| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Sections & Offices
Vizualizace (b)

Sections & Offices

Alphabetized List

Information on organisation Department of Ethology and Companion Animal Science

Workplace:
Department of Ethology and Companion Animal Science
Katedra etologie a zájmových chovů
Abbreviation Code Workplace type
KEZCH 21370 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kezch/    

Workplace management

Head:
Chaloupková Helena, doc. Ing. Ph.D.
Secretary:
Hofmanová Barbora, Ing. Ph.D.
IT Contact:
Hofmanová Barbora, Ing. Ph.D.
Editor SYLABUS:
Hofmanová Barbora, Ing. Ph.D.
Editor CV:
Svobodová Ivona, Ing. Ph.D.

Workplace members

Members:
Anandam Martina Victoria Stephen Paul
Bartošová Jitka, doc. Ing. Ph.D.
Bittner Václav, Mgr. Ph.D.
Bolechová Petra, Ing. Ph.D.
Bušina Tomáš, Ing. Ph.D.
Čapková Zuzana, Ing. Ph.D.
Černá Michaela, Ing.
Dokoupilová Adéla, Ing. Ph.D.
Eretová Petra, Ing.
Esattore Bruno
Havlanová Dana, Ing.
Hofmanová Barbora, Ing. Ph.D.
Hofmeisterová Andrea, Bc.
Hradec Michal, Ing. Ph.D.
Chaloupková Helena, doc. Ing. Ph.D.
Illmann Gudrun, RNDr. CSc.
Ivanková Lucia
Janda Karel, Ing.
Janouš Martin, Ing.
Jiříková Kamila, Ing.
Jurčová Lenka, Bc.
Kalašová Kateřina, Ing.
Koniariková Eliška, Ing.
Korejtková Martina, Ing.
Kouba Marek, doc. Ing. Ph.D.
Kracíková Olga, Ing. Ph.D.
Kunčarová Alexandra
Ledvinková Blanka, Ing.
Liu Quanxiao, Dr.
Lněničková Jana, Ing.
Lukavská Markéta, Mgr.
Máčiková Adéla, Ing. et Ing.
Machová Kristýna, Ing. Ph.D.
Makovcová Aneta, Ing.
Mallpress David Edward William
Marešová Petra, Ing.
Moravcsíková Ágnes, Ing.
Nekovářová Tereza, RNDr. PhDr. Ph.D.
Ničová Klára, Ing.
Novák Karel, Ing.
Pinc Ludvík, Ing. Ph.D.
Polónyiová Adéla, Bc.
Přibylová Lucie, Bc. MSc.
Přikrylová Martina, Ing.
Raplová Michaela, Ing.
Santariová Milena, Ing. Ph.D.
Sekyrová Veronika, Ing.
Sommese Andrea
Součková Michaela, Ing.
Sovadinová Simona, Bc.
Svatoňová Martina, Ing.
Svobodová Ivona, Ing. Ph.D.
Šámalová Magdaléna, Ing.
Špinka Marek, doc. RNDr. CSc.
Štvrtňová Lucie, Ing.
Tománek Pavel, Ing.
Valníčková Barbora, Ing.
Vostrá Vydrová Hana, Ing.
Vyskočilová Zuzana, Ing.
Zítek Štěpán, Ing.

Information on organisation

Educational activity:
Katedra obecné zootechniky a etologie zajišťuje výuku na všech fakultách ČZU. Na FAPPZ se podílí na výuce především ve studijních oborech Živočišná produkce, Chovatelství, Speciální chovy, Chov koní a v nově akreditovaném studijním oboru Kynologie. Pro studenty PEF vyučuje katedra předměty Chov zvířat I, Základy zemědělské výroby, Základy zemědělství II, Zemědělské systémy II, pro studenty ITSZ předmět Obecná zootechnika a genetika. Předměty Etologie hospodářských zvířat, Etika chovu zvířat a Kynologie jsou volitelné předměty určené pro studenty všech fakult.
Research activity:
Výzkumná a odborná činnost katedry je zaměřena na: • studium variability primárních a sekundárních znaků hospodářských zvířat uvnitř populací a mezi populacemi a využití této variability v plemenitbě zvířat v malých i velkých populacích, • uchování genových rezerv hospodářských zvířat – regenerace a udržení české červinky, genetická analýza a plemenitba starokladrubského koně, • studium vybraných chovatelských, ekonomických a genetických aspektů masné užitkovosti králíků (hybridizace masných plemen, hodnocení výkrmnosti a jatečné hodnoty brojlerových králíků – testy hybridních populací), • výzkum biologie, chovu a chování psů, zejména využití metody pachové identifikace u služebních plemen psů, • etologii vybraných skupin zvířat s důrazem na etologii hospodářských zvířat, • zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty, • biologii a etologii zvířat v zájmových chovech a chovech laboratorních zvířat.
Other activities:
V rámci Katedry obecné zootechniky a etologie působí Centrum pro výzkum chování psů, jehož hlavním úkolem je etologický výzkum psů a to zejména kognice, poruch chování a čichových schopností. Neméně důležitou oblastí je také výuka studentů a realizace jak odborných, tak i učebních praxí. CVCHP úzce spolupracuje s ozbrojenými sbory např. Policií ČR a Celní správou ČR, pro které zajišťuje přednáškovou činnost a realizaci výzkumných projektů sloužících ke zkvalitnění chovu a výcviku.
 
page foot