| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Vývoj aplikace pro automatizovanou evidenci ulovené spárkaté zvěře na základě individuality struktury kožní tkáně vnějšího nosu
Řešitel grantu doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.
Trvání grantu 2023 - 2025
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Vývoj autonomní jednotky s čerpadlem v turbinovém provozu pro nízkopotenciální zdroje vodní energie
Řešitel grantu doc. Ing. Martin Polák, Ph.D.
Trvání grantu 2023 - 2025
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Vývoj nových chemoterapeutik proti humánním a veterinárním parazitárním infekcím
Řešitel grantu doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D.
Trvání grantu 2023 - 2027
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Vývoj systému efektivního využití dřeva z lesa nízkého do finálních produktů s vysokou přidanou hodnotou
Řešitel grantu Ing. Přemysl Šedivka, Ph.D.
Trvání grantu 2023 - 2025
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Výzkum behaviorálních projevů a rizik chovu albinotických ryb v akvakultuře
Řešitel grantu Ing. Tereza Valchářová
Trvání grantu 2023 - 2024
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Výzkum nových postupů pěstování ovocných druhů v kombinovaném využití zemědělské půdy s výrobou a lokálním využitím elektrické energie z obnovitelných zdrojů
Řešitel grantu doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
Trvání grantu 2023 - 2025
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Výzkumná činnost studentů v oblasti sledování polutantů v životním prostředí a jejich odstraňování
Řešitel grantu Ing. Zdeněk Košnář, Ph.D.
Trvání grantu 2023 - 2024
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Víceznačnost použití elementů enterprise architektury v programovém &, projektovém řízení E-Government projektů
Řešitel grantu Ing. Tereza Burešová
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Vliv dietárních intervencí na mikrobiom a metabolom lidské stolice
Řešitel grantu Ing. Kateřina Tomisová
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv dostupnosti dusíku a stavu lesa na půdní mikrobiom, cykly prvků a biologické zotavování acidifikovaných vod v horkých ekosystémech.
Řešitel grantu Ing. Radek Bače, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2024
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Vliv faktorů klimatické změny na příjem cesia a stroncia C3 a C4 rostlinami
Řešitel grantu Ing. Šárka Gábová
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Vliv genetických markerů na užitkovost hospodářských zvířat
Řešitel grantu Ing. Kateřina Zadinová, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv přírodních podmínek na měření výšek terénu a vegetace altimetry ICESat-2 a GEDI
Řešitel grantu Ing. Petra Pracná
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Vliv vnějších a vnitřních faktorů na spolehlivost práce detekčních psů
Řešitel grantu Bc. Adéla Polónyiová
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vliv vybraných dřevin na infiltrační schopnosti
Řešitel grantu Ing. Marta Kuželková
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Volně dostupné družicové snímky v mikrovlnné části spektra jako zdroj informací pro optimalizaci rostlinné výroby
Řešitel grantu doc. Mgr. Jitka Kumhálová, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2025
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Vybrané faktory ovlivňující kvalitu kozího mléka
Řešitel grantu Ing. Klára Podhorecká
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
Vyhodnocení intenzifikace suchozemského hydrologického cyklu
Řešitel grantu doc. Ing. Mgr. Ioannis Markonis, Ph.D.
Trvání grantu 2022 - 2026
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Vytvoření ostrovního solárního systému při monitoringu welfare zvířat
Řešitel grantu Ing. Barbora Černilová
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA TF
více informací »
Využití půdních organismů k biologické ochraně proti fytopatogenům a k biodegradaci herbicidů v pšeničné slámě využívané v zahradnické praxi
Řešitel grantu Ing. Miroslava Soukupová
Trvání grantu 2022 - 2023
Poskytovatel GA FAPPZ
více informací »
 
page foot