| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Zlepšení instrumentálního zajištění experimentů a podpora odborných aktivit studentů magisterských oborů
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací
Řešitel grantu doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení pracovních a studijních podmínek doktorandů Katedry veterinárních disciplín oboru Obecná zootechnika
Řešitel grantu doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení vlastností půdy a nakládání s odpady v zemědělství a průmyslu
Řešitel grantu Ing. Nikola Žemličková
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA TF
více informací »
Zmírnění důsledků fragmentace biotopů v různých typech krajiny České republiky
Řešitel grantu prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel Finanční mechanismus EHP/Norska
více informací »
Zmírnění vlivu větrných elektráren na okolní klimatické podmínky vhodným výběrem lokality
Řešitel grantu Ing. David Moravec, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Zvýšená bioremediace půdy kontaminované polycyklickými aromatickými uhlovodíky pomocí kompostování, vermikompostování a systému půda-rostlina
Řešitel grantu Ing. Zdeněk Košnář, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel CIGA
více informací »
Zvýšení efektivity postupů ochrany jabloní proti strupovitosti.
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací a získání předběžných výsledků v nových směrech výzkumu
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách České republiky
Řešitel grantu doc. Ing. Lukáš Bílek, PhD.
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Zajištění experimentů a prezentace dosažených výsledků studentů PDS.
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zakládání a obnova lesa na rekultivovaných a ekologicky specifických lesních stanovištích a využití poloodrostků a odrostků nové generace
Řešitel grantu doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2017
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Zavádění a ověřování metodik doktorských disertačních prací a souvisejících výzkumných projektů
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zhodnocování přírodního a sociokulturního potenciálu venkova prostřednictvím aktivit přispívajících k sociální inkluzi
Řešitel grantu Ing. Jakub Husák, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Zlepšení materiálního zajištění experimentů a zvýšení odborných aktivit studentů magisterských oborů při řešení experimentálních diplomových prací se zelinářskou tématikou
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací
Řešitel grantu doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení podmínek pro práci a studium doktorandů oboru Obecná zootechnika na Katedře veterinárních disciplín
Řešitel grantu doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Změny vlastnictví lesa a její dopady na lesnickou politiku a způsoby obhospodařování lesů v České republice
Řešitel grantu doc. Ing. Vilém Jarský, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2016
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Zpracování biologicky rozložitelných odpadů hydrotermální karbonizací
Řešitel grantu Jan Novotný
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA TF
více informací »
Zpracování velkých kolekcí dat v JavaScriptových mapových API pro www prostředí
Řešitel grantu Ing. Jan Jarolímek, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel GA PEF
více informací »
 
page foot