| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Sections & Offices
Vizualizace (b)

Sections & Offices

Alphabetized List

Information on organisation Centre for Projects Implementation

Workplace:
Centre for Projects Implementation
Oddělení rozvoje a projektového řízení
Abbreviation Code Workplace type
R-ORPR 99810 středisko

Workplace management

Head:
Nevěřil Jakub, Ing.
Vice-Rector for Strategy:
Banout Jan, prof. Ing. Ph.D.

Workplace members

Members:
Banout Jan, prof. Ing. Ph.D.
Bělčická Zuzana, Ing.
Filgasová Martina, Ing.
Hlavová Anna, Ing.
Hynková Michaela, Ing.
Janková Zuzana, Mgr.
Jechová Jitka, Ing.
Král Ladislav, Ing.
Mužíková Lucie, Ing.
Němcová Dana
Nevěřil Jakub, Ing.
Peterková Lucie, Ing.
Slavětínská Magdaléna, Ing.
Šeflová Tereza, Bc.
Šlechtová Karolína, Ing.
Toula Patrik, Ing.

Information on organisation

Other activities:
Zajišťuje a koordinuje aktivity zaměřené na administrativní a technickou podporu pro navrhovatele a zpracovatele vědeckovýzkumných, vzdělávacích a investičních projektů na všech pracovištích univerzity. Spravuje a aktualizuje databáze projektových záměrů a kontaktních partnerů projektů. Komunikuje se státní správou, grantovými agenturami (TAČR, GAČR, NAZV, 7.RP /EK/, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR) a navazuje spolupráci s partnerskými domácími i zahraničními univerzitami a se soukromými firmami v odpovídajících oblastech. Organizuje tematické informační semináře zaměřené na problematiku přípravy a zpracování návrhů projektů. Zabezpečuje procesní a informační podporu pro řešitele projektů v rámci domácích a zahraničních grantových agentur. Konzultuje sporné body v pravidlech zadávacích dokumentací u daných grantových agentur a zajišťuje hromadné odevzdávání návrhů projektů v řádných termínech ke grantovým agenturám. Monitoruje vývoj vnějšího prostředí, především pak strategie Rady pro výzkum, vývoj a inovace, dlouhodobý záměr MŠMT, výsledky mezinárodních auditů výzkumu, vývoje a inovací a implementuje je do strategických dokumentů ČZU. Vyhodnocuje úspěšnost/neúspěšnost podaných projektových žádostí (informování neúspěšných žadatelů a pomoc při odstranění nedostatků, vedení odvolacích řízení u grantových agentur). Vytváří statistiky a zabezpečuje organizaci a realizaci kontrol na žádost poskytovatelů finančních dotací.
 
page foot