| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Sections & Offices
Vizualizace (b)

Sections & Offices

Alphabetized List

Information on organisation Department of game management and wildlife biology

Workplace:
Department of game management and wildlife biology
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
Abbreviation Code Workplace type
KMLZ 43200 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kmlz/    

Workplace management

Head:
Ježek Miloš, Ing. Ph.D.
Assistant manager:
Kušta Tomáš, doc. Ing. Ph.D.
Secretary:
Adámková Jana, Ing. MgA. Ph.D.

Workplace members

Members:
Adámková Jana, Ing. MgA. Ph.D.
Bartoš Luděk, prof. Ing. DrSc.
Belotti Elisa, Dr.
Benediktová Kateřina, Ing. Ph.D.
Berka Pavel, MVDr.
Brinkeová Hana, Ing. Ph.D.
Burda Hynek, prof. RNDr. CSc.
Červený Jaroslav, prof. Ing. CSc.
Čupić Stipan, Ing.
Faltusová Monika, Ing.
Güldenpfennig Justine, M.Sc.
Häckel Martin, MUDr. Ing. CSc., Ph.D.
Hambálková Lucie, Ing.
Hanzal Vladimír, doc. Ing. CSc.
Hart Vlastimil, doc. Ing. Ph.D.
Homolka Petr, doc. Ing. CSc., Ph.D.
Jandačka Petr, Mgr. Ph.D.
Ježek Miloš, Ing. Ph.D.
Kasič Vojtěch, Mgr.
Kleprlíková Lucie, Ing.
Klimšová Věra
Koubek Petr, prof. RNDr. CSc.
Krivopalova Aleksandra, MSc.
Kušta Tomáš, doc. Ing. Ph.D.
Lazárková Karolína, Ing.
Másílková Michaela, Mgr. Ph.D.
Matějka Košinová Klára, Ing. Ph.D.
Morelle Kevin Bernard, Ph.D.
Olejarz Astrid
Ošťádal Stanislav, Bc.
Painter Michael Scott, Ph.D.
Peterka Tomáš, Mgr.
Pilská Anna, Ing.
Podgórski Tomasz Pawel, Ph.D.
Policht Richard, Mgr. Ph.D.
Salaba Ondřej, Ing. Ph.D.
Silovský Václav, Ing.
Skoták Vlastimil, Ing. Ph.D.

Information on organisation

History:
Katedra myslivosti a lesnické zoologie (KMLZ) vznikla na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze v roce 2013. Nicméně myslivost a lesnická zoologie vyučovaná v „Praze“ hrála i v minulosti významnou roli nejen ve výuce lesních inženýrů. Již při zahájení vysokoškolské výuky lesnictví (v tom čase jediné v Českých zemích) se v roce 1919 otevírá samostatný lesnický obor, kde byla vyučována i myslivost. První mysliveckou osobností, která působila v Praze ve dvacátých letech, byl docent Jan Evangelista Chadt-Ševětínský. Nezávislá Lesnická fakulta vzniká teprve po druhé světové válce v roce 1951 a v roce 1959 přechází z ČVUT na Vysokou školu zemědělskou (VŠZ, vznik 1952). V roce 1964 byla na Lesnické fakultě (LF) zrušena pedagogická činnost, fakulta byla přeměněna na Vědecký lesnický ústav VŠZ a její pracoviště bylo přesunuto za Prahu do Kostelce nad Černými lesy. V oblasti myslivosti a zoologie tehdy působil především tým dr. Elišky Novákové. Výuka odborných lesnických předmětů byla obnovena teprve v roce 1990 na znovuotevřené Lesnické fakultě, která byla dočasně umístěna v provizorní budově v areálu VŠZ v Praze Suchdol. Myslivost byla v té době součástí Katedry ochrany lesa, kterou vedl prof. Kalina. V roce 1995 se mění název VŠZ na Českou zemědělskou univerzitu v Praze (ČZU) a v 90. letech prošel úpravou také název Katedry ochrany lesa, který se změnil na Katedru ochrany lesa a myslivosti (KOLM) tak, aby lépe vystihoval odborné zaměření katedry v celé šíři. V roce 2003 došlo ke změně názvu Lesnické fakulty na Fakultu lesnickou a environmentální (FLE), která se později v polovině roku 2007 rozdělila na dvě samostatné fakulty - Fakultu lesnickou a dřevařskou (FLD) a Fakultu životního prostředí (FŽP). Ještě před rozdělením FLE doznalo změny obsazení místa vedoucího katedry KOLM, které od roku 2006 zastával profesor Turčáni. V té době bylo také zřízeno oddělení mysliveckého managementu, jehož vedoucím byl docent Jaroslav Červený. Katedra myslivosti a lesnické zoologie vznikla v lednu 2013 a jejím řízením byl pověřen jediný myslivecký profesor v České republice Jaroslav Červený.
Focus:
Activities of the Department of Game Management and Wildlife Biology are focused on game management (e.g. doc. Hanzal), spatial activity and population dynamics of wildlife species (prof. Červený, prof. Koubek, Ing. Ježek, Ing. Kušta), magnetic alignment and spatial orientation of animals (prof. Burda, Ing. Hart, Ing. Nováková), and zoology of vertebrates (doc. Farkač).
Educational activity:
The Department of Game Management and Wildlife Biology provides a wide range of courses. Specialized courses focus mainly on game management and hunting, care of game species and environment, cynology, as well as on forest zoology and ecology. New subjects are continuously added to the curriculum so that the quality and range of offered subjects is on par with current scientific developments and developments in the field.
Research activity:
The research interests of the department cover a wide range of subjects. One of the main research area has been a movement ecology of free-ranging animals, their population dynamics, and distribution in space and time. The department has been conducting several radio telemetry projects of wildlife animals (e.g. sika deer, red deer, wild boar, lynx, and fox) and it is attempting to determine possible effects of anthropogenic impacts and management measures on these animals. Another important research area has been magnetoreception and magnetic alignment of diverse animal species. Several studies reporting magnetic orientation of deer, foxes, wild ducks, and carps have been already published. Another part of department research is devoted to studying of invasive non-native species such as sika deer, raccon dog, or american mink and their effects on ecosystem structure and functioning.
 
page foot