| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Project information

Project name:
AdAgriF - Pokročilé metody redukce emisí a sekvestrace skleníkových plynů v zemědělské a lesní krajině pro mitigaci změny klimatu
AdAgriF - Pokročilé metody redukce emisí a sekvestrace skleníkových plynů v zemědělské a lesní krajině pro mitigaci změny klimatu
Project holder:
prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
Project duration:
2023 - 2028
Grant number:
CZ.02.01.01/00/22_008/0004635 (Grant internal number: 42200/1341/3403; 42200/1322/3403)
Provider:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MSM )
Commentary:
 
page foot