| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (290) B (84) C (86) Č (12) D (148)
E (181) F (75) G (36) H (132) I (168) J (12) K (127) L (37) M (371) N (110)
O (188) P (438) Q (2) R (139) Ř (8) S (389) Š (12) T (137) U (42) Ú (11)
V (911) W (6) X (1) Y (3) Z (188) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Zkrácená nitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací N-amon prostřednictvím regulace koncentrace O2
Řešitel grantu Ing. Mgr. Lukáš Pacek, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zkvalitnění studijních a pracovních podmínek doktorandů oboru Obecná zootechnika na Katedře veterinárních disciplín
Řešitel grantu doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení neinvestičního vybavení experimentálních pracovišť katedry agroekologie a biometeorologie v návaznosti na metodiky řešených doktorských disertačních prací.
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení neinvestičního vybavení pro experimentální činnost studentů a jejího materiálního zabezpečení podle metodik magisterských diplomových prací řešených na Katedře pícninářství a trávníkářství v roce 2012
Řešitel grantu Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení neinvestičního vybavení pro experimentální činnost studentů doktorandského studia a jejího materiálního zabezpečení podle schválených metodik.
Řešitel grantu doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací
Řešitel grantu prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení podmínek pro práci diplomantů na Katedře ochrany rostlin FAPPZ a zvýšení jejich zainteresovanosti na dosažených výsledcích
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení pokusného zázemí pro řešení diplomových prací v oblasti zelinářství
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zajištění spolehlivosti a zvýšení efektivnosti dodávek dřevní suroviny jako obnovitelného a ekologického energetického zdroje
Řešitel grantu prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.
Trvání grantu 2011 - 2014
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Zhodnocení současného stavu a vývoje certifikace ubytování v soukromí v České republice
Řešitel grantu Ing. Klára Margarisová, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Zjištění vztahu mezi vybranými ekosystémovými funkcemi na Třeboňsku a hodnocením biodiverzity rostlin a drobných zemních savců
Řešitel grantu Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Zkvalitnění experimentální činnosti doktorandů na katedře agroekologie a biometeorologie ve výzkumu souvisejícím s řešením doktorských disertačních prací
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení experimentální báze neinvestičním vybavením a materiálním zajištěním pro studenty Mgr. studijních programů pro realizaci pokusů v rámci diplomových prací v oblasti zelinářství, květinářství a mykologie
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení neinvestičního vybavení pro experimentální činnost studentů a jejího materiálního zabezpečení podle metodik magisterských diplomových prací řešených na Katedře pícninářství a trávníkářství v roce 2011
Řešitel grantu Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací. Mimořádná stipendia studentům MgrSP
Řešitel grantu prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení vybavení pro vědeckou práci a podpora motivace studentů PDS k prezentování dosažených výsledků
Řešitel grantu doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zpřesnění měrné křivky v uzávěrovém profilu povodí Modrava 1
Řešitel grantu Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Způsoby zjišťování dendrometrických veličin pro účely určení objemu a sortimentace porostů smrku ztelipého (Picea abies (Linnaeus) Karsten)
Řešitel grantu Ing. Radka Stolariková
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Způsoby zjišťování dendrometrických veličin pro účely určení objemu a sortimentace stojících stromů, pro dřevinu buk lesní (Fagus sylvatica L.)
Řešitel grantu Ing. Lubomír Tipmann, DiS.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Zavedení nového předmětu "Praktické využití psů v zoorehabilitaci" do bakalářského studia oboru Kynologie a Speciální chovy
Řešitel grantu Ing. Ivona Svobodová, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2012
Poskytovatel Magistrát hl. m. Prahy
více informací »
 
page foot