| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Project information

Project name:
Analysis of digestate application system for forage crops with regard to reduction of environmental impacts
Analýza systému aplikace digestátu na pícniny s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí
Project holder:
Ing. Jaroslav Korba
Project duration:
2022 - 2023
Grant number:
2022:31180/1312/3106 (Grant internal number: 31180/1312/3106)
Provider:
GA TF (GA TF)
Commentary:
 
page foot