| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 6 (1) A (290) B (84) C (86) Č (12) D (148)
E (181) F (75) G (36) H (132) I (168) J (12) K (127) L (37) M (371) N (110)
O (188) P (438) Q (2) R (139) Ř (8) S (389) Š (12) T (137) U (42) Ú (11)
V (911) W (6) X (1) Y (3) Z (188) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací
Řešitel grantu doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení studijních a pracovních podmínek studentů doktorského studijního programu Obecná zootechnika na Katedře veterinárních disciplín
Řešitel grantu doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zmeny morfológie ceckového kanáliku počas prvých 100 dní laktácie
Řešitel grantu Ing. Matúš Gašparík, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zpracování odpadních organických materiálů hydrotermální karbonizací a torrefakcí s ohledem na palivářské vlastnosti finálních tuhých produktů
Řešitel grantu Jan Velebil
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací a získání předběžných výsledků v nových směrech výzkumu
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zajištění experimentů a prezentace dosažených výsledků studentů PDS.
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Ziskovost českých zemědělských podniků se specializací na produkci mléka v kontextu zemědělsko-politických změn
Řešitel grantu doc. Ing. Zdeňka Žáková Kroupová, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Zlepšení instrumentálního zajištění experimentů a podpora odborných aktivit studentů magisterských oborů
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací
Řešitel grantu doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení pracovních a studijních podmínek doktorandů Katedry veterinárních disciplín oboru Obecná zootechnika
Řešitel grantu doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zmírnění důsledků fragmentace biotopů v různých typech krajiny České republiky
Řešitel grantu prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel Finanční mechanismus EHP/Norska
více informací »
Zmírnění vlivu větrných elektráren na okolní klimatické podmínky vhodným výběrem lokality
Řešitel grantu Ing. David Moravec, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Zvýšená bioremediace půdy kontaminované polycyklickými aromatickými uhlovodíky pomocí kompostování, vermikompostování a systému půda-rostlina
Řešitel grantu Ing. Zdeněk Košnář, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel CIGA
více informací »
Zvýšení efektivity postupů ochrany jabloní proti strupovitosti.
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací a získání předběžných výsledků v nových směrech výzkumu
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách České republiky
Řešitel grantu doc. Ing. Lukáš Bílek, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Zajištění experimentů a prezentace dosažených výsledků studentů PDS.
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zakládání a obnova lesa na rekultivovaných a ekologicky specifických lesních stanovištích a využití poloodrostků a odrostků nové generace
Řešitel grantu doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2017
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Zavádění a ověřování metodik doktorských disertačních prací a souvisejících výzkumných projektů
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zhodnocování přírodního a sociokulturního potenciálu venkova prostřednictvím aktivit přispívajících k sociální inkluzi
Řešitel grantu doc. Ing. Jakub Husák, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2015
Poskytovatel GA PEF
více informací »
 
page foot