| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Project information

Project name:
Adaptace urbanizovaných území na přívalové povodně a sucho
Adaptace urbanizovaných území na přívalové povodně a sucho
Project holder:
prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
Project duration:
2023 - 2026
Grant number:
SS06010386 (Grant internal number: 42200/1414/4105;42200/1322/4105)
Provider:
Technologická agentura ČR (TA0)
Commentary:
 
page foot