| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Sections & Offices
Vizualizace (b)

Sections & Offices

Alphabetized List

Information on organisation Department of Microbiology, Nutrition and Dietetics

Workplace:
Department of Microbiology, Nutrition and Dietetics
Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky
Abbreviation Code Workplace type
KMVD 21250 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kmvd/    

Workplace management

Head:
Vlková Eva, prof. Ing. Ph.D.
Assistant manager:
Kouřimská Lenka, prof. Ing. Ph.D.
Secretary:
Hučko Boris, doc. Ing. CSc.
Secretariat:
Kocourková Milada
IT Contact:
Hučko Boris, doc. Ing. CSc.
Editor SYLABUS:
Hučko Boris, doc. Ing. CSc.
Editor CV:
Hučko Boris, doc. Ing. CSc.
Editor CV:
Kodešová Tereza, Ing.
Editor CV:
Modráčková Nikol, Ing. Ph.D.
Editor CV:
Neužil Bunešová Věra, doc. Ing. PhD.

Workplace members

Members:
Amin Ahmad
Čeňková Michaela, Ing.
Doleželíková Kristýna, Ing. Ph.D.
Doskočil Ivo, Ing. Ph.D.
Draboňová Barbora, Ing.
Havlová Adéla, Ing.
Homolka Petr, doc. Ing. CSc., Ph.D.
Horváthová Kristýna, Ing.
Hroncová Zuzana, Ing. Ph.D.
Hubert Jan, doc. Mgr. Ph.D.
Hučko Boris, doc. Ing. CSc.
Hyršlová Ivana, Ing.
Chrpová Diana, Ing. Mgr. Ph.D.
Ingribelli Eugenio, MSc.
Jílková Anna, Ing.
Joch Miroslav, Ing. Ph.D.
Jochová Kateřina, Ing.
Khalili Tilami Sarvenaz, Ing. Ph.D.
Killer Jiří, doc. Ing. Ph.D.
Kocourková Milada
Kodešová Tereza, Ing.
Kopecká Anežka, Ing.
Kouřimská Lenka, prof. Ing. Ph.D.
Kozáková Štěpánka, Ing.
Lampová Barbora, Ing.
Lekete Emmanuellah, MSc.
Machovcová Denisa, Mgr.
Makovská Marie, Ing.
Malíková Lucie, Ing. Ph.D.
Marečková Markéta, doc. RNDr. Ph.D.
Máslová Alena, Ing.
Mašlejová Anna, Ing.
Maťhová Andrea, Ing. et Ing.
Mkhies Shafika
Modráčková Nikol, Ing. Ph.D.
Mrvíková Iva, Ing.
Musiienko Daria, Ing.
Musilová Šárka, doc. Ing. Ph.D.
Naderydehsheikh Fereshteh, PhDr. Mgr.
Neužil Bunešová Věra, doc. Ing. PhD.
Pánek Jan, doc. Ing. CSc.
Paulová Tereza, Ing.
Pechar Radko, Mgr. Ph.D.
Pěchoučková Eva, prof. MVDr. Ph.D.
Petříčková Dora, Bc.
Plachý Vladimír, Ing. Ph.D.
Plecitý Roman, Ing.
Pruchová Marie
Růžek Lubomír, doc. Ing. CSc.
Sabolová Monika, Ing. Ph.D.
Sechovcová Hana, Ing. Mgr. Ph.D.
Szmek Jan, Ing.
Ševčíková Sylvie
Škvorová Petra, Ing.
Šubrtová Salmonová Hana, Ing. PhD.
Šufliarský Peter, Ing.
Švejstil Roman, Ing. Ph.D.
Tichá Denisa, Ing.
Vadroňová Mariana, Ing.
Vinkler Jan, Ing.
Vlková Eva, prof. Ing. Ph.D.
Volek Zdeněk, doc. Ing. Ph.D.
Voříšek Karel, prof. Ing. CSc.
Žatečka Ladislav, Ing.
Žůrek Luděk, prof. Ing. Ph.D.

Information on organisation

History:
Department of Microbiology, Nutrition and Dietetics (KMVD) was established in 2004 after amalgamation of the Department of Microbiology and Biotechnology with the Department of Animal Nutrition.
Educational activity:
„Agricultural and Environmental Microbiology“ is the subject starting with basic description of microorganisms, continuing with stressing their importance in biogenic element cycling, agriculture and in environment. The subject is proposed for study programme “Natural Resources and Environment”, for Socrates-Erasmus students and can be useful for ITS students.
For syllabi click here

Research activity:
Výzkumná činnost je orientována na čtyři hlavní oblasti: -půdní mikrobiologie -mikrobiologie trávicího traktu a mléčných výrobků se zvláštním zřetelem na bifidobakterie -hodnocení kvality krmných komponentů a výživa zvířat -hodnocení kvality potravin a výživa lidí Při studiu ekologie a funkce gastrointestinálních bakterií je trvale zvýšená pozornost věnována bakteriím mléčného kvašení (zvláště bifidobakteriím) a vlivu oligosacharidů na mikroflóru trávicího traktu. Nově jsou používány metody FISH (fluorescence in situ hybridization) a PCR (polymerase chain reaction) pro identifikaci bifidobakterií v potravinách a výkalech. Intenzivně je sledována mikroflóra novorozenců.
Půdně-mikrobiologický výzkum je zaměřen především na komplexní posouzení biologické aktivity půdního prostředí (antropogenní půdy, monitoring mikrobiální aktivity rozdílných genetických typů půd, vliv zatížení těžkými kovy na lesní půdy, vliv zatravnění a agrotechniky, apod.)
Výzkum v oblasti výživy byl zaměřen na rozvoj a vývin předžaludků telat v závislosti na krmné dávce; zhodnocení zrna domácích luskovin jako náhrady bílkovinných zdrojů v krmné dávce drůbeže a prasat; nutriční hodnotu novošlechtěním pšenice pro monogastrická zvířata; zhodnocení vlivu obsahu proteinu i jednotlivých aminokyselin u hybridů masných a supermasných prasat.
Výzkum v oblasti lidské výživy je zaměřen na problematiku biologicky aktivních látek v potravinách, jako jsou dietární puriny, podílející se na vzniku hyperurikemie, nebo inhibitory lidského purinového metabolismu, které mohou její projevy tlumit. Dalším řešeným tématem je problematika fytoestrogenů v luštěninách, antioxidantů v potravinách nebo látek s imuno-stimulační aktivitou. V minulosti se katedra podílela na projektu bezpečnosti a nezávadnosti vody a potravin ve Vietnamu, v provincii Hue.
V oblasti aplikovaného výzkumu zajišťuje katedra servisní činnost v krmivářské analytice a biologických experimentech (bilanční i růstové), zejména na laboratorních a drobných hospodářských zvířatech. V této oblasti katedra rozsáhle spolupracuje s 20 podniky v rámci celé ČR.
V rámci „ Programu podpory poradenství ve veřejném zájmu“ tvůrčí pracovníci katedry, vedle účasti na školeních pořádaných katedrou, přednáší a konzultují problematiku výživy zvířat, krmení jednotlivých druhů hospodářských, domácích i laboratorních zvířat, využívání krmiv a krmných směsí pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat a problematiku hodnocení krmiv pro potřeby zemědělských výrobních podniků, krmivářských podniků a farmářů.
Other activities:
Department web sites
 
page foot