| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 5 (1) 6 (1) A (304) B (91) C (99) Č (14)
D (161) E (195) F (80) G (39) H (135) I (184) J (12) K (133) L (43) M (384)
N (119) O (192) P (468) Q (3) R (148) Ř (9) S (408) Š (13) T (152) U (47)
Ú (13) V (937) W (7) X (1) Y (4) Z (195) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Transformace a speciace selenu v potravním řetězci: vliv diety obohacené selenem
Řešitel grantu prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2016
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Transport léčiv v půdách
Řešitel grantu prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2016
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Trendy krátkodobých významných srážkových úhrnů na území ČR
Řešitel grantu Ing. Alena Pavlásková
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Třecí sférický planetový variátor otáček
Řešitel grantu Ing. Martin Herčík, DiS.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA TF
více informací »
Tvorba odtoku v povodí napadeném kůrovcem smrkovým v Národním parku Bavorský les
Řešitel grantu Kristýna Svobodová
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Technologie produkce listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách a užití tohoto typu sadebního materiálu při obnově lesa
Řešitel grantu doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2016
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Transformace sloučenin rtuti půdní mikroflórou: možné využití pro bioremediační technologie
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2012 - 2015
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Tvorba experimentální báze znalostí pro interoperabilitu znalostí
Řešitel grantu prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
Trvání grantu 2012 - 2013
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Tvorba regresního modelu lokálního tvaru kmene pomocí splinových funkcí
Řešitel grantu Ing. Karel Kuželka, Ph.D.
Trvání grantu 2012 - 2012
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Tělesná kondice střevlíků žijících v zemědělské krajině
Řešitel grantu Ing. Michal Knapp, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2011
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Teplotní pole a tepelné toky v zemním masivu s tepelným výměníkem
Řešitel grantu doc. Ing. Pavel Neuberger, Ph.D.
Trvání grantu 2011 - 2012
Poskytovatel CIGA
více informací »
Technologická a funkční inovace agrárního portálu AGRIS provozovaného ČZU v Praze
Řešitel grantu Ing. Eva Kánská, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2011
Poskytovatel CIGA
více informací »
Technologie pěstování brambor - nové postupy šetrné k životnímu prostředí
Řešitel grantu prof. Ing. Karel Hamouz, CSc.
Trvání grantu 2010 - 2014
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Telemetrie jelena lesního (Cervus elaphus) a jeho kompetice s jelenem sikou (Cervus nippon) v Doupovských horách
Řešitel grantu Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Transientní emisní parametry vozidel
Řešitel grantu Ing. Radim Matušů
Trvání grantu 2010 - 2010
Poskytovatel GA TF
více informací »
Technologie řízeného pohybu strojů po pozemcích vedoucí k omezení degradace půdy a zvýšení efektivity hospodaření
Řešitel grantu prof. Dr. Ing. František Kumhála
Trvání grantu 2009 - 2011
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Telemetrie sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech Krušných hor
Řešitel grantu Václav Tomášek
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Tvorba nástroje pro prostorové environmentální analýzy s využitím digitálních modelů terénu
Řešitel grantu Ing. Vojtěch Barták
Trvání grantu 2009 - 2009
Poskytovatel GA FZP
více informací »
Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách Příbramska
Řešitel grantu prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
Trvání grantu 2008 - 2011
Poskytovatel Finanční mechanismus EHP/Norska
více informací »
Transfer of Innovative Learning Techniques over Forestry Education
Řešitel grantu prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.
Trvání grantu 2008 - 2010
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
 
page foot