| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Vnitrodruhová variabilita ve vokalizaci hrabavých ptáků a dravců
Řešitel grantu Mgr. Richard Policht, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Výskyt, biologie a epidemiologie významných patogenů a škůdců vybraných zemědělských plodin v ČR a ochrana proti nim
Řešitel grantu Ing. Jana Mazáková, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Výskyt, charakterizace a interakce mikroorganismů v mikrobiotě živočichů a vnějšího prostředí a zhodnocení jejich vlivu na kvalitu a bezpečnost potravin a krmiv
Řešitel grantu Ing. Nikol Modráčková, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vytvoření podrobných aktuálních map půdních vlastností ČR na základě využití dat Komplexního průzkumu půd a metod digitálního mapování půd
Řešitel grantu doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Vytvoření rizikové analýzy pro účely implementace režimu samovyměření DPH v ČR
Řešitel grantu Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Vytvoření softwaru pro výpočet výparu z vodní hladiny pro podmínky ČR
Řešitel grantu Ing. Petr Bašta
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Využití cause-related marketingu
Řešitel grantu Ing. et Ing. Karolina Tučková
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Využití habitatu sýcem rousným s ohledem na časoprostorové změny a vnitrodruhovou a mezidruhovou kompetici
Řešitel grantu Ing. Richard Ševčík
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Využití metody rozdělení letokruhu na tangenciální sektory pro studium vlivu abiotických stresorů na parametry buněčné stavby smrku v oblasti Klínovce
Řešitel grantu Mgr. Martin Lexa, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Využití přípravku Polyversum pro zvýšení vytrvalosti a výnosu jetelovin
Řešitel grantu Ing. Martin Pisarčik, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Využití sociálního zemědělství k rozvoji venkovských obcí s vyloučenými lokalitami.
Řešitel grantu Ing. Jan Procházka
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Využití vícekriteriálních metod pro definici nabíjecích stanic nákladních elektromobilů
Řešitel grantu Ing. Michal Husinec
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA PEF
více informací »
VÝVOJ NOVÝCH METOD LIKVIDACE INVAZNÍCH TAXONŮ KŘÍDLATEK
Řešitel grantu Ing. Martina Kadlecová
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Vývoj perspektivních genotypů ovsa s nízkou celiakální reaktivitou a vysokou nutriční kvalitou
Řešitel grantu prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
Trvání grantu 2018 - 2022
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Výzkum a vývoj strojů pro precizní zonální systémy pěstování polních plodin
Řešitel grantu doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Výzkum mechanických vlastností polymerních kompozitních materiálů řezaných vodním paprskem
Řešitel grantu Ing. Viktor Kolář, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Výzkum udržitelnosti ekosystémových služeb poskytovaných evropskými lužními lesy
Řešitel grantu Ing. Jan Douda, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2021
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Výzkum vlivů ovlivňujících retroreflexi dopravního značení
Řešitel grantu Ing. Mariia Khrapova
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Význam místních plemen a druhů zvířat se zaměřením na západní Afriku
Řešitel grantu Ing. Tamara Fedorova, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Výzvy k Agendě 2030 - Transformace venkova jako nástroj udržitelnosti a ekonomického růstu v rozvojových zemích.
Řešitel grantu Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
 
page foot