| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Zlepšení podmínek pro práci diplomantů na Katedře ochrany rostlin FAPPZ a zvýšení jejich zainteresovanosti na dosažených výsledcích
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení pokusného zázemí pro řešení diplomových prací v oblasti zelinářství
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zvýšení obsahu škrobu v biomase zelených řas a jeho následná konverze na zkvasitelné cukry II.
Řešitel grantu Ing. Barbora Maršálková
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Zajištění spolehlivosti a zvýšení efektivnosti dodávek dřevní suroviny jako obnovitelného a ekologického energetického zdroje
Řešitel grantu prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.
Trvání grantu 2011 - 2014
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Zhodnocení současného stavu a vývoje certifikace ubytování v soukromí v České republice
Řešitel grantu Ing. Klára Margarisová, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Zjištění vztahu mezi vybranými ekosystémovými funkcemi na Třeboňsku a hodnocením biodiverzity rostlin a drobných zemních savců
Řešitel grantu Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Zkvalitnění experimentální činnosti doktorandů na katedře agroekologie a biometeorologie ve výzkumu souvisejícím s řešením doktorských disertačních prací
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení experimentální báze neinvestičním vybavením a materiálním zajištěním pro studenty Mgr. studijních programů pro realizaci pokusů v rámci diplomových prací v oblasti zelinářství, květinářství a mykologie
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení neinvestičního vybavení pro experimentální činnost studentů a jejího materiálního zabezpečení podle metodik magisterských diplomových prací řešených na Katedře pícninářství a trávníkářství v roce 2011
Řešitel grantu Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací. Mimořádná stipendia studentům MgrSP
Řešitel grantu doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení vybavení pro vědeckou práci a podpora motivace studentů PDS k prezentování dosažených výsledků
Řešitel grantu doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zpřesnění měrné křivky v uzávěrovém profilu povodí Modrava 1
Řešitel grantu Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Způsoby zjišťování dendrometrických veličin pro účely určení objemu a sortimentace porostů smrku ztelipého (Picea abies (Linnaeus) Karsten)
Řešitel grantu Ing. Radka Stolariková
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Způsoby zjišťování dendrometrických veličin pro účely určení objemu a sortimentace stojících stromů, pro dřevinu buk lesní (Fagus sylvatica L.)
Řešitel grantu Ing. Lubomír Tipmann, DiS.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Zvýšení obsahu škrobu v biomase zelených řas a jeho následná konverze na zkvasitelné cukry
Řešitel grantu Ing. Barbora Maršálková
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Zavedení nového předmětu "Praktické využití psů v zoorehabilitaci" do bakalářského studia oboru Kynologie a Speciální chovy
Řešitel grantu Ing. Ivona Svobodová, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2012
Poskytovatel Magistrát hl. m. Prahy
více informací »
Zisk meiotické kompetence prasečích oocytů - role protein fosfatázy kalcineurinu
Řešitel grantu doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2012
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Znalostní modelování životních situací v malých obcích pomocí přístupu modelování business procesů
Řešitel grantu Ing. Lucie Kocmánková Menšíková, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2011
Poskytovatel CIGA
více informací »
Zpracování půdy při měření na omezení vodní eroze půdy při pěstování vybraných polních plodin
Řešitel grantu doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA TF
více informací »
Zavádění geneticky modifikovaných hybridů kukuřice s rezistencí ke hmyzím škůdcům a tolerancí k neselektivním herbicidům v ČR s ohledem na biotické složky agroekosystému
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2009 - 2011
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
 
page foot