| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací a získání předběžných výsledků v nových směrech výzkumu
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zvyšování kvality osiva sóji pomocí biologicky aktivních látek
Řešitel grantu Ing. Pavel Procházka, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zajištění experimentů a prezentace dosažených výsledků studentů PDS.
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zapojení občanů venkovských obcí do veřejného života
Řešitel grantu Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Zefektivnění použití silic jako antimikrobiálních agens pomocí enkapsulace do nanoporézních křemičitanů
Řešitel grantu Ing. Adéla Fraňková, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2014
Poskytovatel CIGA
více informací »
Zkvalitnění výuky magisterského oboru Zahradní tvorba inovací předmětů vyučovaných formou ateliérů a zavedením nových metod výuky
Řešitel grantu RNDr. Oldřich Vacek, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2015
Poskytovatel Magistrát hl. m. Prahy
více informací »
Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací.
Řešitel grantu doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení pracovních a studijních podmínek pro doktorandy oboru Obecná zootechnika na Katedře veterinárních disciplín
Řešitel grantu doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zvýšení zapojení studentů magisterského studia do řešení externích projektů Katedry agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Řešitel grantu prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zajištění experimentů a prezentace dosažených výsledků studentů PDS
Řešitel grantu doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zajištění pokusů u jabloní a slivoní s ohledem na kvalitu produkce podle metodik magisterských diplomových prací ve studijním oboru Produkční zahradnictví
Řešitel grantu doc. Ing. Josef Sus, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Základní pedologické a geologické charakteristiky vybraných zájmových území ČR
Řešitel grantu doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Základy využívání a vyhodnocování migračních zkoušek v umělých mokřadech
Řešitel grantu Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Zkrácená nitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací N-amon prostřednictvím regulace koncentrace O2
Řešitel grantu Ing. Mgr. Lukáš Pacek, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zkvalitnění studijních a pracovních podmínek doktorandů oboru Obecná zootechnika na Katedře veterinárních disciplín
Řešitel grantu doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení neinvestičního vybavení experimentálních pracovišť katedry agroekologie a biometeorologie v návaznosti na metodiky řešených doktorských disertačních prací.
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení neinvestičního vybavení pro experimentální činnost studentů a jejího materiálního zabezpečení podle metodik magisterských diplomových prací řešených na Katedře pícninářství a trávníkářství v roce 2012
Řešitel grantu Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení neinvestičního vybavení pro experimentální činnost studentů doktorandského studia a jejího materiálního zabezpečení podle schválených metodik.
Řešitel grantu doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací
Řešitel grantu doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot