| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Pavel Nový, Ph.D. (3615)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3509
  • www:
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

OSEI-OWUSU, H. – KUDERA, T. – STRAKOVÁ, M. – RONDEVALDOVÁ, J. – SKŘIVANOVÁ, E. – NOVÝ, P. – KOKOŠKA, L. In Vitro Selective Combinatory Effect of Ciprofloxacin with Nitroxoline, Sanguinarine, and Zinc Pyrithione against Diarrhea-Causing and Gut Beneficial Bacteria. Microbiology Spectrum, 2022, roč. 10, č. 5, s. 0-0. ISSN: 2165-0497.

**GLORÍKOVÁ, N. – **SKUHROVEC, J. – NOVÝ, P. – KLOUČEK, P. – **ŘEZÁČ, M. Attraction or Repelling Effects of Commercial Plant Essential Oils on the Synanthropic Cheiracanthium mildei (Araneae: Cheiracanthiidae). JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY, 2022, roč. 115, č. 5, s. 1472-1479. ISSN: 0022-0493.

HOUDKOVÁ, M. – URBANOVÁ, K. – DOSKOČIL, I. – **SOON, J. – **FOLIGA, T. – NOVÝ, P. – KOKOŠKA, L. Anti-staphylococcal activity, cytotoxicity, and chemical composition of hexane extracts from arils and seeds of two Samoan Myristica spp. South African Journal of Botany, 2021, roč. 139, č. , s. 1-5. ISSN: 0254-6299.

HOMAIDAN SHMEIT, Y. – NOVÝ, P. – BHARATI, R. – HAMOUZOVÁ, K. – **ŽIAROVSKÁ, J. – MELNIKOVOVÁ, I. – FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E.Genetic and morphological stability of autopolyploid Thymus vulgaris L. and changes in its anatomy and physiology. 2021, In: Příspěvek na mezinárodní konferenci TROPENTAG 2021, University of Hohenheim, Germany, 15.-17. September 2021, Book of Abstracts, p. 33.

HOMAIDAN SHMEIT, Y. – FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. – NOVÝ, P. – KLOUČEK, P. – OROSZ, M. – KOKOŠKA, L. Autopolyploidy effect on morphological variation and essential oil content in Thymus vulgaris L.. Scientia Horticulturae, 2020, roč. 263, č. 109095, s. 1-7. ISSN: 0304-4238.

VERNER, V. – NOVÝ, P. – TAUCHEN, J. – **HUML, L. – **WONG SOON, J. – KUDERA, T. – **LAUPUA, F. – KOKOŠKA, L. Diversity, Economic Value and Regional Distribution of Plant Food Products at Local Tropical Markets: A Samoa Case Study. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 23, s. 10014-10028. ISSN: 2071-1050.

KOKOŠKA, L. – KLOUČEK, P. – LEUNER, O. – NOVÝ, P. Plant-Derived Products as Antibacterial and Antifungal Agents in Human Health Care. Current Medicinal Chemistry, 2019, roč. 26, č. 29, s. 5501-5541. ISSN: 0929-8673.

HOUDKOVÁ, M. – **SOON, J. – **FOLIGA, T. – NOVÝ, P. – KOKOŠKA, L.Anti-staphylococcal activity of Myristica hypargyraea and Myristica inutilis from Samoa. 2019, .

**SKUHROVEC, J. – **DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – NOVÝ, P. – BOŽIK, M. – KLOUČEK, P. Insecticidal activity of two formulations of essential oils against the cereal leaf beetle. ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, 2018, roč. 68, č. 6, s. 489-495. ISSN: 0906-4710.

HOUDKOVÁ, M. – URBANOVÁ, K. – DOSKOČIL, I. – RONDEVALDOVÁ, J. – NOVÝ, P. – **NGUON, S. – **CHRUN, R. – KOKOŠKA, L. In vitro growth-inhibitory effect of Cambodian essential oils against pneumonia causing bacteria in liquid and vapour phase and their toxicity to lung fibroblasts. South African Journal of Botany, 2018, roč. 118, č. September 2018, s. 85-97. ISSN: 0254-6299.

**BREZÁNI, V. – **LELÁKOVÁ, V. – **HASSAN, S. – BERCHOVÁ, K. – NOVÝ, P. – KLOUČEK, P. – MARŠÍK, P. – **DALL’ACQUA, S. – **HOŠEK, J. – **ŠMEJKAL, K. Anti-infectivity against herpes simplex virus and selected microbes and anti-inflammatory activities of compounds isolated from Eucalyptus globulus Labill.. Viruses-Basel, 2018, roč. 10, č. 7, s. 360-377. ISSN: 1999-4915.

**DOUDA, O. – **SKUHROVEC, J. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – NOVÝ, P. – BOŽIK, M. – PAVELA, R. – KLOUČEK, P. Rostlinné esence jako prostředek ochrany rostlin vůči kohoutkům (Oulema spp.) – významným škůdcům obilovin, Plant essences as a means of protection plant against beetles (Oulema spp.) - important cereal pests, Leaf beetles; plant essences; Oulema spp, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Ochrana proti Oulema spp., Jan Procházka, IČO: 45825963, Ing. Jan Procházka, Semice 327, 28917, Tento přípravek je vhodný i pro zemědělce pěstující obilí v ekologické produkci, pro které dosud přípravek nebyl. Tento přípravek značně sníží ekonomické ztráty způsobené tímto škůdcem, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 09.01.2018,

BOŽIK, M. – CEJNAR, P. – ŠAŠKOVÁ, M. – NOVÝ, P. – MARŠÍK, P. – KLOUČEK, P. Stress response of Escherichia coli to essential oil components – insights on low-molecular-weight proteins from MALDI-TOF. Scientific Reports, 2018, roč. 8, č. 13042, s. 1-9. ISSN: 2045-2322.

BOŽIK, M. – NOVÝ, P. – KLOUČEK, P. Chemical composition & antimicrobial activity of cinnamon, thyme, oregano & clove essential oils against plant pathogenic bacteria. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 4, s. 1129-1134. ISSN: 1211-8516.

BOŽIK, M. – NOVÝ, P. – KLOUČEK, P. Susceptibility of postharvest pathogens to essential oils. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 3, s. 103-111. ISSN: 1211-3174.

RONDEVALDOVÁ, J. – NOVÝ, P. – **URBAN, J. – KOKOŠKA, L. Determination of anti-staphylococcal activity of thymoquinone in combinations with antibiotics by checkerboard method using EVA capmatTM as a vapor barrier. Arabian Journal of Chemistry, 2017, roč. 10, č. 4, s. 566-572. ISSN: 1878-5352.

MATUŠINSKY, P. – ZOUHAR, M. – PAVELA, R. – NOVÝ, P. Výzkum alternativních způsobů ochrany obilnin proti houbovým patogenům. Obilnářské listy, 2016, roč. 24, č. 2, s. 38-40. ISSN: 1212-138X.

HUML, L. – MIKŠÁTKOVÁ, P. – NOVÝ, P. – DRÁBEK, O. – SABOLOVÁ, M. – UMAR, M. – TEJNECKÝ, V. – POHOŘELÁ, B. – KOUŘIMSKÁ, L. – MAŠKOVÁ, E. – TULIN, A. – LAPČÍK, O. – KOKOŠKA, L. Fatty acids, minerals, phenolics and vitamins in the seeds of Inocarpus fagifer, a Pacific Island underutilized legume. JOURNAL OF APPLIED BOTANY AND FOOD QUALITY , 2016, roč. 89, č. , s. 264-269. ISSN: 1439-040X.

FRAŇKOVÁ, A. – MALÍK, J. – DRÁBEK, O. – SZÁKOVÁ, J. – ŠPERLINGOVÁ, I. – KLOUČEK, P. – NOVÝ, P. – TEJNECKÝ, V. – LANDA, P. – LEUNER, O. – KOKOŠKA, L. In vitro digestibility of aluminum from Hibiscus sabdariffa hot watery infusion and its concentration in urine of healthy individuals. Biological Trace Element Research, 2016, roč. 174, č. 2, s. 267-273. ISSN: 0163-4984.

ZÁRUBOVÁ, L. – KOUŘIMSKÁ, L. – ZOUHAR, M. – NOVÝ, P. – DOUDA, O. – SKUHROVEC, J. Botanical pesticides and their human health safety on the example of Citrus sinensis essential oil and Oulema melanopus under laboratory conditions. ..., 2015, roč. 65, č. 1, s. 89-93. ISSN: N.

RONDEVALDOVÁ, J. – NOVÝ, P. – KOKOŠKA, L. In vitro Combinatory Antimicrobial Effect of Plumbagin with Oxacillin and Tetracycline against Staphylococcus aureus. ..., 2015, roč. 29, č. 1, s. 144-147. ISSN: N.

MATUŠINSKÝ, P. – ZOUHAR, M. – PAVELA, R. – NOVÝ, P. Antifungal effect of five essential oils against important pathogenic fungi of cereals. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2015, roč. 67, č. , s. 208-215. ISSN: 0926-6690.

NOVÝ, P. – DAVIDOVÁ, H. – SERRANO ROJERO, C. – RONDEVALDOVÁ, J. – PULKRÁBEK, J. – KOKOŠKA, L. Composition and Antimicrobial Activity of Euphrasia rostkoviana Hayne Essential Oil. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2015, roč. 2015, č. ID 734101, s. 1-5. ISSN: 1741-427X.

RONDEVALDOVÁ, J. – NOVÝ, P. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Evaluation of Plant Quinones for Their In Vitro Anti-Staphylococcal Synergistic Effect. 2015, Příspěvek na konferenci ICNPU2015;2nd International Conference on Natural Products Utilization, Plovdiv, Bulharsko, 14. - 17. 10. 2015 Book of Abstracts: SL6, s. 43.

BOŽIK, M. – NOVÝ, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KLOUČEK, P. – ZÁRUBOVÁ, L. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. Stanovení reziduí botanických pesticidů obsahujících účinné látky z rostlinných silic, Determination of residues of the botanical pesticides which contents essential oils compounds, botanicals; essential oils; residues, 2015, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika QJ1310226/2015/1, Číslo osvědčení UKZUZ 009041/2016, Zvýšení uplatnitelnosti vyvíjených botanických pesticidů v praxi, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 21.01.2016, Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů -Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. června 2013 č. 475, ve znění usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 605.

BOŽIK, M. – NOVÝ, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KLOUČEK, P. – ZÁRUBOVÁ, L. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. STANOVENÍ REZIDUÍ BOTANICKÝCH PESTICIDŮ POMOCÍ SPME-GC, Determination of residues of the botanical pesticides using of SPME-GC, botanicals; essential oils; residues, 2015, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika QJ1310226/2015/2, UKZUZ č. 009043/2016, Zvýšení uplatnitelnosti vyvíjených botanických pesticidů v praxi, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZUZ, 21.01.2016, Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů -Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. června 2013 č. 475, ve znění usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 605.

NOVÝ, P. – KLOUČEK, P. – RONDEVALDOVÁ, J. – HAVLÍK, J. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOKOŠKA, L. Thymoquinone vapor significantly affects the results of Staphylococcus aureus sensitivity tests using the standard broth microdilution method. Fitoterapia, 2014, roč. 94, č. , s. 102-107. ISSN: 0367-326X.

KOUŘIMSKÁ, L. – SABOLOVÁ, M. – DVOŘÁKOVÁ, B. – ROUBÍČKOVÁ, I. – PÁNEK, J. – NOVÝ, P. Antioxidant activity of Lamiaceae herbs grown under organic and conventional farming. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 1, s. 19-25. ISSN: 1211-3174.

KOUŘIMSKÁ, L. – VONDRÁČKOVÁ, E. – FANTOVÁ, M. – NOVÝ, P. – NOHEJLOVÁ, L. – MICHNOVÁ, K. Effect of feeding with algae on fatty acid profile of goat’s milk. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 3, s. 162-169. ISSN: 1211-3174.

KOUŘIMSKÁ, L. – KUBASCHOVÁ, K. – SUS, J. – NOVÝ, P. – DVOŘÁKOVÁ, B. – KOUDELA, M. Comparison of the carbohydrate content in apples and carrots grown in organic and integrated farming systems. Potravinárstvo, 2014, roč. 8, č. 1, s. 178-183. ISSN: 1337-0960.

NOVÝ, P. – TESAŘÍKOVÁ, A. – NGUON, S. – KMEŤ, V. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of diacetyl rhein on biofilm formation of Staphylococcus aureus. 2014, Příspěvek na konferenci 14th Annual Scientific Meeting of the Australian Society for Microbiology, Melbourne, Austrálie, 6. – 9. 7. 2014, Book of Abstracts: s. 190.

NOVÝ, P. – DAVIDOVÁ, H. – PULKRÁBEK, J. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Composition and antibacterial activity of Euphrasia rostkoviana Hayne essential oil. 2014, Příspěvek na konferenci 45th International Symposium on Essential Oils, Istanbul, Turecko, 7. – 10. 11. 2014, Book of Abstracts: s. 211.

NOVÝ, P. – TESAŘÍKOVÁ, A. – NGUON, S. – KMEŤ, V. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of diacetyl rhein on biofilm formation of Staphylococcus aureus. 2014, Příspěvek na konferenci 3rd International Conference on Antimicrobial Research, Madrid, Španělsko, 1. – 3. 10. 2014, Book of Abstracts: s. 240.

NOVÝ, P. – DAVIDOVÁ, H. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The antibacterial activity of Euphrasia rostkoviana Heyne extracts. 2014, Příspěvek na konferenci 28th EFFoST International Conference and 7th International Food Factory for the Future Conference, Uppsala, Švédsko, 25. - 28. 11. 2014 November 2014, Book of Abstracts: s. P1.083.

ZÁRUBOVÁ, L. – KOUŘIMSKÁ, L. – NOVÝ, P. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – SKUHROVEC, J. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Botanické pesticidy a jejich bezpečnost na příkladu silice Citrus sinensis a Oulema melanopus. 2014, Sborník XL.konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2014, Brno 5.3. 2014, s. 423-432.ISBN:978-80-7375-944-5.

NGUON, S. – NOVÝ, P. – KOKOŠKA, L. Potentiation of the in vitro Antistaphylococcal Effect of Oxacillin and Tetracycline by the Anti-Inflammatory Drug Diacetyl Rhein. CHEMOTHERAPY, 2014, roč. 59, č. 6, s. 447-452. ISSN: 0009-3157.

NOVÝ, P. – RONDEVALDOVÁ, J. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOKOŠKA, L. Synergistic interactions of epigallocatechin gallate and oxytetracycline against various drug resistant Staphylococcus aureus strains in vitro. PHYTOMEDICINE, 2013, roč. 20, č. 5, s. 432-435. ISSN: 0944-7113.

LEUNER, O. – HAVLÍK, J. – HUMMELOVÁ, J. – PROKUDINA, E. – NOVÝ, P. – KOKOŠKA, L. Distribution of isoflavones and coumestrol in neglected tropical and subtropical legumes. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2013, roč. 93, č. 3, s. 575-579. ISSN: 0022-5142.

NOVÝ, P. – RONDEVALDOVÁ, J. – HRDINOVÁ, L. – PTÁČKOVÁ, M. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Plumbagin potentiates the anti-staphylococcal activity of oxacillin and tetracycline in vitro. 2013, Příspěvek na konferenci 5th Congress of European Microbiologists, Lipsko, Německo, 21. - 25. 7. 2013, Book of Abstracts: abstr. A-527.

NOVÝ, P. – RONDEVALDOVÁ, J. – HRDINOVÁ, L. – PTÁČKOVÁ, M. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Screening of some plant derived quinones for their combinatory effect with oxacillin, penicillin and tetracycline against Staphylococcus aureus. 2013, Příspěvek na konferenci 5th International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology, Madrid, Španělsko, 2. – 4. 10. 2013, Book of Abstracts: s. 507.

KOUŘIMSKÁ, L. – CHRPOVÁ, D. – NOVÝ, P. – PÁNEK, J. The effect of concentration on the antioxidant activity of selected culinary herbs. Journal of Medicinal Plants Research, 2013, roč. 7, č. 13, s. 766-771. ISSN: 1996-0875.

RONDEVALDOVÁ, J. – NOVÝ, P. – PTÁČKOVÁ, M. – HRDINOVÁ, L. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Synergistic antistaphylococcal activity between thymoquinone and common antibiotics . 2013, Příspěvek na konferenci Phytopharm 2013, Vídeň, Rakousko, 8. - 10. 7. 2013, Book of Abstracts: strana 79..

RONDEVALDOVÁ, J. – NOVÝ, P. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); In vitro combinatory antistaphylococcal effects of embelin with oxacillin and tetracycline . 2013, Příspěvek na konferenci 5th International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology - BioMicroWorld 2013, Madrid, Španělsko, 2. – 4. 10. 2013, Book of Abstracts: s. 466..

NGUON, S. – NOVÝ, P. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); In vitro combinatory interactions of diacetyl rhein with erythromycin, oxacillin and tetracycline against Staphylococcus aureus. 2013, Příspěvek na konferenci 5th International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology, Madrid, Španělsko, 2. – 4. 10. 2013, Book of Abstracts: s. 467.

NOVÝ, P. – RONDEVALDOVÁ, J. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The in vitro potentiating activity of epigallocatechin gallate in combination with cefamandole, erythromycin and oxytetracycline against Staphylococcus aureus.. 2012, Příspěvek na konferenci 13th Congress of the International Society for Ethnopharmacology, Graz, Austria, 2.-6.9.2012, Book of Abstracts: str. 197, abstr. P323.

NOVÁKOVÁ, J. – NOVÝ, P. – LANDA, P. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); In vitro growth-inhibitory effect of naturally occurring quinones and their derivatives against clostridia. 2012, Příspěvek na konferenci 13th Congress of the International Society for Ethnopharmacology, Graz, Austria, 2.-6.9.2012, Book of Abstracts: str. 196, abstr. P321.

NOVÝ, P. – URBAN, J. – LEUNER, O. – VADLEJCH, J. – KOKOŠKA, L. In vitro synergistic effects of baicalin with oxytetracycline and tetracycline against Staphylococcus aureus. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2011, roč. 66, č 6, s. 1298-1300. ISSN: 0305-7453.

PASTORKOVÁ, E. – KOKOŠKA, L. – NOVÝ, P. – NOVÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); In vitro antifungal effect of thymoquinone against dairy spoilage yeasts in milk medium . 2011. In vitro antifungal effect of thymoquinone against dairy spoilage yeasts in milk medium, Book of abstract: 5th International Symposium on recent advances in food analysis, 1.-4.11.2011, Czech Republic, p.253,(abstrakt G-42), ISBN978-80-7080-795-8.

NOVÝ, P. – KLOUČEK, P. – RONDEVALDOVÁ, J. – KOKOŠKA, L. – HAVLÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The Results of Susceptibility Testing of Staphylococcus aureus by Broth Microdilution Method are Strongly Affected by Thymoquinone Vapours. 2011. Příspěvek na konferenci: 42nd International Symposium on Essential Oils, 11. - 14. 9. 2011, Antalya, Turkey. Název sborníku: The Journal of Essential Oil Research: 2011 ISEO Abstracts; ISSN 1041-2905; str. 18, abstr. O-011..

PASTORKOVÁ, E. – KLOUČEK, P. – PŘIBYLOVÁ, M. – NOVÝ, P. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Efficacy of Quinones from Nigella sativa in milk medium. 2011. Pastorková E., Klouček P., Přibylová M., Nový P., Kokoška L., Efficacy of Quinones from Nigella sativa in milk medium, Book of abstrakt: 5th Scientific conference of Institute of Tropics and Subtropics, 2.12. 2011, Czech Republic, p.22, ISBN 978-80-213-2233-2.

RONDEVALDOVÁ, J. – NOVÝ, P. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The growth inhibitory effect of Nigella sativa essential oil, thymoquinone and thymohydroquinone in combination with selected antibiotics against Staphylococcus aureus in vitro. 2011. Poster na konferenci: 3rd PharmSciFair, 13.-17.6. 2011, Prague, Czech Republic. Abstrakt ve sborníku: Pharmaceutical Sciences for the Future of Medicines: Abstract Book; str. 114, abstr. P-198..

The vapours of thymoquinone significantly affect the results of Staphylococcus aureus microdilution susceptibility tests - Ing. Pavel Nový, doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., Ing. Pavel Klouček, Ph.D., 2010

The affection of Staphylococcus aureus microdilution testing results by thymoquinone vapours - Ing. Pavel Nový, doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., Ing. Pavel Klouček, Ph.D., 2010

Synergistic growth inhibitory effect of baicalin with oxytetracycline and tetracycline against various strains of Staphylococcus aureus - Ing. Pavel Nový, Jan Urban (externí), Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., 2010

Selective growth inhibitory effect of plant derived compounds against intestinal tract colonizing bacteria - Ing. Olga Leuner, Ing. Jitka Nováková, Ing. Jaroslav Flesar, Ing. Pavel Nový, doc. Ing. Eva Vlková, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., 2010

Additive growth inhibitory effect of epigallocatechin-gallate and baicalin with doxycycline, oxytetracycline and cefamandole against various strains of Staphylococcus aureus - Ing. Nový Pavel; Ontl Vojtěch; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; Ing. Linhart Jan; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2009

 
page foot