| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Sections & Offices
Vizualizace (b)

Sections & Offices

Alphabetized List

Information on organisation Marketing Department

Workplace:
Marketing Department
Marketingové oddělení FLD
Abbreviation Code Workplace type
FLD-OV 43910 děkanát

Workplace management

Head:
Dolníčková Anna, Ing.
Proděkan pro vnější vztahy:
Löwe Radim, Ing. Ph.D.

Workplace members

Members:
Dinterová Lucie
Dolníčková Anna, Ing.
Kotek Martin
Löwe Radim, Ing. Ph.D.
Šipanová Marcela
Trojan Václav, Bc.

Information on organisation

Other activities:
Náplň práce a aktivity Oddělení zajišťuje marketingové a reklamní aktivity Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Cílem oddělení je zviditelnit fakultu a dostat ji do povědomí široké veřejnosti. Činnost je směřována nejen ven, ale soustřeďuje se i na interní vztahy. V rámci těchto dvou směrů je pravidelně realizováno mnoho akcí pro uchazeče o studium, studenty, veřejnost i zaměstnance fakulty. Ti se mohou podle charakteru akce aktivně účastnit či se podílet na organizaci. Spektrum těchto akcí se různě mění a rozšiřuje, mezi ty nejtradičnější patří veletrhy, soutěže a další společenská setkání. Ve spolupráci s dalšími odděleními, katedrami a zájmovými spolky fakulty Marketingové oddělení cíleně buduje vztah mezi fakultou a veřejností, prezentuje vědeckou a pedagogickou činnost a informuje veřejnost o aktivitách fakulty.

Nabídka kontaktu s našimi odborníky Jsme schopni zajistit naše odborníky pro televizní či rozhlasové pořady, zpravodajství a diskuzní fóra. V případě Vašeho zájmu nás, prosím, kontaktujte.

Kontakty Ing. Radim Löwe, Ph.D. lowe@fld.czu.cz
 
page foot