| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Sections & Offices
Vizualizace (b)

Sections & Offices

Alphabetized List

Information on organisation Legal Office

Workplace:
Legal Office
Právní odbor
Abbreviation Code Workplace type
R-PRO 99740 odbor

Workplace management

Director:
Mádlová Iva, Mgr.

Workplace members

Members:
Berger Pavel, JUDr.
Horáčková Alena
Hort Radek, Mgr.
Kohoutová Markéta, Mgr.
Mádlová Iva, Mgr.
Smolová Daniela, Mgr.
Smrčinová Lucie, Mgr.
Starostová Petra, Mgr.

Information on organisation

Other activities:
Zabezpečuje komplexní agendu související s veřejnými zakázkami. Zajišťuje podporu jednotlivých pracovišť a školních podniků při zadávání zakázek. Zajišťuje smluvní agendu (sepisování smluv, kontrola přijatých návrhů smluv a související úkony, jako jednání se zástupci ČZU a se smluvními stranami, posouzení kupních smluv na převody majetku či smluv o zřizování věcných břemen) včetně licenčních smluv, problematiky autorského práva a smluv souvisejících se zahraničními aktivitami. Spolupracuje při uzavírání kolektivní smlouvy, konzultuje pracovně-právní problematiku jak s personálním oddělením, tak se zaměstnanci. Zpracovává vnitřní předpisy ČZU včetně jejich registrace na MŠMT. Připravuje dokumenty a podklady pro zasedání Správní rady ČZU a pro zasedání Akademického senátu ČZU. Zabezpečuje agendu spojenou s pohledávkami (vymáhání - jednání s dlužníky, upomínky, sepisování žalob, zastupování u soudů, exekuční řízení aj.). Připravuje podklady a zastřešuje škodní komisi ČZU. Poskytuje právní stanoviska, konzultace, poradenství.
 
page foot