| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (4) (1) 5 (1) 6 (1) A (313) B (97) C (103) Č (15)
D (165) E (201) F (84) G (43) H (136) I (197) J (13) K (136) L (44) M (393)
N (122) O (196) P (474) Q (3) R (151) Ř (9) S (417) Š (13) T (162) U (49)
Ú (13) V (959) W (7) X (1) Y (4) Z (200) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Towards a long-term Africa-EU partnership to raise sustainable food and nutrition security in Africa
Řešitel grantu Ing. Radim Kotrba, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2017
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Tvorba a selekce odrůd jabloní s vysokým obsahem zdraví prospěšných látek a prodlouženou skladovatelností plodů
Řešitel grantu doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Tvorba metodické příručky předcházení a řešení bobřích konfliktů a definice stavu a vývoje populací bobra evropského v ČR pro zvýšení efektivity Programu péče
Řešitel grantu Ing. Aleš Vorel, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel Finanční mechanismus EHP/Norska
více informací »
Technické řešení autonomní navigace polních zemědělských přístrojů
Řešitel grantu Ing. Jakub Lev, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA TF
více informací »
Testování schopnosti bifidobakterií potlačovat patogenní bakterie u mláďat přežvýkavců
Řešitel grantu doc. Ing. Věra Neužil Bunešová, PhD.
Trvání grantu 2014 - 2016
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Teoretická východiska k začlenění a optimalizaci inovačního schématu "Breeding-Without-Breeding" do provozních šlechtitelských programů lesních dřevin
Řešitel grantu prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2015
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Testing of using lichenicolous fungi as indicators of long term ecological continuity in arctic-alpine ecosystems
Řešitel grantu doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Testování záměrně testované a odpadní biomasy pro energetické účely
Řešitel grantu doc. Ing. Bc. Tatiana Alexiou Ivanova, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Transformace a speciace selenu v potravním řetězci: vliv diety obohacené selenem
Řešitel grantu prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2016
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Transport léčiv v půdách
Řešitel grantu prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2016
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Trendy krátkodobých významných srážkových úhrnů na území ČR
Řešitel grantu Ing. Alena Pavlásková
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Třecí sférický planetový variátor otáček
Řešitel grantu Ing. Martin Herčík, DiS.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA TF
více informací »
Tvorba odtoku v povodí napadeném kůrovcem smrkovým v Národním parku Bavorský les
Řešitel grantu Kristýna Svobodová
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Technologie produkce listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách a užití tohoto typu sadebního materiálu při obnově lesa
Řešitel grantu doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2016
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Transformace sloučenin rtuti půdní mikroflórou: možné využití pro bioremediační technologie
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2012 - 2015
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Tvorba experimentální báze znalostí pro interoperabilitu znalostí
Řešitel grantu prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Tvorba regresního modelu lokálního tvaru kmene pomocí splinových funkcí
Řešitel grantu Ing. Karel Kuželka, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Tělesná kondice střevlíků žijících v zemědělské krajině
Řešitel grantu Ing. Michal Knapp, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Teplotní pole a tepelné toky v zemním masivu s tepelným výměníkem
Řešitel grantu doc. Ing. Pavel Neuberger, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2012
Poskytovatel CIGA
více informací »
Technologická a funkční inovace agrárního portálu AGRIS provozovaného ČZU v Praze
Řešitel grantu Ing. Eva Kánská, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2011
Poskytovatel CIGA
více informací »
 
page foot