| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Projekty

Abecední seznam

Abecední seznam

(1) (1) " (3) (1) 5 (1) 6 (1) A (304) B (91) C (99) Č (14)
D (161) E (195) F (80) G (39) H (135) I (184) J (12) K (133) L (43) M (384)
N (119) O (192) P (468) Q (3) R (148) Ř (9) S (408) Š (13) T (152) U (47)
Ú (13) V (937) W (7) X (1) Y (4) Z (195) Ž (4)

Výsledky vyhledávání


Towards Agenda 2030 - Inclusive Transformation of Rural Areas, case studies in selected countries
Řešitel grantu Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Tři úrovně aniontové kompetice v systému rostlina-půda-selenan, vliv na dostupnost selenu řepce olejné (Brassica napus L.)
Řešitel grantu Ing. Lukáš Praus, Ph.D.
Trvání grantu 2017 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Talent management v organizacích v současné praxi
Řešitel grantu Ing. Adéla Fajčíková
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA PEF
více informací »
Technological, Economic and Social Asp.
Řešitel grantu Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Technologie detekce zvěře pro žací techniku
Řešitel grantu Ing. Vadym Shapoval
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Těžba a zpracování Cu Pb Zn a Co rud v subsaharské Africe přírodní geochemická laboratoř pro studium chování polutantů
Řešitel grantu doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2018
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR
Řešitel grantu prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel Technologická agentura ČR
více informací »
Tropické rostliny jako zdroj bio. aktiv.
Řešitel grantu prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
Trvale udržitelný management
Řešitel grantu Ing. Lenka Pavlů, Ph.D.
Trvání grantu 2016 - 2019
Poskytovatel Ministerstvo pro mistni rozvoj ČR
více informací »
Tvorba metodiky pro sběr dat pomocí kombinace pozemní a letecké fotogrammetrie
Řešitel grantu Ing. Jakub Martinisko
Trvání grantu 2016 - 2016
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Tvorba nových materiálů na bázi dřeva a nedřevních komponentů
Řešitel grantu Ing. Tomáš Svoboda
Trvání grantu 2016 - 2017
Poskytovatel CIGA
více informací »
Taxonomie a morfologie madagaskarských b
Řešitel grantu Ing. Miloš Trýzna
Trvání grantu 2015 - 2015
Poskytovatel GA FLD
více informací »
Towards a long-term Africa-EU partnership to raise sustainable food and nutrition security in Africa
Řešitel grantu Ing. Radim Kotrba, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2017
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Tvorba a selekce odrůd jabloní s vysokým obsahem zdraví prospěšných látek a prodlouženou skladovatelností plodů
Řešitel grantu doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
Trvání grantu 2015 - 2018
Poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR
více informací »
Tvorba metodické příručky předcházení a řešení bobřích konfliktů a definice stavu a vývoje populací bobra evropského v ČR pro zvýšení efektivity Programu péče
Řešitel grantu Ing. Aleš Vorel, Ph.D.
Trvání grantu 2015 - 2016
Poskytovatel Finanční mechanismus EHP/Norska
více informací »
Technické řešení autonomní navigace polních zemědělských přístrojů
Řešitel grantu Ing. Jakub Lev, Ph.D.
Trvání grantu 2014 - 2014
Poskytovatel GA TF
více informací »
Testování schopnosti bifidobakterií potlačovat patogenní bakterie u mláďat přežvýkavců
Řešitel grantu doc. Ing. Věra Neužil Bunešová, PhD.
Trvání grantu 2014 - 2016
Poskytovatel Grantová agentura ČR
více informací »
Teoretická východiska k začlenění a optimalizaci inovačního schématu "Breeding-Without-Breeding" do provozních šlechtitelských programů lesních dřevin
Řešitel grantu prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2015
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
více informací »
Testing of using lichenicolous fungi as indicators of long term ecological continuity in arctic-alpine ecosystems
Řešitel grantu doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel Evropská komise
více informací »
Testování záměrně testované a odpadní biomasy pro energetické účely
Řešitel grantu doc. Ing. Bc. Tatiana Alexiou Ivanova, Ph.D.
Trvání grantu 2013 - 2013
Poskytovatel GA FTZ
více informací »
 
page foot