| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Sections & Offices
Vizualizace (b)

Sections & Offices

Alphabetized List

Information on organisation Project Management Office

Workplace:
Project Management Office
Oddělení projektů
Abbreviation Code Workplace type
OP 99110 středisko

Workplace management

Vice-Rector for Strategy:
Turčáni Marek, prof. Ing. PhD.

Workplace members

Members:
Černý Pixová Kateřina, Ing. Ph.D.
Chaloupková Petra, Ing. PhD., dr. h.c.
Chotěborský Rostislav, doc. Ing. Ph.D.
Libra Martin, prof. Ing. CSc., dr. h. c.
Pacek Lukáš, Ing. Mgr. Ph.D.
Rinn Radek, Ing. Ph.D.
Turčáni Marek, prof. Ing. PhD.
Votava Jiří, Mgr. Ph.D.

Information on organisation

Other activities:
Zástupci Centra projektů na jednotlivých fakultách a institutech. Zástupci CP na jednotlivých fakultách a institutetech jsou:
PEF - doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. - subrt@pef.czu.cz,
FAPPZ - Ing. Mgr. Lukáš Pacek, Ph.D. - pacek@af.czu.cz,
TF - prof. Ing. Martin Libra, CSc. - libra@tf.czu.cz,
TF - doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D: - choteborsky@tf.czu.cz,
FLD - Ing. Radek Rinn - rinn@fld.czu.cz,
FŽP - Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D. - pixova@fzp.czu.cz,
FTZ - Ing. Petra Chaloupková, Ph.D. - chaloupkova@ftz.czu.cz,
IVP - Ing. Jiří Votava, Ph.D. - votava@ivp.czu.cz.

Centrum projektů (CP) organizačně spadá pod prorektora pro strategii a vytváří síť mezi fakultami a instituty k podpoře a rozvíjení vědecko-výzkumných projektů.
Konkrétně tak na každé fakultě a instutu v součinnosti s proděkany pro vědu a výzkum či rozvoj fakulty působí zástupce CP, který konzultuje, shromažďuje a rozvíjí podněty a projektové ideje a potenciální záměry. Zároveň tito pracovníci úzce spolupracují s Oddělením pro strategii, které jim zajišťuje informační, administrativní a metodickou podporu.

Náplň práce fakultního zástupce centra
o Shromažďování potenciálních témat projektů na pracovišti.
o Vytipování řešitelských kolektivů a komunikace s nimi.
o Evidence "projektových podnětů" a motivace k jejich přípravě.
o Vyhledávání partnerů a komunikace s nimi.
o Sledování projektových výzev (informace zajistí OPS).
o Analýza potenciálních projektových rizik.
o Komunikace s OPS ve fázi projektové žádosti, předprojektové přípravy a diseminace výsledků projektů.
o Komunikace s řešitelskými týmy v ostatních projektových fázích (zahajovací, realizační, ukončovací).
o Předkládání pravidelných zpráv prorektoru pro strategii.
 
page foot