| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Vizualizace (b)

Projects

Alphabetized List

Project information

Project name:
Uchovávání, rozmnožování a šlechtění tropických a subtropických rostlin v in vitro podmínkách
Uchovávání, rozmnožování a šlechtění tropických a subtropických rostlin v in vitro podmínkách
Project holder:
prof. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani
Project duration:
2010 - 2010
Grant number:
(Grant internal number: 51110/1312/3105)
Provider:
GA FTZ (GA FTZ)
Commentary:
 
page foot