| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Božena Riljáková (2301)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

FRAŇKOVÁ, A. – MAŇOUROVÁ, A. – KOTÍKOVÁ, Z. – VEJVODOVÁ, K. – DRÁBEK, O. – RILJÁKOVÁ, B. – FAMĚRA, O. – **NGULA, M. – **NDIYOI, M. – POLESNÝ, Z. – VERNER, V. – TAUCHEN, J.; idPublikace = 85611; Název: The Chemical Composition of Oils and Cakes of Ochna serrulata (Ochnaceae) and Other Underutilized Traditional Oil Trees from Western Zambia-- Neexistuje podtyp publikace --

FAMĚRA, O. – PSOTA, V. – RILJÁKOVÁ, B. – HÁLOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití čísla poklesu pro hodnocení vybraných vlastností sladu. 2015, Sborník přednášek z 24. odborného semináře k jakosti potravinářských a krmivářských produktů Qualima 2015, Pardubice 20. - 21. 10. 2015, s. 57-60. ISSN: 1213-5380.

FAMĚRA, O. – HÁLOVÁ, I. – RILJÁKOVÁ, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Trvanlivé druhy pečiva – jakostní požadavky na suroviny, charakteristika výrobků. 2014, Sborník přednášek, 23. odborný seminář k jakosti potravinářských a krmivářských produktů, Qualima 2014, Pardubice, 21. - 22. 10. 2014, s. 50 - 53, ISSN 1213-5380. .

FAMĚRA, O. – HÁLOVÁ, I. – RILJÁKOVÁ, B. Selected Factors Influencing Content of Starch in The Grain of Winter Wheat . In Proceedings of the 10 th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 22.10.2014, Praha. Praha: Czech Chemical Society , 2014. s. 73-75.

FAMĚRA, O. – RILJÁKOVÁ, B. – HÁLOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání vlivu režimu mletí laboratorních šrotovníků Perten LM 120 a Retsch Twister na dezintegraci zrna a na výsledky kvalitativních rozborů pšenice . 2013, Sborník přednášek "Qualima 2013", Pardubice, 29.- 30. 10. 2013, s. 57-61. ISSN 1213-5380.

DVOŘÁČEK, V. – FAMĚRA, O. – SEDLÁČEK, T. – PAPOUŠKOVÁ, L. – HÁLOVÁ, I. – HERMUTH, J. – RILJÁKOVÁ, B. – DOTLAČIL, L. Využití metody retenční kapacity mouky pro predikci technologické kvality pšenice v České republice, The use of solvent retention capacity test for prediction of wheat technological quality in the Czech Republic, wheat, SRC test, method, 2012, GM - Potravinářství, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika pro praxi, 76703/2012, využití v laboratořích - šlechtění pšenice, mlýny, pekárny, výzkumné ústavy a univerzity se zemědělským a potravinářským zaměřením, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství ČR - odbor rostlinných komodit, 76703/2012

FAMĚRA, O. – DVOŘÁČEK, V. – RILJÁKOVÁ, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv průběhu počasí během zrání zrna pšenice na vybrané jakostní ukazatele v období 2006 - 2010. 2011. Qualima 2011, Pardubice, 25.10.2011, Mezos, Hradec Králové, s. 51-53. ISBN: 978-80-904468-1-6.

DVOŘÁČEK, V. – PAPOUŠKOVÁ, L. – PROHASKOVÁ, A. – RILJÁKOVÁ, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of technological parameters of grain polysaccharide complex on final backing value of wheat. 2011. Proceedings of the 7th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praha 2. 11. 2011, Czech Chemical Society Prague, s. 89-93. ISBN: 978-80-86238-90-6.

FAMĚRA, O. – RILJÁKOVÁ, B. – HÁLOVÁ, I. Tvrdost zrna pšenice jako ukazatel charakteristiky mletí. Obilnářské listy, 2010, roč. 18, č. 3, s. 67 - 71. ISSN: 1212-138X.

Vliv posklizňového ošetření a způsobu skladování na jakost obilovin - Ing. Oldřich Faměra, CSc., Božena Riljáková, Ing. Jaroslav Skalický, CSc. (externí), 2010

Vliv struktury zrna na dezintegrační proces zpracování - Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Riljáková Božena; Mgr. Lipavský Jan, CSc., 2009

Tvrdost zrna pšenice jako ukazatel charakteristiky mletí - Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Riljáková Božena, 2009

Faktory ovlivňující produkci škrobu u tritikale - Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Majerová M.; Mgr. Lipavský Jan, CSc.; Riljáková Božena; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot