| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

PhDr. Mgr. Drahoslava Kšandová, Ph.D. (1361)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2840
:: Konzultační hodiny ::
Konzultace o prázdninách se budou konat online
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmIwNjY2YmEtODVkNS00ODlkLTlmOTgtNjMwMjc2MDUwZTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f26a48e1-fc21-461a-b97f-ac5bd535f341%22%2c%22Oid%22%3a%22ba136a60-4b3e-4f85-ae83-7ec5f1939847%22%7d
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KŠANDOVÁ, D. – **HEJZLAROVÁ, T. – LOKTIONOVA, S. Sociální a ekonomické strategie života městských domácností v Kyrgyzstánu. Historická sociologie, 2022, roč. 14, č. 1, s. 109-127. ISSN: 2336-3525.

KŠANDOVÁ, D. – ELISOVÁ, K.Jazyková politika a její odraz ve výuce ruštiny na ČZU v Praze. 2019, .

KŠANDOVÁ, D.; idPublikace = 70605; Název: Sémantická derivace jako jeden ze způsobů tvoření nových pojmenování v současné ruštině-- Neexistuje podtyp publikace --

KŠANDOVÁ, D. Tvoření zkratkových pojmenování z víceslovných nominací v současné ruštině. ..., 2013, roč. 2013, č. 4, s. 114-122.

KŠANDOVÁ, D. Slovotvorná charakteristika ruských neologizmů. Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. , 2012, roč. 2012, č. 1, s. 171-187. ISSN: 1802-0364 .

MOODLE v obučeniji innostrannym jazykam v ramkach zaočnogo obučenija (s učotom russkogo jazyka - PhDr. Mgr. Kšandová Drahoslava, Ph.D., 2009

Neologija kak naučnaja disciplina jazykoznanija - PhDr. Mgr. Kšandová Drahoslava, Ph.D., 2009

Slovosloženije v russkom naučnom stile - PhDr. Mgr. Kšandová Drahoslava, Ph.D., 2009

Leksičeskaja neologija v sovremennom russkom jazyke - PhDr. Mgr. Kšandová Drahoslava, Ph.D., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot