| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (290) B (84) C (86) Č (12) D (148)
E (181) F (75) G (36) H (132) I (168) J (12) K (127) L (37) M (371) N (110)
O (188) P (438) Q (2) R (139) Ř (8) S (389) Š (12) T (137) U (42) Ú (11)
V (911) W (6) X (1) Y (3) Z (188) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Zlepšení materiálního zajištění experimentů a zvýšení odborných aktivit studentů magisterských oborů při řešení experimentálních diplomových prací se zelinářskou tématikou
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací
Řešitel grantu prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení podmínek pro práci a studium doktorandů oboru Obecná zootechnika na Katedře veterinárních disciplín
Řešitel grantu doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Změny vlastnictví lesa a její dopady na lesnickou politiku a způsoby obhospodařování lesů v České republice
Řešitel grantu doc. Ing. Vilém Jarský, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2016
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Zpracování biologicky rozložitelných odpadů hydrotermální karbonizací
Řešitel grantu Jan Novotný
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA TF
více informací »
Zpracování velkých kolekcí dat v JavaScriptových mapových API pro www prostředí
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Jarolímek, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací a získání předběžných výsledků v nových směrech výzkumu
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zvyšování kvality osiva sóji pomocí biologicky aktivních látek
Řešitel grantu Ing. Pavel Procházka, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zajištění experimentů a prezentace dosažených výsledků studentů PDS.
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zapojení občanů venkovských obcí do veřejného života
Řešitel grantu Ing. Bc. Pavla Varvažovská, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Zefektivnění použití silic jako antimikrobiálních agens pomocí enkapsulace do nanoporézních křemičitanů
Řešitel grantu doc. Ing. Adéla Fraňková, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel CIGA
více informací »
Zkvalitnění výuky magisterského oboru Zahradní tvorba inovací předmětů vyučovaných formou ateliérů a zavedením nových metod výuky
Řešitel grantu RNDr. Oldřich Vacek, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2015
Poskytovatel Magistrát hl. m. Prahy
více informací »
Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací.
Řešitel grantu prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení pracovních a studijních podmínek pro doktorandy oboru Obecná zootechnika na Katedře veterinárních disciplín
Řešitel grantu doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zvýšení zapojení studentů magisterského studia do řešení externích projektů Katedry agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Řešitel grantu prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zajištění experimentů a prezentace dosažených výsledků studentů PDS
Řešitel grantu doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zajištění pokusů u jabloní a slivoní s ohledem na kvalitu produkce podle metodik magisterských diplomových prací ve studijním oboru Produkční zahradnictví
Řešitel grantu doc. Ing. Josef Sus, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Základní pedologické a geologické charakteristiky vybraných zájmových území ČR
Řešitel grantu doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Základy využívání a vyhodnocování migračních zkoušek v umělých mokřadech
Řešitel grantu Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FZP
více informací »
 
page foot