| FAFNR FEM FE FES FFWS FTA IEC | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | Česky

CULS WhitePages

Home CULS staff Subjects Sections & Offices Projects Events
Sections & Offices
Vizualizace (b)

Sections & Offices

Alphabetized List

Information on organisation Department of Animal Science

Workplace:
Department of Animal Science
Katedra chovu hospodářských zvířat
Abbreviation Code Workplace type
KCHHZ 21320 katedra
WWW    
http://katedry.czu.cz/kchhz/    

Workplace management

Head:
Stupka Roman, prof. Ing. CSc.
Assistant manager:
Stádník Luděk, doc. Ing. Ph.D.
Secretary:
Nohejlová Lenka, Ing.
Secretariat:
Nováková Zdeňka
IT Contact:
Čítek Jaroslav, doc. Ing. Ph.D.
Editor CV:
Nohejlová Lenka, Ing.
Editor CV:
Stádník Luděk, doc. Ing. Ph.D.
Editor SYLABUS:
Zita Lukáš, doc. Ing. Ph.D.

Workplace members

Members:
Bahelka Ivan, Ing.
Codl Radim, Ing.
Čítek Jaroslav, doc. Ing. Ph.D.
Ducháček Jaromír, Ing. Ph.D.
Edrová Jitka, Ing.
Folbrechtová Kateřina, Ing.
Gašparík Matúš, Ing. Ph.D.
Chodová Darina, doc. Ing. Ph.D.
Janošíková Martina, Ing.
Kluzáková Eva, Ing. Ph.D.
Krunt Ondřej, Ing.
Málková Anežka, Ing.
Neumann Cyril, Ing.
Nohejlová Lenka, Ing.
Nováková Zdeňka
Okrouhlá Monika, Ing. Ph.D.
Petričáková Kristýna, Ing.
Ptáček Martin, Ing. Ph.D.
Savvulidi Filipp, Ing. Ph.D.
Schreinerová Markéta, Bc. Ing.
Sochor Adam, Ing.
Stádník Luděk, doc. Ing. Ph.D.
Starostová Lucie, Ing.
Stupka Roman, prof. Ing. CSc.
Süssenbeková Hana, Ing.
Šprysl Michal, doc. Ing. CSc.
Tůmová Eva, prof. Ing. CSc.
Tyl Jan, Ing.
Valenta Gabriela, Ing.
Vorel Jakub, Ing.
Vrhel Marek, Ing.
Zadinová Kateřina, Ing. Ph.D.
Zita Lukáš, doc. Ing. Ph.D.

Information on organisation

History:

Katedra speciální zootechniky (KSZ) vznikla na FAPPZ, sloučením kateder chovu skotu a mlékařství, chovu prasat a drůbeže.
Focus:
The Department of Special Animal Breeding provides education in cattle, pig, poultry, sheep, horse, fur animals, rabbits, laboratory animal breeding, horse riding/reproduction and the insemination of livestock at all faculties at the Czech University of Agriculture. Education in horse breeding and riding is partly organized at the riding stables in ŠZP Lány-Suchdol. Practical training sessions encourage teamwork between students.
Educational activity:

Katedra speciální zootechniky zajišťuje výuku předmětů:
  • chov skotu, prasat, drůbeže, ovcí, koní
  • jezdectví
  • chov kožešinových zvířat a králíků, laboratorních zvířat
  • reprodukce a inseminace hospodářských zvířat v různém rozsahu na všech fakultách ČZU.
Zvýšená pozornost je věnována praktické výuce, u které je volena forma samostatné práce studentů, ve vybraných předmětech na zpracování projektů a výchovu studentů k týmové práci.

Po odborné a organizační stránce zajišťujeme také provoz Jízdárny ČZU (ŠZP Lány- hosp.Suchdol), kde probíhá výuka předmětů chov koní, jezdectví a další. Mimo výuku toto pracoviště plně slouží všem studentům pro využití jejich volného času a zájmu o danou problematiku.
Research activity:
The Department of Special Animal Breeding is supported by grants from NAZV and FRVŠ, as well as external companies, and collaborates with the Research Institute of Animal Production, Prague-Uhříněves, and with the Research Institute for Cattle Breeding, Rapotín. The department is also involved with the Programme for Protection of Genetic Resources of Rabbits and Coypus. Research in the pig arena is primarily based at the specialized test station in Ploskov, the station is supplied with state of the art technology for the testing and research of pigs. The department also boasts three laboratories for milk, meat and reproduction testing. Results from this scientific work are published in specialized and scientific journals, and in conferences held in the Czech Republic and abroad.
Other activities:
 
page foot