| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Vývoj environmentálně šetrných agrotechnických postupů
Řešitel grantu prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Výzkum kombinace biopásů s vertikálními agrivoltaickými systémy jako součásti agroenvironmentálně-klimatických opatření vedoucích k podpoře biodiverzity
Řešitel grantu doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2024
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Výzkum kompozitních materiálů s polymerní matricí a přírodním plnivem v oblasti aditivní technologie.
Řešitel grantu Ing. Petr Jirků
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA TF
více informací »
Výzkum metod pro automatické rozšíření datových sad pomocí nástrojů strojového učení
Řešitel grantu Ing. Ondřej Svojše
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Vztahy mezi počasím, epidemiemi a sezónním chodem úmrtnosti
Řešitel grantu Mgr. Aleš Urban, PhD.
Trvání grantu 2022 - 2024
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Vliv abiotických a biotických stresů na metabolity vybraných odrůd pšenice (Triticum aestivum L.) a jejich potenciální role v resistenci
Řešitel grantu Ing. Beatrice Giampaglia
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv alternativních paliv na indikované tlaky ve spalovacím motoru motocyklů
Řešitel grantu Ing. Petr Jindra, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA TF
více informací »
Vliv opotřebení pracovních nástrojů kypřiče na nežádoucí přemísťování půdních částic v ornici
Řešitel grantu Ing. Pavel Brož
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA TF
více informací »
Vliv podílů metanolu na výkon a emise zážehového a vznětového spalovacího motoru
Řešitel grantu Ing. Jaroslav Mrázek
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA TF
více informací »
Vliv prostředí na vzestup a pád nejstarších rostlinných společenstev, která osídlila silurské vulkanické ostrovy Pražské pánve (Česká republika)
Řešitel grantu prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
Trvání grantu 2021 - 2023
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Vliv vnějších podmínek na kvalitu a bezpečnost produkce živočišných produktů
Řešitel grantu doc. Ing. Darina Chodová, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv vybraných dřevin na teplotní, vlhkostní a retenční charakteristiky lesní půdy
Řešitel grantu Ing. Marta Kuželková
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Využití automatické identifikace zvířat a sběru dat prostřednictvím radiofrekvenčních technologií
Řešitel grantu Ing. Bc. Antonín Zeman
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA TF
více informací »
Využití biologicky aktivních látek rostlinného původu při skladování zemědělských produktů
Řešitel grantu Ing. Matěj Božik, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2025
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Využití sond typu "molecular beacon" k rychlé a jednoduché detekci SARS-CoV-2 a jeho odlišení od viru chřipky
Řešitel grantu RNDr. Jiří Černý, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Využití tradičních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích (ROTATE)
Řešitel grantu Ing. Jana Doudová
Trvání grantu 2021 - 2024
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Vývoj a hodnocení fermentovaných výrobků z kozího mléka s použitím vhodných aditiv
Řešitel grantu Ing. Veronika Legarová, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2022
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vývoj metod pro kontrolu manipulace kvality mléka určeného k dalšímu technologickému zpracování a zajištění jeho autenticity
Řešitel grantu Ing. Veronika Legarová, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2025
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Vývoj metod redukce průniku antibiotik do prostředí v chovu dojnic jako podpora prevence vzniku antibiotické rezistence mikroorganismů
Řešitel grantu doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2025
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Vývoj prostředku na podporu včelí imunity na bázi probiotik, spolu s technologií jeho výroby a potravinářským využitím vedlejšího produktu
Řešitel grantu doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.
Trvání grantu 2021 - 2025
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
 
page foot