| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Technologie pěstování brambor - nové postupy šetrné k životnímu prostředí
Řešitel grantu prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.
Trvání grantu 2010 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Telemetrie jelena lesního (Cervus elaphus) a jeho kompetice s jelenem sikou (Cervus nippon) v Doupovských horách
Řešitel grantu Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Transientní emisní parametry vozidel
Řešitel grantu Ing. Radim Matušů
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA TF
více informací »
Technologie řízeného pohybu strojů po pozemcích vedoucí k omezení degradace půdy a zvýšení efektivity hospodaření
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. František Kumhála
Trvání grantu 2009 - 2011
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Telemetrie sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech Krušných hor
Řešitel grantu Václav Tomášek
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Tvorba nástroje pro prostorové environmentální analýzy s využitím digitálních modelů terénu
Řešitel grantu Ing. Vojtěch Barták
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách Příbramska
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2008 - 2011
Poskytovatel Finanční mechanismus EHP/Norska
více informací »
Transfer of Innovative Learning Techniques over Forestry Education
Řešitel grantu prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.
Trvání grantu 2008 - 2010
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Taxonomie mrchožroutů podčeledi Silphinae (Coleoptera: Silphidae) z jihovýchodní Asie
Řešitel grantu prof. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2009
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Technicko-ekonomická efektivnost vybraných výrobních faktorů chovu skotu
Řešitel grantu Ing. et Ing. Ondřej Škubna, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2007
Poskytovatel GA PEF
více informací »
TRAMP - Transnational Mobility of Older people Working in Teamwork Projects in Crafts
Řešitel grantu doc. Ing. Jan Jarolímek, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2009
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Transfer
Řešitel grantu doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc.
Trvání grantu 2007 - 2008
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Transformace předmětu Obchodní nauka do virtuální podoby
Řešitel grantu Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.
Trvání grantu 2007 - 2007
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Telemetrický výzkum populací a studium potravy lišky obecné v Krušných horách a v okolí Prahy
Řešitel grantu prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Trvání grantu 2006 - 2008
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Transformace předmětu daňová soustava pro kombinované studium do virtuální podoby
Řešitel grantu Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Tvorba nového předmětu Tax Systems - Daňové systémy v angličtině se studijním materiálem v podobě elektronických skript
Řešitel grantu Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D.
Trvání grantu 2006 - 2006
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Technické, animální a humánní faktory dojení a jejich působení v procesu získávání mléka
Řešitel grantu doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc.
Trvání grantu 2004 - 2007
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Transportation in eEurope
Řešitel grantu prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
Trvání grantu 2003 - 2006
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Taxonomie subtribu Catopina (Coleoptera: Leiodidae) jihovýchodní Ásie
Řešitel grantu prof. Mgr. Jan Růžička, Ph.D.
Trvání grantu 2002 - 2004
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Technologické systémy pro využití biopaliv z energetických plodin
Řešitel grantu prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.
Trvání grantu 2001 - 2004
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
 
page foot