| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Vlastimil Borůvka, PhD., Dipl. Mgmt. (14947)

Kontakty
  • Mobilní telefon:
    • +420 731 724 615
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3636
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BORŮVKA, V. – PODRÁZSKÝ, V.Potenciál dřeva břízy v podmínkách České republiky – výzva pro dřevařský sektor. 2022, článek v odborném periodiku: Lesnická práce, 101 (2), str. 30-34.

SAHULA, L. – KYTKA, T. – NOVÁK, D. – BORŮVKA, V. – ŠEDIVKA, P. Chemická modifikace jádrového dřeva dubu pro aplikaci konstrukčního adhesiva . In 62nd Student Scientific International Conference 25th May 2022 25.05.2022, Technical university in Zvolen, Slovak Republic. Technická univerzita ve Zvolene: Faculty of Wood Sciences and Technology, Technical university in Zvolen, Slovak Republic, 2022. s. 150-160.

BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – **LAGAŇA, R. – HOLEČEK, T. Creep of heat-treated birch wood under long-term loading. In 10-TH HARDWOOD CONFERENCE PROCEEDINGS 12.10.2022, University of Sopron, Hungary. Sopron: University of Sopron Press, 2022. s. 87-92.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – REMEŠ, J.Kvalita tepelně upraveného dřeva jedle bělokoré vs. jedle obrovské. 2022, článek ve sborníku; ISBN: 978-80-02-02991-5; Název sborníku: Pěstování jedle bělokoré v podmínkách klimatické změny; Název nakladatele: ČLS; Místo konání: Stará Ves u Rýmařova; Datum konání: 18. 10. 2022; Strana: 42-48.

BORŮVKA, V. – HOLEČEK, T. – NOVÁK, D.Praktické ukázky experimentálního testování vybraných vlastností dřeva. 2022, skripta.

BORŮVKA, V. – BABIAK, M.Vlastnosti dřeva v příkladech. 2022, skripta.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – **CERNY, J. – BALÁŠ, M. Douglas-fir outperforms most commercial European softwoods. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2022, roč. 181, č. 2022, s. 1-10. ISSN: 0926-6690.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – REMEŠ, J. – PULKRAB, K. Heat-Treated Wood from Grand Fir Provides the Same Quality Compared to Silver Fir. FORESTS, 2022, roč. 13, č. 10, s. 1-13. ISSN: 1999-4907.

SAHULA, L. – ŠEDIVKA, P. – ŹÓŁTOWSKA, S. – KYTKA, T. – BORŮVKA, V. Zvýšení adhese jádrového dřeva chemickou modifikací povrchu. In 10TH HARDWOOD CONFERENCE PROCEEDINGS 12.10.2022, University of Sopron, Hungary. University of Sopron: UNIVERSITY OF SOPRON PRESS, 2022. s. 152-156.

ZEIDLER, A. – VACEK, Z. – CUKOR, J. – BORŮVKA, V. – VACEK, S. – PROKŮPKOVÁ, A. – **LINDA, R. – VACEK, O. Is European larch (Larix decidua Mill.) a suitable substitute for Norway (Picea abies (L.) Karst.) for land afforestation?. Forest Ecology and Management, 2022, roč. 517, č. 2022, s. 1-14. ISSN: 0378-1127.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – SCHÖNFELDER, O. – BÍLEK, L.Šetrné pěstební postupy v oblastech borového hospodářství z pohledu vlastností dřeva – modelová studie z majetku Městské lesy Doksy. 2021, článek v odborném periodiku: Lesnická práce, 100 (3), str. 26-27.

SAHULA, L. – NOVÁK, D. – BORŮVKA, V. – ŠEDIVKA, P. Termomechanické vlastnosti PUR adhesiv exponovaných do vysokých teplot pro aplikace konstrukčního lepeného dřeva. In 61st Student scientific international conference 25th May 2021 25.05.2021, Technical university in Zvolen, Slovak Republuc. Technická univerzita ve Zvolene: Faculta of Wood Sciences and Technology, Technical university in Zvolen, Slovak Republuc, 2021. s. 38-48.

ŠIMŮNKOVÁ, K. – **REINPRECHT, L. – **NÁBĚLKOVÁ, J. – HÝSEK, Š. – KINDL, J. – BORŮVKA, V. – LIŠKOVÁ, T. – ŠOBOTNÍK, J. – PÁNEK, M. Caffeine - Perspective natural biocide for wood protection against decaying fungi and termites. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2021, roč. 304, č. 127110, s. 1-8. ISSN: 0959-6526.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. – SCHÖNFELDER, O. – VÍTÁMVÁS, J. Impact of shelterwood regeneration method on mechanical properties of scots pine wood. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2021, roč. 35, č. 4, s. 1185-1198. ISSN: 0931-1890.

BORŮVKA, V. – ŠEDIVKA, P. – NOVÁK, D. – HOLEČEK, T. Haptic and Aesthetic Properties of Heat-Treated Modified Birch Wood. FORESTS, 2021, roč. 12, č. 8, s. 1-20. ISSN: 1999-4907.

PÁNEK, M. – BORŮVKA, V. – **NABELKOVA, J. – **NABELKOVA, J. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – ZEIDLER, A. – NOVÁK, D. – **CERNY, R. – **KOBETICOVA, K. Efficacy of Caffeine Treatment for Wood Protection-Influence of Wood and Fungi Species. POLYMERS, 2021, roč. 13, č. 21, s. 1-14. ISSN: 2073-4360.

DUDÍK, R. – BORŮVKA, V. – RIEDL, M. – HOLEČEK, T. DATA MINING AND ITS IMPACT ON MARKETING COMMUNICATION - CASE: HEAT-TREATED BIRCH WOOD. Wood Research, 2021, roč. 66, č. 3, s. 463-476. ISSN: 1336-4561.

HÝSEK, Š. – BORŮVKA, V. – SEDLECKÝ, M. Tvrdost lepených dýhových bloků. Praha: Danzer Bohemia Dýhárna s.r.o., 2020, 6s. ISBN: ,

BORŮVKA, V.; idPublikace = 81767; Název: Viskoelastické chování dřeva a materiálů na jeho bázi: reologie a její význam při tečení dřeva – review a experimenty-- Neexistuje podtyp publikace --

BORŮVKA, V.; idPublikace = 81777; Název: Řešené příklady z fyzikálních a mechanických vlastností dřeva-- Neexistuje podtyp publikace --

BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – SCHÖNFELDER, O. – ŠIMŮNKOVÁ, K.Selected physical and mechanical properties of beech wood treated by caffeine. 2020, Příspěvek ve sborníku: 9-TH HARDWOOD CONFERENCE WITH SPECIAL FOCUS ON "AN UNDERUTILIZED RESOURCE: HARDWOOD ORIENTED RESEARCH", University of Sopron, Hungary, p. 50-56. ISBN 978-963-334-377-7..

KAMBOJ, G. – GAFF, M. – **SMARDZEWSKI, J. – **HAVIAROV, E. – SETHY, A. – BORŮVKA, V. Numerical and experimental investigation on the elastic stiffness of glued dovetail joints. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 2020, roč. 263, č. 2020, s. 1-12. ISSN: 0950-0618.

BORŮVKA, V. – NOVÁK, D. – ŠEDIVKA, P. Comparison and Analysis of Radial and Tangential Bending of Softwood and Hardwood at Static and Dynamic Loading. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 8, s. 1-26. ISSN: 1999-4907.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. – VÍTÁMVÁS, J. Effect of Shelterwood and Clear-Cutting Regeneration Method on Wood Density of Scots Pine. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 8, s. 1-17. ISSN: 1999-4907.

DUDÍK, R. – BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – HOLEČEK, T. – RIEDL, M. Influence of Site Conditions and Quality of Birch Wood on Its Properties and Utilization after Heat Treatment.Part II-Surface Properties and Marketing Evaluation of the Effect of the Treatment on Final Usage of Such Wood. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 5, s. 1-28. ISSN: 1999-4907.

DUDÍK, R. – BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – PALÁTOVÁ, P. The influence of colour shades of solid birch wood on the potential customers´ decision-making. In Sustainability of Forest-Based Industries in the Global Economy 28.09.2020, Vinkovci, Croatia. Zagreb: WoodEMA, i.a. , 2020. s. 65-69.

BORŮVKA, V. – DUDÍK, R. – ZEIDLER, A. – HOLEČEK, T. Influence of Site Conditions and Quality of Birch Wood on Its Properties and Utilization after Heat Treatment. Part IElastic and Strength Properties, Relationship to Water and Dimensional Stability. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 2, s. 1-22. ISSN: 1999-4907.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. IMPACT OF SILVICULTURAL MEASURES ON THE QUALITY OF SCOTS PINE WOOD PART I. EFFECT OF REGENERATION METHOD. Wood Research, 2019, roč. 64, č. 4, s. 577-588. ISSN: 1336-4561.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. IMPACT OF SILVICULTURAL MEASURES ON THE QUALITY OF SCOTS PINE WOOD PART II. EFFECT OF SITE. Wood Research, 2019, roč. 64, č. 5, s. 789-798. ISSN: 1336-4561.

ZÁBORSKÝ, V. – KAMBOJ, G. – SIKORA, A. – BORŮVKA, V. Effects of Selected Factors on Spruce Dowel Joint Stiffness. BioResources, 2019, roč. 14, č. 1, s. 1127-1140. ISSN: 1930-2126.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Effect of regeneration method on within-stem distribution of wood density of Scots pine. 2019, příspěvek ve sborníku: EuroDendro Conference 2019. 9–13 September, 2019, Brno, Czech Republic. 158 p. ISBN 978-80-7509-676-0.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Dřevo jedle a možnosti jeho využití. 2019, příspěvek ve sborníku:Jedle dřevina roku 2019. Kostelec n. Č.l.: ČLS, 10. září 2019. s. 19-22. ISBN 978-80-02-02874-1.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Stavba a vlastnosti dřeva exotických dřevin. 2019, skripta; ISBN 978-80-213-2992-8.

BORŮVKA, V.; idPublikace = 81077; Název: Vlastnosti dřeva Paulownie-- Neexistuje podtyp publikace --

BALÁŠ, M. – BAŽANT, V. – BORŮVKA, V. – **DIMITROVSKÝ, K. – **FULÍN, M. – KUNEŠ, I. – KUPKA, I. – MELICHAROVÁ, L. – MONDEK, J. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – RESNEROVÁ, K. – ŠÁLEK, L. – VACEK, O. – VACEK, Z. – ZEIDLER, A. Silvicultural, Production and Environmental Potential of the Main Introduced Tree Species in the Czech Republic. Praha: Lesnická práce s.r.o., 2019, 186s. ISBN 978-80-213-2993-5.

BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – HOLEČEK, T. – DUDÍK, R.The impact of heat treatment on the hardness of European birch wood. 2018, Příspěvek ve sborníku: 8-TH HARDWOOD CONFERENCE WITH SPECIAL FOCUS ON "NEW ASPECTS OF HARDWOOD UTILIZATION - FROM SCIENCE TO TECHNOLOGY", University of Sopron, Hungary, p. 38-39. ISBN 978-963-359-096-6..

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR. Strnady: PBtisk, a.s., Příbram, 2018, 216s. ISBN 978-80-7458-110-6. Zhodnocení kvality dřeva douglasky na území ČR, s. 184-205.

ZÁBORSKÝ, V. – BORŮVKA, V. – KAŠIČKOVÁ, V. – GAFF, M. The Effect of Selected Factors on Domino Joint Stiffness . BioResources, 2018, roč. 13, č. 2, s. 2424-2439. ISSN: 1930-2126.

ZÁBORSKÝ, V. – SIKORA, A. – GAFF, M. – KAŠIČKOVÁ, V. – BORŮVKA, V. Effect of Selected Factors on Stiffness of Dowel Joints . BioResources, 2018, roč. 13, č. 3, s. 5416-5431. ISSN: 1930-2126.

BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – HOLEČEK, T. – DUDÍK, R. Elastic and Strength Properties of Heat-Treated Beech and Birch Wood . FORESTS, 2018, roč. 9, č. 4, s. 1-18. ISSN: 1999-4907.

**IHNÁT, V. – **LUBKE, H. – **RUSS, A. – **PAZITNY, A. – BORŮVKA, V. WASTE AGGLOMERATED WOOD MATERIALS AS A SECONDARY RAW MATERIAL FOR CHIPBOARDS AND FIBREBOARDS PART II. PREPARATION AND CHARACTERISATION OF WOOD FIBRES IN TERMS OF THEIR REUSE. Wood Research, 2018, roč. 63, č. 3, s. 431-442. ISSN: 1336-4561.

BÍLEK, L. – ZEIDLER, A. – PULKRAB, K. – ULBRICHOVÁ, I. – VACEK, S. – BORŮVKA, V. – VÍTÁMVÁS, J. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – SLOUP, R. Pěstební a ekonomické aspekty clonné obnovy borovice lesní, Silvicultural and economic aspects of shelterwood regeneration in Scots pine stands, shelterwood regeneration method; light conditions; soil preparation; Scots pine; economical effectivity; wood quality, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika NAZV QJ1520037 2018, Metodika je určena pro praktické využití vlastníky a správci lesů, lesními hospodáři, subjekty provádějícími lesnické činnosti, státní správou lesů, orgány státní správy ochrany přírody a akademickými pracovníky. Metodiku lze uplatnit při plánování a realizaci pěstebních opatření v nižších až středních polohách v porostech s významným podílem borovice lesní. Potenciálními odběrateli jsou všechny subjekty hospodařící na borových stanovištích. Smlouva u uplatnění certifikované metodiky uzavřena s Městské lesy Doksy, spol. s.r.o. IČO: 25432851 dne 7.11.2018. Odpovědná osoba pro jednání L. Bílek, bilek@fld.czu.cz, tel. 604814633., Metodický postup je navržen tak, aby vlastníkům a správcům lesů poskytl návod, jak optimálně postupovat v případě clonné obnovy v porostech s převažujícím zastoupením borovice lesní. Důraz je přitom kladen na zajištění trvalosti produkčních a stanovištně-ekologických podmínek společně s dosažením maximálních ekonomických přínosů. Uplatnění podrostního hospodářského způsobu vede ke zvýšení hrubého zisku lesní výroby minimálně o 1000 Kč/ha/r., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 15.11.2018,

DOUBEK, S. – BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – **REINPRECHT, L. EFFECT OF THE PASSIVE CHEMICAL MODIFICATION OF WOOD WITH SILICON DIOXIDE (SILICA) ON ITS PROPERTIES AND INHIBITION OF MOULDS. Wood Research, 2018, roč. 63, č. 4, s. 599-616. ISSN: 1336-4561.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. – LEXA, M. Shrinkage of Scots pine wood as an effect of different tree growth rates, a comparison of regeneration methods. Journal of Forest Science, 2018, roč. 64, č. 6, s. 271-278. ISSN: 1212-4834.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – SCHÖNFELDER, O. Comparison of Wood Quality of Douglas Fir and Spruce from Afforested Agricultural Land and Permanent Forest Land in the Czech Republic . FORESTS, 2018, roč. 9, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1999-4907.

DUDÍK, R. – PALÁTOVÁ, P. – BORŮVKA, V. – RIEDL, M. The prices and utilization of birch and beech raw wood in the Czech Republic - A bioeconomic dimension. In Increasing the Use of Wood in the Global Bio-Economy 28.09.2018, Belgrade; Serbia. : WoodEMA, i.a., 2018. s. 90-95.

DUDÍK, R. – ŠIŠÁK, L. – REMEŠ, J. – ŠÁLEK, L. – **SOUČEK, PH.D., I. – **LEUGNER, PH.D., I. – **PAVLÍČEK, I. – **VEJPUSTKOVÁ, PH.D., I. – **FLORA, DR., J. – RIEDL, M. – SLOUP, R. – **DRAGOUN, L. – **ŠPANIHEL, I. – **TROCHTOVÁ, M. – BÖHM, M. – BORŮVKA, V. – **KAPUTA, PH.D., I. Vyhodnocení plnění funkcí lesa u březových porostů, ekonomiky březového hospodářství a návrh východisek pro hospodaření s břízou v ČR. Praha: Lesy České republiky, s. p., 2018, 127s. ISBN: ,

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Charakteristika dřeva vybraných druhů introdukovaných dřevin. 2018, ISBN: 978-80-02-02792-8; Název sborníku: Introdukované dřeviny jako součást českého Lesnictví; Místo vydání: Kostelec n. Č.l.; Název nakladatele: ČLS; Rok: 2018; Strana: 49 -55 .

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Effect of different regeneration methods and site on selected wood properties of scot pine. 2018, ISBN: 978-605-245-736-8; Název sborníku: 1. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences; Místo vydání: Budapest; Rok: 2018; Strana: 21 .

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Dopad pěstebních opatření a stanoviště na vybrané vlastnosti dřeva borovice lesní z modelové lokality. 2018, ISBN: 978-80-213-2866-2; Název sborníku: Pěstování lesů ve střední Evropě; Název nakladatele: ČZU Praha; Místo vydání: Doksy; Rok: 2018; Strana: 154 .

HOLEČEK, T. – GAŠPARÍK, M. – **LAGAŇA, R. – BORŮVKA, V. – OBERHOFNEROVÁ, E. Measuring the modulus of elasticity of thermally treated spruce wood using the ultrasound and resonance methods. BioResources, 2017, roč. 12, č. 1, s. 819-838. ISSN: 1930-2126.

BORŮVKA, V. – HOLEČEK, T. – LINDA, M. Creepové zkušební zařízení pro dlouhodobé zatížení dřeva v ohybu. -- Neuvedený název vydavatele --. 306990. 20.09.2017.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. Influence of site conditions and silvicultural practice on the wood density of Scots pine (Pinus sylvestris L.) - A case study from the Doksy locality, Czech Republic. Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 10, s. 457-462. ISSN: 1212-4834.

ZÁBORSKÝ, V. – BORŮVKA, V. – RUMAN, D. – GAFF, M. Effects of Geometric Parameters of Structural Elements on Joint Stiffness. BioResources, 2017, roč. 12, č. 1, s. 932-946. ISSN: 1930-2126.

**IHNÁT, V. – **LÜBKE, H. – **RUSS, A. – BORŮVKA, V. WASTE AGGLOMERATED WOOD MATERIALS AS A SECONDARY RAW MATERIAL FOR CHIPBOARDS AND FIBREBOARDS PART I. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF WOOD CHIPS IN TERMS OF THEIR REUSE. Wood Research, 2017, roč. 62, č. 1, s. 45-55. ISSN: 1336-4561.

ZÁBORSKÝ, V. – BORŮVKA, V. – KAŠIČKOVÁ, V. – RUMAN, D. Effect of Wood Species, Adhesive Type, and Annual Ring Directions on the Stiffness of Rail to Leg Mortise and Tenon Furniture Joints. BioResources, 2017, roč. 12, č. 4, s. 7016-7031. ISSN: 1930-2126.

**KOČNER, M. – GAFF, M. – BORŮVKA, V. – SIKORA, A. Cyklovací zkušební zařízení pro únavové namáhání dřeva a kompozitních materiálů na bázi dřeva, Cycling test equipment for fatigue stress of wood and composite wood-based materials, fatigue stress of wood; bending; test equipment, 2017, JR - Ostatní strojírenství, B - Funkční vzorek, Cyjlovací zařízení_dhm_00046896, ..., Cyklovací zařízení je zhotoveno z hlavního rámu obdélníkového tvaru, který je svařen z jeklů s čtvercovými průřezy, a jeklu s kruhovým průřezem a jeklů s průřezem ve tvaru L. Na horní část rámu je uchycen elektromotor o výkonu 0,55 kW (1380 ot/min) a převodovka (1/40) pomocí aretačních šroubů a matic, přičemž je tento elektromotor spojen s klikovou hřídelí, která vykonává a reguluje hlavní pracovní pohyb cyklovacího zařízení. Kliková hřídel je spojena s vnitřním rámem, který je uložen na vodících válcích. Na vnitřním rámu je přichycena zarážka válcového tvaru, sloužící pro přenesení síly na zatěžovaný materiál. Tato zarážka je spojena s rámem pomocí šroubového mechanizmu pro výškové nastavení. Ve výšce 800 mm od země je na vodorovných jeklech přivařen pracovní stůl se dvěma nastavitelnými podpěrami, které jsou zakončeny válcovými zarážkami. Na horní části rámu je připevněno snímací zařízení sloužící k navolení a zobrazení počtu vykonaných cyklů, přičemž se jedná o jednoduché zařízení s digitálním..., Pořizovací cena: 32.403,20 Kč. Hlavním účelem je využití zařízení ve výzkumu, ale i ve výuce. Prodej zařízení a výroba dalších kusů se nepředpokládá., Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol, CZ, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – SCHÖNFELDER, O.Srovnání kvality dřeva vybraných jehličnatých dřevin ze zalesněné bývalé zemědělské půdy. 2017, příspěvek ve sborníku: Zalesňování zemědělských půd – produkční a environmentální přínosy II., ČZU v Praze, 2017. s. 16 – 19. ISBN 978-80-213-2759-7.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Density and compression strength of Scots pine wood in relation to site and silvicultural measures. 2017, Density and compression strength of Scots pine wood in relation to site and silvicultural measures (O. Schönfelder, A. Zeidler, V. Borůvka):ISSN: 1843-2689; Název sborníku: The 11th International Conference ”WOOD SCIENCE AND ENGINEERING IN THE THIRD MILLENNIUM; Místo vydání: Brasov; Název nakladatele: Editura universitatii transilvania din Brasov; Rok: 2017; Datum konání: 2. – 4.11. 2017 .

DUDÍK, R. – ŠIŠÁK, L. – REMEŠ, J. – ŠÁLEK, L. – **LEUGNER, PH.D., I. – **SOUČEK, PH.D., I. – **VEJPUSTKOVÁ, PH.D., I. – **PAVLÍČEK, I. – **DRAGOUN, I. – **ŠPANIHEL, I. – **TROCHTOVÁ, M. – **FLORA, DR., J. – BORŮVKA, V. Technická výzkumná zpráva č. 2 k projektu hospodaření s břízou v České republice. Praha: Lesy České republiky, s.p., 2017, 66s. ISBN: ,

GAFF, M. – RUMAN, D. – BORŮVKA, V. – ZÁBORSKÝ, V. Impact bending strength as a function of selected factors. BioResources, 2016, roč. 11, č. 4, s. 9880-9895. ISSN: 1930-2126.

OBERHOFNEROVÁ, E. – ARNETOVÁ, K. – HOLEČEK, T. – BORŮVKA, V. – BOMBA, J. Determination of correlation between destructive and nondestructive test methods applied on modified wood exposed to natural weathering. BioResources, 2016, roč. 11, č. 2, s. 5155-5168. ISSN: 1930-2126.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. Wood density of Northern red oak and Pedunculate Oak grown in former brown coal mine in the Czech Republic. BioResources, 2016, roč. 11, č. 4, s. 9373-9385. ISSN: 1930-2126.

PODLENA, M. – BORŮVKA, V. Stiffness coefficients of mortise and tenon joints used on wooden window profiles. ..., 2016, roč. 11, č. 2, s. 4677-4687. ISSN: N.

BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – DOUBEK, S. Impact of silicon-based chemicals on selected physical and mechanical properties of wood. Wood Research, 2016, roč. 61, č. 4, s. 513-524. ISSN: 1336-4561.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Effect of within-stem position and site on wood properties of Douglas-fir from the Czech Republic. 2016, ISSN: 1898–5912 Název sborníku: Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Forestry and Wood Technology 96 Místo vydání: Warsaw Název nakladatele: Warsaw University of Life Sciences Rok: 2016 Strana: 335 – 339 .

BORŮVKA, V. – HOLEČEK, T. – LINDA, M. Creepové zkušební zařízení pro dlouhodobé zatížení dřeva v ohybu. -- Neuvedený název vydavatele --. 29536. 14.06.2016.

BORŮVKA, V. – BABIAK, M.Vlastnosti dřeva v příkladech. 2016, Žádám o zaevidování skript za rok 2016..

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Stavba a vlastnosti dřeva hospodářsky významných dřevin – podklady pro cvičení. 2016, Žádám o zaevidování skript za rok 2016..

ZEIDLER, A. – SALEM, M. – BORŮVKA, V. Mechanical Properties of Grand Fir Wood Grown in the Czech Republic in Vertical and Horizontal Positions.. BioResources, 2015, roč. 10, č. 1, s. 793-808. ISSN: 1930-2126.

GAŠPARÍK, M. – BARCÍK, Š. – BORŮVKA, V. – HOLEČEK, T. Impact of thermal modification of spruce wood on screw direct withdrawal load resistance. BioResources, 2015, roč. 10, č. 1, s. 1790-1802. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – BORŮVKA, V. – BABIAK, M. Simulating stresses associated with the bending of wood using a finite element method. BioResources, 2015, roč. 10, č. 2, s. 2009-2019. ISSN: 1930-2126.

IHNÁT, V. – LÜBKE, H. – BORŮVKA, V. – BABIAK, M. – SCHWARTZ, J. Straw pulp as a secondary lingocellulosic raw material and its impact on properties of insulating fiberboards. Part II. Preparation of insulated fiberboards with straw fiber content.. Wood Research, 2015, roč. 60, č. 2, s. 235-246. ISSN: 1336-4561.

IHNÁT, V. – BORŮVKA, V. – BABIAK, M. – LÜBKE, H. – SCHWARTZ, J. Straw pulp as a secondary lignocellulosic raw material and its impact on properties of insulating fiberboards. Part III. Preparation of insulating fiberboards from separately milled lignocellulosic raw materials.. Wood Research, 2015, roč. 60, č. 3, s. 441-450. ISSN: 1336-4561.

BORŮVKA, V. – GAFF, M. – BABIAK, M. – MATÚŠ, M. Dimensional changes of veneer layered materials after cold pressing. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 6663-6675. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – BORŮVKA, V. – HAVIAROVÁ, E. Stress simulation in layered wood-based materials under mechanical loading. MATERIALS & DESIGN, 2015, roč. 2015, č. 87, s. 1065-1071. ISSN: 0261-3069.

BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – HOLEČEK, T. Comparison of Stiffness and Strength Properties of Untreated and Heat-Treated Wood of Douglas Fir and Alder. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 8281-8294. ISSN: 1930-2126.

LÜBKE, H. – IHNÁT, V. – BORŮVKA, V. Straw pulp as a secondary lingocellulosic raw material and its impact on properties of insulating fiberboards. Part I. Characteristic of straw fibre from the perspective of the mass creation.. Wood Research, 2014, roč. 59, č. 5, s. 747-756. ISSN: 1336-4561.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot