| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 5 (1) 6 (1) A (304) B (91) C (99) Č (14)
D (161) E (195) F (80) G (39) H (135) I (184) J (12) K (133) L (43) M (384)
N (119) O (192) P (468) Q (3) R (148) Ř (9) S (408) Š (13) T (152) U (47)
Ú (13) V (937) W (7) X (1) Y (4) Z (195) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Výzkum vlivů ovlivňujících retroreflexi dopravního značení
Řešitel grantu Ing. Mariia Khrapova
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA TF
více informací »
Význam místních plemen a druhů zvířat se zaměřením na západní Afriku
Řešitel grantu Ing. Tamara Fedorova, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Výzvy k Agendě 2030 - Transformace venkova jako nástroj udržitelnosti a ekonomického růstu v rozvojových zemích.
Řešitel grantu Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Trvání grantu 2018 - 2018
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Vzťah histórie prírodných disturbancií a diverzity vtáčích spoločenstiev v smrekových pralesoch Západných Karpát
Řešitel grantu Mgr. Ondrej Kameniar
Trvání grantu 2018 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
VALUMICS - Understanding food value chains and network dynamics
Řešitel grantu prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2021
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
VaV extruzní linky s využitím páry se zaměřením na zvýšení energetické efektivnosti procesu extruze v závislosti na nutričních a dietetických vlastnostech krmiva
Řešitel grantu Ing. Vladimír Plachý, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Viry rostlin rodu Allium přenášené roztočem Aceria tulipa: způsob přenosu, spektrum hostitelů a výskyt v České republice
Řešitel grantu Faten Mansouri
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv abiotických stresových faktorů na anatomickou stavbu jarního a letního dřevo smrku v oblasti Klínovce
Řešitel grantu Mgr. Martin Lexa, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Vliv antikoncepce na welfare a chování primátů
Řešitel grantu doc. Ing. Helena Chaloupková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv aplikace biologicky transformované organické hmoty a biouhlu na stabilitu produkčních vlastností půd a snížení environmentálních rizik
Řešitel grantu doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2020
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Vliv atraktivity či repelence přípravků na ochranu rostlin na opylovače vyskytujících se v olejninách
Řešitel grantu Ing. Martina Stejskalová
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv histochemických charakteristik svalových vláken na ukazatele jatečné hodnoty a kvality masa u vybraných živočišných druhů
Řešitel grantu prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv intenzity přejezdů zemědělské techniky na infiltraci vody do půdy a na fyzikální vlastnosti půdy
Řešitel grantu Ing. Milan Buřič
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA TF
více informací »
Vliv klimatických a environmentálních podmínek na načasování a úspěšnost hnízdění vodních ptáků
Řešitel grantu Ing. Markéta Čehovská
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Vliv klimatických faktorů na strukturu potravy sýce rousného (Aegolius funereus)
Řešitel grantu Mgr. Jiří Šindelář
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv mezidruhových interakcí na evoluci druhu
Řešitel grantu Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Vliv nedřevního komponentu ve skladbě vrstvovitých materiálů na bázi dřeva a jeho vlastností při ohýbání
Řešitel grantu doc. Ing. Milan Gaff, PhD.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Vliv přírodních disturbancí na dynamiku a funkce přirozených lesních ekosystémů
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2019
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Vliv rozlišení dat dálkového průzkumu země pro hodnocení ekologických opatření
Řešitel grantu Ing. David Moravec, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
Vliv různých druhů bioodpadů na parametry vermikompostování v systému průběžného krmení
Řešitel grantu Ing. Tereza Hřebečková, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2018
Poskytovatel CIGA
více informací »
 
page foot