| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (2) 6 (1) A (241) B (72) C (68) Č (10) D (132) E (158)
F (62) G (29) H (125) I (152) J (12) K (118) L (28) M (339) N (105) O (176)
P (396) Q (1) R (123) Ř (8) S (357) Š (11) T (122) U (38) Ú (9) V (853)
W (6) X (1) Y (2) Z (177) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Zlepšení vlastností extraktů připravených odlišnými postupy z vermikompostů různého složení
Řešitel grantu Ing. et Ing. Markéta Drešlová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Změny chování stopových kovů v drobných tocích ovlivněných různými typy městského odvodnění
Řešitel grantu Ing. Bc. Bijay Gurung
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Změny půdních vlastností v čase a jejich vliv na chování pesticidů v půdě
Řešitel grantu Umrbek Sharipov
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Změny ve společenstvech plevelů v závislosti na způsobu hospodaření a optimalizace metod snímkování a mapování
Řešitel grantu Ing. Kristýna Kysilková
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zvýšení odolnosti nátěrových systémů na vybraných druzích dřeva v exteriérových aplikacích
Řešitel grantu doc. Ing. Miloš Pánek, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Zabezpečení kvalitních genových zdrojů s ohledem na požadavky společnosti a změnu klimatu
Řešitel grantu prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Zajištění experimentů a prezentace dosažených výsledků studentů PDS.
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zavádění a ověřování metodik doktorských disertačních prací a souvisejících výzkumných projektů
Řešitel grantu prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zdroje vody v krajině ve vztahu k hašení lesních požárů
Řešitel grantu prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Zhodnocení vlivu lesní pedagogiky na změnu postojů veřejnosti k lesnictví a lesnicko-dřevařskému komplexu
Řešitel grantu Ing. Radka Stolariková
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Zjištění citlivosti odrůd hlávkového zelí na polyploidizační činidlo.
Řešitel grantu Ing. Tomáš Jelínek
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zjišťování estetické hodnoty lesů v souvislosti s jejich obhospodařováním
Řešitel grantu Ing. Bc. Jitka Krykorková
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací
Řešitel grantu doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zlepšení studijních a pracovních podmínek studentů doktorského studijního programu Obecná zootechnika na Katedře veterinárních disciplín
Řešitel grantu doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zmeny morfológie ceckového kanáliku počas prvých 100 dní laktácie
Řešitel grantu Ing. Matúš Gašparík
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zpracování odpadních organických materiálů hydrotermální karbonizací a torrefakcí s ohledem na palivářské vlastnosti finálních tuhých produktů
Řešitel grantu Jan Velebil
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA TF
více informací »
Zvýšení kryotolerance ejakulátu hřebců zamrazením do velkoobjemových aluminiových tub
Řešitel grantu Ing. Filipa Bubeníčková
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací a získání předběžných výsledků v nových směrech výzkumu
Řešitel grantu doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Zajištění experimentů a prezentace dosažených výsledků studentů PDS.
Řešitel grantu Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Ziskovost českých zemědělských podniků se specializací na produkci mléka v kontextu zemědělsko-politických změn
Řešitel grantu Ing. Zdeňka Žáková Kroupová, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA PEF
více informací »
 
page foot