxidized engine oils. MM Science Journal. , 2016, roč. 2016, č. November, s. 1214-1217. ISSN: 1803-1269 .

ALEŠ, Z. – PAVLŮ, J. – PEXA, M. – SVOBODOVÁ, J. – KUČERA, M. – PETERKA, B. – POŠTA, J. INFLUENCE OF BIOBUTANOL ON WEAR OF FUEL INJECTION SYSTEM. In 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Praha. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 33-37.

POŠTA, J. – PETERKA, B. APPROXIMATE TEST OF THE THERMAL DEGRADATION OF ENGINE OIL. In 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Praha. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 506-511.

PETERKA, B. – PEXA, M. – ALEŠ, Z. – POŠTA, J. – ČEDÍK, J. Measurement of physical performance using dynamic methods . In IMEKO PRAGUE 2015 XXI WORLD CONGRESS 30.08.2015, Prague Congress CentrePrague. Prague: IMEKO-International Measurement Federation Secretariat, 2015. s. 171-174.

PEXA, M. – PETERKA, B. – MAŘÍK, J. – ČEDÍK, J. – WEINFURTNER, L. Influencing the quality of hospital beds using vibro-acoustic diagnostic. In IMEKO PRAGUE 2015 XXI WORLD CONGRESS 30.08.2016, Prague Congress CentrePrague. Prague: IMEKO-International Measurement Federation Secretariat, 2015. s. 1162-1166.

ABRAHÁMFY, M. – ALEŠ, Z. – BARTEJS, P. – BUZIK, P. – GRENČÍK, J. – HLADÍK, T. – HRUBEC, J. – CHVALINA, V. – JURČA, V. – KMOCH, J. – LEGÁT, V. – MEŠKO, J. – NOVÁČEK, V. – NOVÁK, P. – PAČAIOVÁ, H. – PETERKA, B. – PEŤKOVÁ, V. – PEXA, M. – PLESKAČ, R. – POLANKA, B. – POLOUČEK, J. – POŠTA, J. – RAKYTA, M. – SUCHÝ, J. – ŠEVČÍK, I. – ŠKARKA, J. – ŠPAČEK, M. – VALENT, O. – VINTR, Z. – VOTAVA, Z. – ZVOLENSKÝ, P. Management a inženýrství údržby. Praha: Kamil Mařík - Professional Publishing, 2013, 570s. ISBN 978-80-7431-119-2.

ABRAHÁMFY, M. – ALEŠ, Z. – BARTEJS, P. – BUZIK, P. – BELKO, D. – DRAVECKÝ, G. – GRENČÍK, J. – HLADÍK, T. – HRUBEC, J. – CHVALINA, V. – ÍRO, V. – JURČA, V. – KMOCH, J. – LEGÁT, V. – MEŠKO, J. – NOVÁČEK, V. – NOVÁK, P. – PAČAIOVÁ, H. – PETERKA, B. – PEŤKOVÁ, V. – PEXA, M. – PLESKAČ, R. – POLANKA, B. – POLOUČEK, J. – POŠTA, J. – RAKYTA, M. – SUCHÝ, J. – ŠEVČÍK, I. – ŠKARKA, J. – ŠPAČEK, M. – VALENT, O. – VINTR, Z. – VOTAVA, Z. – ZVOLENSKÝ, P. Manažérstvo údržby – synergia teorie a praxe. Košice: Slovenská společnost údržby - BEKI design, 2013, 630s. ISBN 978-80-89522-03-3. Manažérstvo údržby – synergia teorie a praxe, s. 1-630.

PETERKA, B. – NOVOTNÁ, Z. – JINDRA, P. – JINDRA, P. Statistical evaluation of data obtained by particle counter using non-reference fluids. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 518-522.

WEINFURTNER, L. – POŠTA, J. – PETERKA, B. – PEXA, M. Simulátor nesouososti valivých ložisek. Úřad průmyslového vlastnictví, http://www.upv.cz/, http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1705105&lan=cs. 23359 U1. 06.02.2012.

PETERKA, B. – POŠTA, J. – PEXA, M. – ALEŠ, Z. Ovládací jednotka zkušebny vstřikovacích čerpadel. Úřad průmyslového vlastnictví, Praha. 23414. 20.02.2012.

POŠTA, J. – PETERKA, B. Pohon zkušebny vstřikovacích čerpadel. Úřad průmyslového vlastnictví, Praha. 23413. 20.02.2012.

POŠTA, J. – PETERKA, B. – PEXA, M. Odjistitelná stahovací páska. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. 24300. 10.09.2012.

POŠTA, J. – PETERKA, B. – PEXA, M. Zařízení pro uvolňování stahovacích pásek. Úřad průmyslového vlastnictví. 24403. 08.10.2012.

POŠTA, J. – PETERKA, B. – PEXA, M. Univerzální ochranná podložka pro žebříky z hliníkových slitin. Úřad průmyslového vlastnictví. 24571. 15.11.2012.

Stanovení momentu setrvačnosti motoru - Ing. Martin Pexa, Ph.D., prof. Ing. Josef Pošta, CSc., Ing. Bohuslav Peterka, Ph.D., 2011

Měřič množství emisí spalovacích motorů - Ing. Martin Pexa, Ph.D., prof. Ing. Josef Pošta, CSc., prof. Ing. Ladislav Pejša, DrSc., Ing. Bohuslav Peterka, Ph.D., Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D., 2011

PEXA, M. – POŠTA, J. – PETERKA, B. – ALEŠ, Z. Měřič hmotnosti vozidel, Weights measuring device of vehicles, weight, vehicle, tensiometer, 2011, JR - Ostatní strojírenství, 22564, Úřad průmyslového vlastnictví (http//www.upv.cz), Praha 6, Antonína Čermáka 2a, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, 16.02.2011, 08.08.2011, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

PETERKA, B. – PETERKA, A. Základní technologické podmínky konzervace pícnin. Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 3, s. 62 - 63. ISSN: 0373-6776.

PETERKA, B. – PETERKA, A. – ŠÍSTKOVÁ, M. Light and noise conditions of buildings for breeding dairy cows. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2010, roč. 56, č. 3, s. 92 - 98. ISSN: 1212-9151.

PETERKA, B. – PETERKA, A. Způsoby chlazení. Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 8, s. 74 - 75. ISSN: 0373-6776.

DEVICE FOR LONG-TERM DURABILITY TESTING OF TRANSMISSION OILS - Ing. Peterka Bohuslav, Ph.D.; Ing. Peterka Bohuslav, Ph.D., 2010

Moment of inertia measurement of vehicle engine - Ing. Pexa Martin, Ph.D.; prof. Ing. Pošta Josef, CSc.; Ing. Aleš Zdeněk, Ph.D.; Ing. Peterka Bohuslav, Ph.D.; Ing. Peterka Bohuslav, Ph.D., 2010

COMPRESSOR MAINTENANCE SUPPORTED BY TRIBODIAGNOSTICS - Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D., Ing. Martin Pexa, Ph.D., Ing. Bohuslav Peterka, Ph.D., Ing. Martin Holek, 2010

PEXA, M. – POŠTA, J. – ALEŠ, Z. – PETERKA, B. Moment of inertia measurement of vehicle engine. Eksploatacja i niezawodnosc, Maintenence and Reliability, 2010, roč. 47, č 3, s. 44-47. ISSN: 1507-2711.

Palivoměr pro dynamická měření spotřeby - Ing. Peterka Bohuslav, Ph.D.; Ing. Peterka Bohuslav, Ph.D.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; prof. Ing. Pošta Josef, CSc.; Ing. Pexa Martin, Ph.D., 2009

Nedestruktivní defektoskopie v údržbě strojů - prof. Ing. Pošta Josef, CSc.; Ing. Peterka Bohuslav, Ph.D.; Ing. Peterka Bohuslav, Ph.D., 2009

VYUŽITÍ GRAFICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ PŘI REALIZACI MĚŘENÍ - Ing. Peterka Bohuslav, Ph.D.; Ing. Peterka Bohuslav, Ph.D., 2009

DIAGNOSTIKA TLUMIČE PÉROVÁNÍ MĚŘENÍM A VYHODNOCENÍM SVISLÝCH SLOŽEK ZRYCHLENÍ - Ing. Peterka Bohuslav, Ph.D.; Ing. Peterka Bohuslav, Ph.D., 2009

 
page foot